Pagina documente » Chimie, Biologie, Agronomie » Organizarea unei ferme familiale in microzona XYZ

Despre lucrare

lucrare-licenta-organizarea-unei-ferme-familiale-in-microzona-xyz
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-organizarea-unei-ferme-familiale-in-microzona-xyz


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE
CAP.I. CONSIDERATII ASUPRA CADRULUI NATURAL
1.1. CONSIDERATII NATURALE
1.1.1. Asezarea geografica;
1.1.2. Relieful
1.1.3. Conditiile climatice
1.1.4. Solurile
1.1.5. Vegetatia
1.1.6. Fauna.
1.1.7. Populatia si resursele de munca.
1.1.8. Evolutia numerica a populatiei.
1.1.9. Componentele demografice si evolutia lor.
1.2. CONDITIILE SOCIO-ECONOMICE
1.3. POTENTIALUL TURISTIC.
1.3.1. Figuri reprezentative ale comunei Malini-Suceva.
1.4. CRESTEREA NIMALELOR.
CAP. II. FUNDAMENTAREA TEHNICO-ECONOMICA A CULTURILOR DE CiMP
2.1. MARIMEA SI STRUCTURA DE FOLOSINTA A TERENULUI AGRICOL
2.2. REPARTIZAREA CULTURILOR DE CiMP PE SOLE
2.3. STABILIREA CANTITATILOR DE iNGRASAMINTE CHIMICE PE CULTURI
2.4. PLANUL DE CULTURA
2.5. FUNDAMENTAREA FISELOR TEHNOLOGICE PE CULTURI
CAP. III. FUNDAMENTAREA TEHNICO-ECONOMICA A ACTIVITATILOR ZOOTEHNICE
3.1. METODOLOGIA DE PROIECTARE A CONSTRUCTIILOR ZOOTEHNICE
3.2. METODOLOGIA DE PROGRAMARE A ACTIVITATII DE PRODUCTIE ZOOTEHNICA
3.2.1. Fundamentarea tehnico-economica a structurii de animale
3.2.2. Programarea evolutiei efectivelor de animale
3.2.3. Programarea numarului de zile animale furajare si efectivul mediu furajat
3.2.4. Programarea si asigurarea bazei furajere
3.3. PROIECTAREA ACTIVITATII ZOOTEHNICE - ASPECTE ORGANIZATORICE ALE SECTORULUI ZOOTEHNIC
3.4. FUNDAMENTAREA TEHNICO-ECONOMICA iN RAMURA CRESTERII SUINELOR SI PASARILOR
CAP. IV. iNFIINTAREA , FUNCTINAREA SI ORGANIZAREA SOCIETATII COMERCIALE CRISS S.R.L. MALINI , JUDETUL SUCEAVA
4.1. STATUTUL SOCIETATII COMERCIALE CRISS S.R.L.
SECTIUNEA 1- Forma , obiectul, denumirea , sediul si durata
SECTIUNEA 2 - Conducerea societatii comerciale
SECTIUNEA 3 - Controlul activitatii societatii CRISS S.R.L.,
SECTIUNEA 4 - Bilant, beneficii , evidenta , amortizarea mijloacelor fixe , reparatii capitale , calculul si repartizarea beneficiilor
SECTIUNEA 5 - Modificarea formei juridice , dezvoltarea , lichidarea , cheltuieli de constituire si litigii.
CAPITOLUL. V. PROIECTRAREA SI ORGANIZARE ACTIVITATII AGRICOLE SI EFICIENTA ECONOMICA A SOCIETATII COMERCIALE CRISS S.R.L. MALINI , JUDETUL SUCEAVA
5.1. Memoriu justificativ intocmit pentru realizarea constructiei fermei.
5.2. Organizarea si functionarea societatii.
5.3 incadrarea cu personal.
5.4. Eficienta economica a activitatii agricole.
5.5. Dotarea fermei cu masini si utilaje.
5.6. Valoarea totala a investitiilor.
5.7.Eficienta economica a produselor animale obtinute in ferma.

EXTRAS DIN DOCUMENT

?Organizarea unei ferme familiale in zona Malini, Suceava

Ungureanu Cristian Organizarea unei ferme familiale in zona Malini, Suceava

?

INTRODUCERE

Agricultura constituie una din ramurile importante ale economiei romanesti , importanta ei creste astazi cand necesarul de produse agricole s-a amplificat , iar conditiile politico-economice au suferit schimbari profunde.

Obtinerea unor produse in care se includ si serviciile tangente agriculturii , nu se poate face fara o agricultura moderna de mare randament si cu eficacitate ridicata.

Aceste aspecte sunt valabile atat pentru mica proprietate cat si pentru exploatatiile agricole cu caracter asociativ.

Unul dintre obiectivele importante care stau in fata agriculturii mai ales a oamenilor care lucreaza in acest domeniu , se refera la schimbarea mentalitatilor in modul de gandire , mai ales economica, referitor la organizarea pe criterii stiintifice a productiei in vederea obtinerii unor productii cat mai ridicate si cresterea productivitatii.

Obiectivele principale ale agriculturii si industriei alimentare se refera la :

- cresterea in permanenta a volumului productiei vegetale si animale

- respectarea normelor ecologice.

Proiectul a fost structurat pe mai multe capitole , fiecare din acestea prezentand datele si etapele ce trebuiesc urmarite pentru construirea unui astfel de complex.

Se va tine cont de imbinarea armonioasa intre productia vegetala, cresterea animalelor in vederea pastrarii pe cat posibil a unui mediu nepoluat, un mediu care sa ofere conditiile de relaxare si petrecere a tipului liber.

CAPITOLUL I.

CONSIDERATII ASUPRA CADRULUI NATURAL

1.1.CONDITIILE NATURALE

1.1.1.Asezarea geografica

Din punct de vedere geografic, ferma familiala este amplasata in comuna Malini, in partea de sud a judetului Suceava, la 48028' latitudine nordica si 26026' longitudine estica.

Foto nr.1 – Intrare in comuna Malini

Comuna Malini apartine bazinului hidrografic al Moldovei, situat pe partea dreapta, in cursul mijlociu al acestuia. Teritoriul comunei este strabatut de paraul Suha Mare cu panta de scurgere naturala de la vest spre sud avand in acelasi timp rol colector pentru paraiele existente in zona ( Secarie, Pojorata, Bursucului si Rusului ) si marginita de raul Moldova in partea de nord-est.

Comuna Malini se afla la o distanta de 55 km de municipiul Suceava, avand ca vecini: - la nord - comuna Slatina

- la sud - comuna Rasca

-la est - comuna Cornul-Luncii

- la vest - comuna Borca.

1.1.2.Relieful

Din punct de vedere geografic comuna Malini cuprinde bazinul Suha Mare, ce apartine Muntilor Stanisoarei, munti josi, aflati la zona de contact cu Podisul Sucevei, intre care se interpune sectorul subcarpatic.

Pornind din partea mediana, de sub varful Piatra lui Iepure (1447 m) raul Suha Mare taie transversal versantul estic al acestor munti, formand impreuna cu bazinele vecine ( Suha Bucovineana, Suha Mica si Rasca ), doua culmi aproape paralele denumite "Obcine" si care deservesc de asemenea ca altitudine, cu cat ne apropiem de confluenta cu Moldova.

Eroziunea fluviala precum si structura litologica pun in evidenta forme mai semete, in ansamblu, denumite "magura", "batca" care devin tot mai domoale, in aval, si mai usor accesibile, carora localnicii le spun: "plai", "picior".

Acolo unde roca din substrat apare la zi, forme de relief sunt mai semete (Piatra lui Iepure, Pietrele Muncelului ) sau capata un aspect specific tabular (Masa Talharilor ).

Principalele altitudini ale celor doua Obcine sunt: Poiana Lunga - 1340 m, Muncelul - 1308 m, Magura - 1208 m, Dorobantul - 1190 m, Celara - 1007 m, Baicu - 967 m, Rachitis - 711 m. Altitudinea minima este de 420 m si se afla la confluenta raului Suha Mare cu Moldova .

Cu toate ca suprafata comunei Malini este restransa , in cuprinsul ei distingem din punct de vedere genetic mai multe tipuri de relief: relief structural, relief sculptural si relief de acumulare.

Altitudinea minima este de 420 m si se afla la confluenta raului Suha Mare cu Moldova.

Altitudinea medie este in jur de 700 m, iar energia medie cuprinsa intre 300- 400 m.

Înclinarea medie a versantilor este in jur de 150, mai mare in amonte ( peste 250 ) si tot mai redusa in aval spre confluenta cu Moldova ( 50 - 70 ).