Pagina documente » Stiinte Economice » Acreditivul documentar, modalitate de plata in relatiile valutar-financiare internationale

Cuprins

lucrare-licenta-acreditivul-documentar-modalitate-de-plata-in-relatiile-valutar-financiare-internationale
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-acreditivul-documentar-modalitate-de-plata-in-relatiile-valutar-financiare-internationale


Extras din document

CUPRINS

Introducere 3

CAPITOLUL I. Forme de plată internaţionale 5

1.1. Acreditivul documentar....6
1.2. Incasso-ul documentar ...10
1.3. Ordinul de plată .............11
1.4. Scrisoarea de garanţie bancară .....12

CAPITOLUL II. Cadrul juridic al relaţiilor internaţionale de plăţi .......15

2.1. Acorduri şi convenţii .....15
2.2. Contractul comercial internaţional 16
2.3. Normele de drept şi reglementările naţionale ..............17
2.4. Acorduri şi uzanţe internaţionale...18
2.5. Practici în domeniul plăţilor internaţional ....20
2.6. Transferul internaţional de fonduri 23

CAPITOLUL III. Acreditivul documentar:evoluţie,concept,mecanism .......28

3.1. Etape de evoluţie ...........28
3.2. Concept.Caracteristici ...30
3.3. Mecanismul derulării acreditivului documentar ..........34
3.4. Deschiderea acreditivului documentar..........36
3.5. Menţiuni specifice acreditivului documentar ..............39

CAPITOLUL IV. Practica derulării acreditivului documentar 61

4.1. Acreditivul şi clauzele contractului comercial internaţional .......61
4.2. Ordinul de deschidere ..63
4.3. Menţiuni obligatorii (sinteză) ......78
4.4. Emiterea acreditivului documentar ............81
4.5. Notificarea beneficiarului A.D. .84
4.6. Comportamentul exportatorului la primirea acreditivului .......84
4.7. Prezentarea documentelor la bancă ............86

CAPITOLUL V. Documentele folosite în derularea A.D. ......89

5.1. Factura comercială ........90
5.2. Documente de transport .92
5.2.1. Conosamentul maritim .....94
5.2.2. Documente de transport combinat ...98
5.2.3. Documente de transport aerian .......98
5.2.4. Documente de transport rutier, feroviar, fluvial intern ..............100
5.3. Documente de asigurare ..........102
5.4. Alte documente .........105
5.4.1. Certificatul de origine al mărfii .....105
5.4.2. Cambia şi biletul la ordin ..............107
5.4.3. Certificate (de calitate , de inspecţie etc.) .....109

CAPITOLUL VI. Forme şi tipuri de acreditive documentare ..............111

6.1. Acreditivul documentar transferabil ..........111
6.2. Acreditivul documentar reînnoibil (revolving) .........112
6.3. Acreditivul documentar clauză roşie şi clauză verde ..............114
6.4. Acreditivele documentare reciproce ..........116
6.5. Acreditivul documentar simplu ..118
6.6. Acreditivul documentar subsidiar (back-to-back) ....119
6.7. Cesiunea acreditivului documentar ............121
6.8. Scrisoarea de credit stand-by .....122

CAPITOLUL VII. Studiu de caz:
Derularea acreditivului de export la Banca Turco Română..........123


Concluzii......131

ANEXE

BIBLIOGRAFIE

Alte date

?

Introducere

Un moment important (n desf((urarea schimburilor interna(ionale (l constituie (ncasarea sau plata m(rfurilor, serviciilor etc. care au format obiectul contractului comercial interna(ional. Realizarea (ncas(rii sau pl((ii astfel rezultate se efectueaz( printr-o modalitate de plat( sau de decontare stipulat( expres (n contractul comercial interna(ional.

Principalele modalit((i de decontare utilizate pe plan interna(ional sunt:

- creditul documentar ;

- incasoul documentar ;

- ordinul de plat( ;

(n esen(a lor, modalit((ile de decontare sunt un ansamblu de tehnici comercial - bancare care faciliteaz( plata tranzac(iilor interna(ionale.

Cunoa(terea riguroas( a particularit((ilor de derulare a modalit((ilor de decontare, permite evitarea aspectelor nedorite, cre(terea rapidit((ii (ncas(rii sumelor (i uneori, este o surs( de c((tig valutar pentru (ara noastr( prin comisioanele bancare ce se pot (ncasa.

Fiind instrumente tehnice de lucru, utilizarea lor se face diferen(iat (n func(ie de parteneri, obiectul contractului, conjunctura economico - financiar( intern( sau / (i interna(inal(.

Problema modalit((ii de plat( constituie un punct distinct pe agenda negocierilor comerciale (i ea trebuie abordat( (n raport cu ansamblul clauzelor cuprinse (n contractul comercial interna(inal.

Tratarea clauzei contractulale prin care se precizeaz( modalitatea de plat(, (n principiu, trebuie abordat( sub trei aspecte:

riscurile opera(iunii;

momentul pl((ii;

costul decont(rii.

(a) Riscurile opera(iunii, atunci c(nd este vorba de un contract, se pot referii la:

riscul de neplat(;

riscul de (nt(rziere a pl((ii.