Pagina documente » Recente » Campanie de promovare la firma SC Beiesdorf SRL

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

Cuprins
Introducere 1
Capitolul 1.Rolul studiilor de piata in politica de marketing a firmei 3
1.1.Definirea conceptuala a cercetarii de marketing 3
1.2.Obiectivele si domeniile cercetarii de marketing 4
1.3.Tipologia studiilor (cercetarilor) de piata 6
1.4.Modalitati de implementare a studiilor de piata in activitatea firmei 8
Capitolul 2. Prezentarea generala a S.C. BEIERSDORF ROMANIA.SRL 15
2.1 Date de identificare 15
2.2. Structura organizatorica si managementul firmei 16
2.3. Oferta de produse 17
2.4. Situatia economico-financiara a S.C. BEIERSDORF.SRL 20
2.4.1. Analiza patrimoniului 21
2.4.2. Analiza profitabilitatii 23
2.4.3. Analiza resurselor umane 24
Capitolul 3. Analiza mediului de marketing a S.C.BEIERSDORF.SRL 26
3.1. Caracteristici si particularitati ale pietei produselor cosmetice 26
3.2. Mediul intern al S.C.BEIERSDORF.SRL 28
3.3. Mediul extern 31
Concuren?i: 32
3.4. Micromediul firmei 33
3.5. Macromediul firmei 35
3.6. Analiza swot 36
Capitolul 4. Cercetare de marketing privind interesul cumparatorilor pentru produsele S.C. BEIERSDORF. SRL 37
4.1. Scopul,obiectivele si ipotezele cercetarii 37
4.2. Proiectarea cercetarii de marketing 38
4.2.1. Dimensionarea esantionului 41
4.3. Realizarea cercetarii de marketing 41
4.3.1.Considera?ii privind elaborarea chestionarului 42
4.4. Analiza si interpretarea rezultatelor cercetarii 44
4.4.1.Prelucrarea individual? a ?ntreb?rilor 52
Concluzii 79
Bibliografie 83

EXTRAS DIN DOCUMENT

4.2.1. Dimensionarea esantionului {p}

4.3. Realizarea cercetarii de marketing {p}

4.3.1.Consideratii privind elaborarea chestionarului {p}

4.4. Analiza si interpretarea rezultatelor cercetarii {p}

4.4.1.Prelucrarea individuala a intrebarilor {p}

Concluzii {p}

Bibliografie {p}

Introducere

În vederea derul?rii si dezvolt?rii unei afaceri de succes, orice intreprindere, indiferent de dimensiunile ei sau domeniul de activitate c?reia ii apartine, are nevoie de un departament de marketing care s? pun? in aplicare politica de marketing, politic? ce trebuie s? reflecte cele patru componete ale sale: politica de pret, politica de produs, politica de distributIe si politica de promovare.

Varietatea mare a formelor, metodelor, tehnicilor si mijloacelor de promovare aste un atu important al acestei componente a marketingului, dar in acelasi timp, impune luarea lor in considerare cu mult discern?mant atunci cand se elaboreaz? si se adopt? o anumita polic? de promovare de c?tre o agentie de publicitate sau de departamentul de marketing al unei firme.

MIXUL DE PROMOVARE reprezint? pincipalul instrument de comunicare cu consumatorii actuali si potentiali, de promovare impersonala a ideilor, bunurilor sau serviciilor prin mijloacele de informare in mas? ( ziare, reviste, programe radio si TV ) de c?tre o institutie sau un agent economic, indiferent de domeniul de activitate. Într-un astfel de context, in care totul pare s? se invart? in jurul ideii de promovare, alegerea temei de fat? “Fundamentarea economic? a activit?tii de promovare a produselor agroalimentare”, ca subiect al tezei de licent? apare mai mult decat justificat?.

Prezenta lucrare cuprinde informatii si idei grupate in patru capitole.

Astfel, primul capitol (“Importanta promovarii in politica de marketing a firmei”) vizeaz? aspecte cu caracter teoretic. În cadrul acestora am surprins elemente referitoare la: sitemul de comunicatie si rolul acesteia in procesul de promovare, obiectivele politicii de comunicare, structura activit?tii promotionale.

Urm?toarele trei capitole cuprind: prezentarea general? a firmei, elemente legate de piata firmei, o analiz? succint? a principalilor indicatori economico – financiari ai firmei, politica de promovare adoptat? de firm?, elaborarea unui mix promotional si perspective de imbun?t?tire a politicii de promovare a firmei pe viitor.

Capitolul 1.Rolul studiilor de piata in politica de marketing a firmei

1.1.Definirea conceptuala a cercetarii de marketing

Exista o parere larg acceptata in totalitatea incercarilor de definire a cercetarii de marketing si aceea ca cercetarea de marketing nu este altceva decat cercetarea oricarui aspect referitor la activitatea de marketing.

„Comitetul de definitii al Asociatiei Americane de Marketing considera in urma cu cateva decenii ca cercetarea de marketing reprezinta culegerea , inregistrarea si analiza sistematica a datelor despre problemele legate de marketingul bunurilor si serviciilor”. [1 Philip Kotler - ,,Managementul marketingului”, Editura Teora, Bucuresti,2000.]

Ulterior aceasta definitie s-a dovedit prea simpla pentru a avea capacitatea de a evidentia complexitatea si caracteristicile procesului de cercetare si nici finalitatea acesteia , de aceea s-a reformulat conceptia referitoare la cercetarea de marketing.

În prezent se considera ca cercetarea de marketing reprezinta functia care leaga consumatorul , clientul si publicitatea de vanzator prin informatie. Aceasta informatie este utilizata pentru a identifica si defini oportunitati si probleme de marketing , pentru a declansa , perfectiona si evolua actiuni de marketing ; pentru a controla performanta si a imbunatati intelegerea marketingului ca proces. Cercetarile de marketing ofera informatia necesara pentru abordarea acestor probleme ; priecteaza metode de culegere a informatiei , conduce si implementeaza procesul de culegere a datelor , analizeaza rezultatele , comunica rezultatele si implicatiile acestora.

O alta incercare de a defini cercetarea de marketing o reprezinta pe aceasta ca fiind „proiectarea , culegerea , analiza si raportarea sistematica a datelor si concluziilor referitoare la o situatie cu care firma se confrunta pe piata.

„Orice cercetare de marketing presupune rezolvarea problemelor referitoare la masurarea fenomenelor investigate , precum si selectionarea metodelor si tehnicilor de recoltare , prelucrare si analiza a informatiilor. [2 Dumitru Porojan - ,,Statistica si teoria sondajului”, Editura Sansa Srl,Bucuresti, 1993]

O sinteza a punctelor de vedere a diversilor specialisti duce la concluzia ca cercetarea de marketing reprezinta activitatea prin intermediul careia cu ajutorul unor concepte, metode si tehnici stiintifice de investigare se realizeaza specificarea, masurarea , culegerea , analiza si interpretarea informatiilor de marketing destinate conducerilor unitatilor economice pentru cunoasterea mediului in care functioneaza, identificarea oportunitatilor , evaluarea alternativelor actiunilor de marketing precum si a efectelor acestora.

Cercetarea de marketing presupune desfasurarea unor activitati ce nu sunt izolate ori spontane ci asamblate intr-un proces formal bine definit , atent planificat, avand un scop precis si implementat in etape pe baza unor reguli si proceduri predeterminate.

Cercetarea de marketing trebuie sa prezinte maxima obiectivitate fiind pe cat posibil impartiala si lipsita de distorsiuni deoarece ea urmareste sa ofere informatii asupra unor realitati.

Prin cercetarea de marketing desfasurata in mod sistematic unitatea economica poate realiza investigarea completa a tuturor activitatilor de marketing , avand ca obiectiv final evaluarea interdependentelor dintre componentele mediului economico-social , dintre acesta si unitatea economica , a legitatilor care caracterizeaza evolutia proceselor si fenomenelor studiate , a perspectivei acestora. Avand in vedere toate aspectele , se poate constata ca tot mai multe unitati economice , agentii guvernamentale , organizatii cu scop nelucrativ se angajeaza in numeroase si variate cercetari de marketing.

Cercetarea de marketing devine in prezent o necesitate obiectiva , un ingredient cu o pondere substantiala in luarea deciziilor , un mijloc important de realizare a functiilor intregii activitati de marketing datorita numeroaselor aspecte nou aparute : cresterea marimilor unitatilor economice , accentuarea decalajului spatial si temporal intre productie si consum , gradul ridicat de sofisticare a cerintelor cumparatorilor , la toate acestea adaugandu-se progresele metodologice ale cercetarii de marketing.

În contextul tot mai complicatelor relatii dintre unitatile economice si mediu , incertitudinea si riscul au dimensiuni din ce in ce mai mari si o frecventa tot mai mare de aparitie.

1.2.Obiectivele si domeniile cercetarii de marketing

Cercetarea de marketing are o sfera de cuprindere deosebit de larga. Practic nu exista zona a activitatii de marketing care sa nu constituie obiect de invstigare. Un studiu de referinta la cererea Asociatiei Americane de Marketing pe un esantion de 599 firme americane , a 33 de categorii de activitati care se inscriu in cercetarile de marketing si care figurau in preocuparile acestora , bineanteles cu ponderi diferite in functie de domeniul de activitate si de alte caracteristici.

Un prim domeniu al cercetarii de marketing il constituie intreprinderea insasi , incepand cu obiectivele , strategiile si politicile de dezvoltare. Resursele umane , materiale si financiare ale intreprinderilor , capacitatea de mobilizare si de adaptare a acestora la obiectivele urmarite , calitatea activitatii de conducere , toate acestea trebuie corect evaluate astfel ca ele intra cu pondere semnificativa in programul cercetarilor de marketing , in fundamentarea deciziilor. [3 Olteanu, V.; Pop, Al. N.; Teodorescu, N. - ”Marketing” /Editura Uranus Bucuresti 2000]

Domeniul cel mai important il constituie fara indoiala 0studierea pietei. Fenomenele si procesele din cadrul pietei sunt foarte numeroase , extrem de complexe si de dinamice. Astfel pot fi supuse investigatiei , pe de o parte , aspectele generale ale pietei intre care : caracteristicile , structura , capacitatea si conjunctura pietei , dinamica fenomenelor de piata dimensiunile spatiale ale pietei; pe de alta parte , obiectivul investigatiei il pot constitui diferite fenomene si categorii ale pietei , in mod deosebit , cererea si oferta , preturile si tarifele , exporturile si importurile, cotele de piata , pietele test si altele.

Cercetarea de marketing nu se limiteaza doar la sfera pietei ci urmareste sa evidentieze si incidentele altor componente ale mediului asupra activitatii de piata a intreprinderii cum sunt : evolutia generala a economiei si ramurii respective , evolutia concurentei si a politicii de marketing a acesteia , cadrul legislativ si institutional , mediul tehnologic , ecologic , social-politic , demografic,cultural,etc.

Un domeniu important al cercetarii de marketing il reprezinta si investigarea nevoilor de consum atat din punct de vedere al modului in care iau nastere , al dimensionarii si ierarhizarii lor , al raporturilor dintre ele cat si al modalitatilor de materializare a lor in consum , prin intermediul cererii pe piata.

Pentru intelegerea mecanismului complet de transformare a nevoilor in cerere de marfuri sau servicii , un loc cu totul aparte in cercetarea de marketing il detine studierea comportamentului consumatorului , de cumparare si de consum al acestuia. Printre obiectivele cercetarii in acest domeniu se inscriu : drepturile consumatorilor si utilizatorilor , consumul si caracteristicile sale , procesul decizional de cumparare , factorii determinanti ai comportamentelor de cumparare si de consum , comportamentul manifestat de cumparare si de consum.

Dupa cum se vede din cele relatate mai sus , comportamentul consumatorului se compune din doua parti relative distincte , dar intre care exista o permanenta interactiune ; comportamentul de cumparare si comportamentul de consum. Întelegand actul de cumparare , nu ca pe o simpla reactie intre venituri si preturi , se cer determinate toate dimensiunile ce duc la manifestarea unui anumit comportament economic. Între acestea cele mai importante sunt :

a) Motivele de cumparare sau necumparare ce reprezinta ansamblul imboldurilor constituite intr-un sistem de impulsuri si stari tensionale de natura sa justifice achizitionarea sau respingerea unui anumit produs sau serviciu. [4 Diaconescu, M.; Diaconescu, M. - ”Eurostrategii” Editura Descartes Conseil Bucuresti 2000]