Pagina documente » Recente » Elementele spatiului etnic romanesc; Resursele si organizarea administrativ-teritoriala

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE 1
CAPITOLUL I. 2
ORGANIZAREA ADMINISTRATIV-TERITORIALA 2
1.1. Organizarea administrativa teritoriala pe judete 2
1.1.1.Organizarea administrativ teritoriala in perioada interbelica 3
1.2.Organizarea administrativ-teritorial? din 1968 7
1.3.Evolu?ia organiz?rii administrativ-teritoriale a Rom?niei ?n perioada 1968-1989 8
1.3.1.Evolu?ia organiz?rii administrativ-teritoriale a Rom?niei ?n perioada postcomunist?(1990-2003) 9
1.4.Organizarea administrativ-teritorial? actual? a Rom?niei 11
CAPITOLUL II 13
EFECTUL SPATIULUI ROMANESC-POPULATIA 13
2.1. Scurt istoric privind evolutia populatiei 13
2.2 Ponderea populatiei in mediul urban 17
2.3. Ponderea populatiei in mediul rural 23
2.4. Tendinte actuale privind migratia fortei de munca 24
CAPITOLUL III 29
SITUATIA ECONOMICA A TARII NOASTRE 29
3.1.Scurt istoric 29
3.2.Economia Rom?niei ?n perioada 1921-1939 29
3.3.Economia Romaniei in perioada comunista ( 1944-1989) 36
3.4.Evolutia economica a Romaniei dupa anul 1989 39
3.5. Resursele naturale ale Romaniei 45
3.5.1. Aspecte generale privind dezoltarea economic? a Rom?niei 51
3.5.2.Politicile de dezvoltare regional? 53
CAPITOLUL 3: 57
POLITICA DE DEZVOLTARE REGIONAL? ?N ROM?NIA 57
STUDIU DE CAZ: REGIUNEA DE SUD-EST 57
3.1.Istoricul politicii de dezvoltare regional? ?n Rom?nia 57
3.1.1. Cadrul institu?ional de implementare a politicii regionale 58
3.1.2. Politica de dezvoltare regional? ?n Rom?nia pentru perioada 2007-2013 59
3.1.3. Rolul ora?elor ?n politica de dezvoltare regional? ?n Rom?nia pentru perioada 2007-2013 60
3.2.Caracterizarea Regiunii de SUD-EST 61
3.2.1. Structura economic? ?i ocuparea popula?iei 63
3.2.2.Accesibilitate 67
3.2.3.Disparit??i de dezvoltare 68
3.2.4. Poten?ial de dezvoltare 69
3.2.5.Regiunea de dezvoltare Sud-Est ? regiune ?n cadrul Uniunii Europene 70
3.3.Originea ?i etapele de apari?ie a ora?elor mici 70
3.4. Pozi?ia geografic? a ora?elor mici 72
3.4.1.Pozi?ia ?i rolul ora?elor mici ?n cadrul sistemului de a?ez?ri regional 73
3.4.2. Pozi?ia ?i rolul ora?elor mici ?n re?eaua regional? de a?ez?ri 74
3.5. Strategia de dezvoltare regionala ?n Regiunea SUD-EST 76
CONCLUZII SI PROPUNERI 81
BIBLIOGRAFIE 84

EXTRAS DIN DOCUMENT

STUDIU DE CAZ: REGIUNEA DE SUD-EST {p}

3.1.Istoricul politicii de dezvoltare regionala in Romania {p}

3.1.1. Cadrul institutional de implementare a politicii regionale {p}

3.1.2. Politica de dezvoltare regionala in Romania pentru perioada 2007-2013 {p}

3.1.3. Rolul oraselor in politica de dezvoltare regionala in Romania pentru perioada 2007-2013 {p}

3.2.Caracterizarea Regiunii de SUD-EST {p}

3.2.1. Structura economica si ocuparea populatiei {p}

3.2.2.Accesibilitate {p}

3.2.3.Disparitati de dezvoltare {p}

3.2.4. Potential de dezvoltare {p}

3.2.5.Regiunea de dezvoltare Sud-Est regiune in cadrul Uniunii Europene {p}

3.3.Originea si etapele de aparitie a oraselor mici {p}

3.4. Pozitia geografica a oraselor mici {p}

3.4.1.Pozitia si rolul oraselor mici in cadrul sistemului de asezari regional {p}

3.4.2. Pozitia si rolul oraselor mici in reteaua regionala de asezari {p}

3.5. Strategia de dezvoltare regionala in Regiunea SUD-EST {p}

CONCLUZII SI PROPUNERI {p}

BIBLIOGRAFIE {p}

INTRODUCERE

Organizarea administrativ-teritoriala constituie o necesitate obiectiva, care trebuie sa contribuie la dezvoltarea vietii social economice in ansamblul ei.