Pagina documente » Recente » Proiect Management - Strial SRL

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

CUPRINS
Capitolul I: Caracteristici tipologice ale firmei
1.1 Denumirea ?i statutul juridic
1.2 Obiectul de activitate
1.3 Cooperare ?i rela?ii cu alte firme; apartenen?a sectorial?
1.4 Caracteristici ale proceselor de aprovizionare, produc?ie ?i v?nzare
1.4.1 Domeniu de specialitate / dot?ri
1.4.2 Infrastructura
Capitolul II: Intr?rile de resurse materiale
Capitolul III: Structura personalului
- Structura personalului (axecu?ie, conducere, administrative etc)
- Meserii principale ?i structura pe meserii
- Modul de eviden?? a prezen?ei personalului ?i a activit??ii efective a acestuia, documente primare
- Sisteme de salarizare
- Exemplu de calcula?ie a costurilor de produc?ie
Capitolul IV: Evolu?ia sistemului de management al calit??ii
- Structura bugetului de venituri ?i cheltuieli
- Structura cheltuielilor
- Metode de calcula?ie a costurilor
- Exemplu de calcula?ie a costurilor de produc?ie
Capitolul V: Evolu?ia economico ? financiar?
Capitolul VI: Activitatea statistic? a firmei
- Documente statistice si contabile ?ntocmite zilnic, s?pt?m?nal, decadal, lunar, trimestrial ?i cui sunt destinate
- Cuantificarea statistic? a poten?ialului tehnico ? material al agentului economic: indicatorii volumului, st?rii, mi?c?rii, eficien?ei utiliz?rii capitalului fizic ?i circulant, capacitatea de produc?ie, sistemul informa?ional, raporturi statistice
- Cuantificarea statistic? a poten?ialului uman al agentului economic: num?r mediu de salaria?i, volum de munc?, salarizare, for?? de munc?, utilizarea for?ei de munc? (balan?a timpului de munc?, productivitatea muncii), sistem informa?ional etc
- Cuantificarea statistic? a rezultatelor activit??ii economice la nivelul agen?ilor economici: produc?ie fizic?, valoare ad?ugat?, profit, cifr? de afaceri etc
Capitolul VII: Sistemul de management al firmei
7.1 Sistemul decizional
7.2 Sistemul informa?ional
7.3 Sistemul organizatoric (organizarea procesual? ?i structural?)
7.4 Strategia firmei
Capitolul VIII: Analiza activit??ii de birotic? ?i secretariat a firmei
8.1 Organizarea activit??ii de secretariat a firmei
8.2 Proceduri de prelucrare, stocare a documentelor ?i coresponden?ei
8.3 Echipamente ?i programe de birotic? utilizate ?n cadrul firmei
Bibliografie
Anexe

EXTRAS DIN DOCUMENT

Capitolul VI: Activitatea statistica a firmei

- Documente statistice si contabile intocmite zilnic, saptamanal, decadal, lunar, trimestrial si cui sunt destinate

- Cuantificarea statistica a potentialului tehnico material al agentului economic: indicatorii volumului, starii, miscarii, eficientei utilizarii capitalului fizic si circulant, capacitatea de productie, sistemul informational, raporturi statistice

- Cuantificarea statistica a potentialului uman al agentului economic: numar mediu de salariati, volum de munca, salarizare, forta de munca, utilizarea fortei de munca (balansa timpului de munca, productivitatea muncii), sistem informational etc

- Cuantificarea statistica a rezultatelor activitatii economice la nivelul agentilor economici: productie fizica, valoare adaugata, profit, cifra de afaceri etc

Capitolul VII: Sistemul de management al firmei

7.1 Sistemul decizional

7.2 Sistemul informational

7.3 Sistemul organizatoric (organizarea procesuala si structurala)

7.4 Strategia firmei

Capitolul VIII: Analiza activitatii de birotica si secretariat a firmei

8.1 Organizarea activitatii de secretariat a firmei

8.2 Proceduri de prelucrare, stocare a documentelor si corespondentei

8.3 Echipamente si programe de birotica utilizate in cadrul firmei

Bibliografie

Anexe

CAPITOLUL I

CARACTERISTICI TIPOLOGICE ALE FIRMEI