Pagina documente » Recente » Rezultatul intreprinderii cheltuielile si veniturile.doc

Despre lucrare

lucrare-licenta-rezultatul-intreprinderii-cheltuielile-si-veniturile.doc
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-rezultatul-intreprinderii-cheltuielile-si-veniturile.doc


Cuprins

?CAPITOLUL I .

ASPECTE TEORETICE PRIVIND REZULTATUL INTREPRINDERII:

VENITURILE SI CHELTUIELILE

1.1. Veniturile impozabile, veniturile neimpozabile, alte venituri [1 Codul Fiscal al Romaniei,actualizat la1 ianuarie 2007, publicat in Monitorul Oficial R.A. Bucuresti]

Venitul este fluxul brut de beneficii economice primite de o societate in cursul activitatilor obisnuite ale acesteia, atunci cand acest flux se materializeaza in cresteri ale capitalului propriu, altele decat cresterile datorate contributiilor din partea participantilor la acest capital propriu.

Valoarea justa este suma la care poate fi tranzactionat un activ sau la care poate fi decontata o datorie de bunavoie intre parti aflate in cunostinta de cauza,in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv.

Venitul include doar fluxurile brute de beneficii economice primite sau primit de catre societate in nume propriu.

Sunt excluse din venituri sumele colectate in numele unor terte parti, cum ar fi taxele pentru bunuri si servicii, TVA, care nu sunt beneficii economice de primit de catre intreprindere si nu au ca rezultat cresteri ale capitalului propriu.

Veniturile trebuie evaluate la valoarea justa a mijlocului de plata primit sau de primit.

Suma veniturilor dintr-o tranzactie este determinata de obicei printr-un acord intre societate si cumparatorul sau utilizatorul activului. Ea se evalueaza la valoarea justa a mijlocului de plata primit sau de primit, tinand cont de suma oricaror reduceri comerciale si a oricaror rabaturi cantitative acordate de societate.

Mijlocul de plata este de regula numerarul sau echivalent de numerar, iar suma veniturilor este data de suma numerarului sau echivalentului de numerar primit sau de primit. În cazul in care intrarea de numerar sau echivalent de numerar este amanata, valoarea justa a mijlocului de plata poate fi mai mica decat suma nominala a numerarului primit sau de primit.

În vederea eliminarii acestui fapt, pe baza de acorduri intre vanzator si cumparator (cu caracter de tranzactie financiara), valoarea justa a mijlocului de plata va fi determinata prin actualizarea tuturor sumelor de primit in viitor, utilizand in acest scop rata dobanzii aferente perioadei respective.

Diferenta dintre valoarea justa la data recunoasterii venitului si suma nominala a mijlocului de plata este recunoscuta ca venit din dobanzi (venit financiar).

Recunoastere

Criteriile de recunoastere a veniturilor sunt aplicate de obicei separate pentru fiecare tranzactie, pentru a putea reflecta realitatea economica. De exemplu

cand pretul de vanzare al unui produs include o suma identificabila pentru servicii succesive, aceasta suma este inregistrata in avans si recunoscuta ca venit pe parcursul perioadei in care s-a efectuat service-ul.Veniturile din vanzarea bunurilor trebuie sa fie recunoscute in momentul in care sunt satisfacute.

Persoanele care datoreaza plata impozitului pe venit poarta denumirea de contribuabili si sunt urmatoarele:

? persoanele fizice rezidente.

EXTRAS DIN DOCUMENT