Pagina documente » Informatica, Matematica » Proiectarea de produse software destinate invatarii asistate pe calculator

Despre lucrare

lucrare-licenta-proiectarea-de-produse-software-destinate-invatarii-asistate-pe-calculator
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-proiectarea-de-produse-software-destinate-invatarii-asistate-pe-calculator


Cuprins

CUPRINS
1.Calculatorul - de la mijloc de instruire la strategie de proiectare si realizare
a mediului de invatare.....5
1.1Viitorul viitorului............6
1.2 Instruirea asistata de ordinator (I.A.O.)
experienta si perspective...7
1.3 Implicatiile folosirii ordinatorului ca mijloc de instruire si educatie
-comunicare in lectie , relatia profesor- elev.........11
2 Metoda- statut si semnificatie.........14
2.1 Metoda -definitie, functii.15
2.2 Sistemul metodelor de invatamint......18
2. 2. 1. Metode expozitive20
2. 2. 2. Metode interogative (conversative sau dialogate).........21
2.2.2.1 Conversatia, tipuri de conversatii......21
2.2.2.2.Conversatia euristica......23
2.2.3 Metoda discutiilor si dezbaterilor.....25
2.2.4 Metode active............29
2.2.4.1 Metoda asaltului de idei (brain-storming-ul)...........29
2.2.4.2. Lista check (gasita)...........30
2.2.4.3 .Tehnica Parnes - Osborn....30
2.2.4.4 .Analogia directa sau analogia exemplu...31
2.2.4.5..Analogia personala...........31
2.2.5. Metoda problematizarii (istruirea prin problematizare)........31
2.2.6. Metoda de comunicare bazate pe limbajul intern.35
2.2.6.1.Reflectia personala..........35
2.2.7 Metode de comunicare scrisa.........36
2.2.7.1. Lectura - tehnici de decodificare.........36
2.2.8 Metode de explorare a realitatii......38
2.2.8.1 Metode de explorare directa a realitatii..38
2.2.8.2 Metode de explorare indirecta a realitatii............. .40
2.2.8.2.1. Metode demonstrative40
2.2.8.2.2. Metode de modelare...44
2.2.9.Metode bazate pe actiune..............47
2.2.9.1. Metoda exercitiului........47
2.2.9.2 Metoda studiului de caz..49
2.2..9.3 Proiectul sau tema de cercetare - actiune............52
2.2.9. 4 Metoda lucrarilor practice..............53
2.2.9. 5 Metode de simulare (bazate pe actiune fictiva)....54
2.2.9. 6 Metoda jocurilor.........54
2.2.9.6.1 Jocurile de simulare...55
2.2.9.6.2 Invatarea pe simulatoare............55
3.Instruire programata.......56
3.1. Conceptul de instruire programata-instruirea programata in
actiunea de perfectionare a procesului de invatamint...........57
3.2 Principiile instuirii programate.........58
3.3 Tipuri de programme.....61
3.3.1 Programarea lineara - programele cu raspunsuri construite( B.F.Skinner).......61
3.3.2 Programarea ramificata - programele cu raspunsuri la alegere (N. Crowder)...63
3.4 Avantaje si limite ale instruirii programate.........66
4. Desfasurarea unei lectii interactive pe baza unui program de instruire programata
si folosirea unui soft specializat pentru crearea lectiilor interactive 68
4.1. Caracterizarea unei lectii......68
4.2 Proiectarea pedagogica a lectiei in conditiile invatatii asistate de calculator......71
4.2.1 Lectii programate desfasurate cu ajutorul calculatorului........76
4.3 Cerintele proiectarii si realizarii unei tehnologii didactice............78
4.3.1 Insusirea de noi cunostinte.......78
4.3.2 Formarea deprinderilor intelectuale ..........79
4.3.3 .Formarea deprinderilor senzomotorii..........80
4.3.4 Formarea de atitudini.............81
4.4 Prezentarea produsul software folosit la crearea cursului interactiv..82
4. 5 Argumente-puterea unei tehnologii a instruirii ..........86
Bibliografie.........87
5

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

PROIECTAREA SI REALIZAREA DE PRODUSE SOFTWARE DESTINATE ÎNV?T?RII

ASISTATE DE CALCULATOR

INSTRUIRE PROGRAMAT?