Pagina documente » Recente » Contabilitate si analiza de materi prime si materiale

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE 2
CAPITOLUL 1: ASPECTE TEORETICE PRIVIND MATERIILE PRIME ?I MATERIALELE 4
1.1. Definirea stocurilor de materii prime ?i materiale 4
1.2. Evaluarea fluxurilor de materii ?i materiale 6
1.3. Documentele privind eviden?a operativ? a stocurilor 14
1.4. Contabilitatea stocurilor ?n Rom?nia 19
CAPITOLUL 2: STUDIU APLICATIV PRIVIND CONTABILITATEA STOCURILOR DE MATERII PRIME SI MATERIALE LA S.C. TELMACH S.R.L. BUCURESTI 25
2.1. Prezentarea general? a S.C. Telemach S.R.L. 25
2.2. Organizarea contabilit??ii de materii prime ?i materiale 27
2.3. Indicatori de analiz? ai stocurilor la SC TELEMACH SRL 41
2.3.1. Analiza structurii stocurilor 41
2.3.2. Analiza vitezei de rota?ie a stocurilor 43
2.3.3. Analiza evolu?iei stocurilor comparativ cu cifra de afaceri 47
2.4. Sistemul informatic pentru gestiunea stocurilor de materiale 48
2.4.1. Proiectarea bazei informa?ionale 49
2.5. Controlul stocurilor 51
2.5.1. Tipuri de control al stocurilor 51
2.5.2. Control de gestiune ?i auditul intern 52
CONCLUZII ?I PROPUNERI 55
BIBLIOGRAFIE 60
ANEXE 62

EXTRAS DIN DOCUMENT

? Asigurarea completa, complexa si la timp a unitatii economice;

? Asigurarea conditiilor optime de depozitare a resurselor materiale;

? Alimentarea rationala a locurilor de munca cu resursele materiale necesare;

? Utilizarea rationala a resurselor materiale, astfel incat sa se respecte normele de consum stabilite.

Avand in vedere aceste lucruri, lucrarea de fata si-a propus sa analizeze particularitatile unei unitati de productie, cu privire la materiile prime si materiale.

Orice sector de activitate constituie o filiera de transformari care incepe cu materia prima si se incheie cu produsul final achizitionat de consumatori. Furnizorii si clientii exercita presiuni variabile asupra intreprinderilor dintr-un sector.

Activitatea tuturor intreprinderilor poarta amprenta contextului economic, social, politic specific societatii la un moment dat. Astfel, rezultatele intreprinderii sunt influentate de activitatea partenerilor directi (salariati, actionari, furnizori, cumparatori, stat). Comportamentul acestora este, la randul lor, influentat de mediul imediat specific, in care actioneaza : cel al salariatilor – de sindicate, cel al administratiei fiscale – de politica de stat.

Evaluarea potentialului propriu se face pe baza intregului sistem de informatii interne, insa pentru aprecierea fortei concurentilor si a sectorului de activitate se apeleaza la informatii externe : anuare statistice, presa de specialitate, bilanturile si conturile de profit si pierdere ale firmelor concurente, studiile de piata elaborate de organismele de specialitate, informatiile oferite de diferite organe centrale.

Performantele unei intreprinderi, forta si capacitatea acesteia de a raspunde la cerintele si reactiile pietei sunt dependente de gradul de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare, precum si de eficacitatea folosirii lor.

În cadrul intreprinderilor ciclul de exploatare este constituit dintr-o succesiune de operatiuni, desfasurate in mod regulat intre momentul cumpararii de factori de productie si vanzarea de bunuri si servicii pe piata.

În cursul activitatii de productie, utilajele si echipamentele industriale, stocurile de materii prime si materiale sunt consumate sub actiunea factorului munca.

Stocurile, analizate in cadrul acestei lucrari, sunt structuri patrimoniale cu un grad ridicat de mobilitate, antrenate in activitatea de exploatare.

Gestiunea stocurilor necesita stabilirea de legaturi directe si de durata cu furnizorii, alegerea acestora dupa criterii bine stabilite, stabilirea si urmarirea unor grafice de aprovizionare, dimensionarea stocurilor, asigurarea unor conditii de pastrare corespunzatoare, reducerea pierderilor in timpul transportului si depozitarii.

Stocurile se formeaza urmare a intrarilor provenite din interiorul intreprinderii sau din afara acesteia. În cazul intrarii stocurilor din interiorul intreprinderii, ritmicitatea lor depinde de deciziile luate de compartimentul de productie, iar in cazul intrarii stocurilor din afara intreprinderii, ritmicitatea depinde de compartimentul de aprovizionare. În general, intrarea stocurilor prin cumparare se realizeaza discontinuu datorita gruparii achizitiilor in scopul evitarii unor cheltuieli suplimentare de aprovizionare. Intervalul dintre doua aprovizionari poate fi fix sau aleatoriu. În ceea ce priveste iesirile de stocuri, acestea pot avea un caracter continuu sau discontinuu, in functie de comenzile consumatorilor externi sau ale sectiilor din intreprindere.

Politica de urmat in gestiunea stocurilor trebuie aleasa pe baza unei analize pertinente privind capacitatea stocajului si costurile de stocaj.

Dimensionarea stocurilor trebuie sa se realizeze in urmatoarele conditii de optimizare matematica :

? reintregirea stocurilor la intervale pe cat posibil mai mari, solutie ce conduce la scaderea cheltuielilor de transport – aprovizionare, dar la cresterea cheltuielilor de depozitare si pastrare a stocurilor;

? reinnoirea stocurilor la intervale pe cat posibil mai mici, solutie ce conduce la cresterea cheltuielilor de transport – aprovizionare, dar la reducerea cheltuielilor de depozitare si pastrare a stocurilor.

Deci, putem spune ca o analiza atenta a stocurilor asigura o buna gestiune a intreprinderii.

CAPITOLUL 1: ASPECTE TEORETICE PRIVIND MATERIILE PRIME SI MATERIALELE

1.1. Definirea stocurilor de materii prime si materiale

Alaturi de activele imobilizate, un rol si loc important in gestiunea si activitatea unitatilor patrimoniale il au activele circulante (mobilizate) [1Epuran Mihail, Babaita Valeria si Grosu Corina - Contabilitatea financiara in noul sistem contabil, Editura de Vest, Timisoara 1996, pag. 208]. Activele circulante sunt acele bunuri care se caracterizeaza prin faptul ca participa Ia procesul de productie cu intreaga lor valoare de utilitate si care se consuma si isi transmit dintr-o data valoarea de utilitate asupra noului produs.

Datorita destinatiei si naturii lor din punct de vedere economic si financiar, activele circulante nu au vocatia de a ramane durabil in intreprindere, ele aflandu-se intr-o continua fluenta valorica, schimbandu-si forma materiala si functionala in cadrul circuitului economic al patrimoniului.

Sub aspectul lichiditatii caracteristica de baza a activelor circulante este aceea ca perioada lor de rotatie este mai mica de un an, ele intra si ies din unitate de mai multe ori sau cel putin o singura data in de cursul unui exercitiu financiar.

În raport de forma pe care o imbraca si destinatia pe care o primesc in cadrul ciclurilor de exploatare, activele circulante se impart in:

- Stocuri si comenzi in curs de executie;

- Creante sau valori in curs de decontare;

- lnvestitii financiare pe termen scurt;

- Disponibilitati banesti.

Stocurile de materii prime si materiale sunt constituite din mijloace circulante materiale din sfera productiei cum sunt: materiile prime, materialele consumabile, obiectele de inventar [2 Bogdan Victoria – Bazele contabilitatii contemporane, Editura Universitatii din Oradea 2005 , pag. 49].

Acestea cuprind ansamblu bunurilor si serviciilor care intervin in ciclu de exploatare al intreprinderii, destinate:

- fie a fi vandute in aceeasi stare sau dupa prelucrarea lor in procesul de productie ;

- fie a fi consumate la prima lor utilizare [3Epuran Mihail, Babaita Valeria si Grosu Corina - Contabilitatea financiara in noul sistem contabil, Editura de Vest, Timisoara 1996, pag. 208].

Materia prima constituie substanta principala care intra in componenta produsului finit in care se regaseste total sau partial in forma ei initiala sau transformata, cum sunt: faina din industria de panificatie otelul din industria constructoare de masini caolinul in industria de portelan etc.

Materialele consumabile participa sau ajuta la procesul de fabricatie sau de exploatare, fara a se regasi de regula in produsul finit. Materialele consumabile cuprind: materialele auxiliare, combustibilii, piesele de schimb, materialele de ambalat, seminte si materialele de plantat, furajele, materialele de natura obiectelor de inventar.

În procesul de productie, materialele auxiliare se adauga materiei prime in scopul de a ajuta Ia transformarea ei (drojdia in industria panificatiei, ata, lipiciul, substantele de vopsit in industria de incaltaminte), sunt consumate de echipamentele de lucru (carbunii folositi Ia cazane pentru producerea aburului) sau se folosesc pentru asigurarea functionarii acestora (uleiurile pentru ungerea masinilor). De regula, materialele auxiliare contribuie Ia desfasurarea procesului de productie fara a se regasi in produsul finit.

Combustibilul participa direct sau indirect Ia procesul de productie. În functie de destinatia lui distingem:

• Combustibil tehnologic folosit in procesul tehnologic de modificare a materiilor prime;

• Combustibil energetic utilizat Ia producerea energiei electrice necesare procesului de productie sau pentru punerea in miscare a masinilor

• Combustibil neindustrial sau gospodaresc folosit Ia incalzitul birourilor, atelierelor etc.

Piesele de schimb servesc pentru inlocuirea pieselor uzate in timpul efectuarii reparatiilor Ia mijloacele fixe (piulite. roti dintate, arcuri etc.).

Materialele de ambalat sunt materiale folosite pentru protejarea

bunurilor pe durata transportului, depozitarii sau desfacerii (hartie, cartoane, cutii, recipiente).

Semintele si materialele de plantat sunt acele produse agricole care servesc la infiintarea unor culturi vegetale, legumicole sau de zarzavat.

Furajele reprezinta acele produse agricole vegetale sau de natura animala si minerala, in stare naturala sau prelucrata, care servesc Ia hrana animalelor (fan, graunte de plante furajere, rezidiuri din fabricarea produselor de origine animala sau vegetala anumite substante minerale etc.

În categoria mijloacelor circulante materiale pentru productie din considerente de ordin practic, impuse de simplificarea operatiilor de planificare si evidenta a lor se includ si materialele de natura obiectelor de inventar de mica valoare sau scurta durata care deservesc mai multe cicluri de exploatare.

Din categoria obiectelor de inventar fac parte: sculele, uneltele, mobilierul marunt precum si bunurile asimilate acestora: echipamentul de protectie, echipamentul de lucru, SDV-urile, modelele, matritele etc.

Spre deosebire de imobilizarile corporale, materialele de natura obiectelor de inventar nu indeplinesc cumulativ conditiile de durata si valoare,fiind una sau alta, mai mare, sau mai mica. Valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar se include in cheltuielile intreprinderii Ia darea lor in folosinta [4 Bogdan Victoria – Bazele contabilitatii contemporane, Editura Universitatii din Oradea 2005 , pag. 50].