Pagina documente » Stiinte Economice » Acreditivul documentar, principala modalitate de plata in derularea schimburilor comerciale internati

Cuprins

lucrare-licenta-acreditivul-documentar-principala-modalitate-de-plata-in-derularea-schimburilor-comerciale-internati
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-acreditivul-documentar-principala-modalitate-de-plata-in-derularea-schimburilor-comerciale-internati


Extras din document

CUPRINS

INTRODUCERE
1
1. ACREDITIVUL DOCUMENTAR – PRINCIPALA MODALITATE DE PLATĂ ÎN SCHIMBURILE COMERCIALE INTERNAŢIONALE
4
1.1. Locul modalităţii de plată în cadrul unei operaţiuni de comerţ exterior 4
1.2. Definirea acreditivului documentar 7
2. ELEMENTELE ESENŢIALE PRIVIND DERULAREA ACREDITIVULUI DOCUMENTAR 9
2.1. Părţile implicate în derularea plăţii prin acreditiv documentar 9
2.2. Mecanismul plăţii prin acreditiv documentar 10
2.3. Ordinul de deschidere a acreditivului documentar 12
2.4. Principalele documente necesare derulării plăţii prin acredtiv documentar 19
2.4.1. Factura 20
2.4.2. Documentul de transport 21
2.4.3. Certificatul/Poliţa de asigurare 25
2.4.4. Cambia 26
2.4.5. Certificatul de origine 27
2.4.6. Certificate 28
3. FORME ŞI TIPURI DE ACREDITIVE DOCUMENTARE 29
3.1. Clasificarea acreditivelor documentare 29
3.2. Acreditivul documentar şi schema de plată 32
3.2.1. Acreditivul documentar cu plata la vedere 32
3.2.2. Acreditivul documentar cu plata diferată (amânată) 33
3.2.3. Acreditivul documentar cu plata prin acceptare 34
3.2.4. Acreditivul documentar cu plata la vedere şi prin acceptare (acreditive
documentare mixte) 35
3.2.5. Acreditivul documentar cu plata prin negociere (scrisoarea comercială de
credit) 36
3.2.6. Acreditivul documentar revolving 37
3.2.7. Acreditivul documentar şi operaţiunile de intermediere 39
3.2.7.1. Acreditivul documentar transferabil 39
3.2.7.2. Cesiunea acreditivului documentar 41
3.2.7.3. Acreditivul documentar clauză roşie 43
3.2.7.4. Acreditivul documentar back to back 45
3.3. Avantajele şi dezavantajele acreditivului documentar 48
4. DERULAREA PLĂŢII PRIN ACREDITIV DOCUMENTAR LA S.C.
CALLATIS S.R.L. CONSTANŢA 50
CONSIDERAŢII FINALE 55
ANEXE 60

Alte date

?INTRODUCERE

În ansamblul relatiilor financiar-valutare, platile si decontarile internationale joaca un rol important, fiind rezultatul derularii operatiunilor comerciale internationale de import-export, majoritatea dintre acestea derulandu-se prin intermediul bancilor comerciale.

Modalitatile de plata internationale reprezinta un ansamblu de mecanisme, de tehnici, prin care se pot plati/incasa contravaloarea marfurilor livrate, serviciilor prestate, lucrarilor executate de la cumparator/importator/debitor la vanzator/exportator/creditor, parti care intervin in relatiile comerciale si de alta natura intre firme diferite din interiorul aceleasi tari sau tari diferite.

Modalitatile de plata folosite pe plan international, cunosc o mare diversitate, din categoria acestora facand parte: acreditivul documentar, scrisoarea comerciala de credit, incasso-ul documentar, ordinul de plata, modalitati de plata combinate, schimbul de documente la plata si vinculatia.

Acreditivul documentar reprezinta un angajament, indiferent de modul in care este descris sau definit, prin care o banca (emitenta) actionand la cererea si in conformitate cu instructiunile unui client (ordonator-importator), contra documente strict conforme cu termenii si in conditiile acreditivului se obliga sa efectueze plata in favoarea unui tert (beneficiar- exportator) sau la ordinul acestuia, sau sa plateasca ori sa accepte efecte de comert (cambii, bilete la ordin) trase de acesta; sa autorizeze o alta banca sa faca astfel de plati sau ca astfel efectele sa fie platite, acceptate sau negociate la o alta banca.

În derularea acreditivului documentar sunt implicate urmatoarele parti: ordonatorul acreditivului care este importatorul respectiv cumparatorul, beneficiarul acreditivului respective vanzatorul, banca emitenta a acreditivului care isi asuma angajamentul de plata fata de vanzator si o banca corespondenta care poate fi in postura de banca banca trasa/acceptanta, banca negociatoare, banca confirmatoare .

Executarea acreditivului documentar se realizeaza printr-o serie de documente formate in general din factura comerciala, documente de transport, certificat de asigurare, certificat de origine, lista de colete, certificat de calitate, fitosanitar, buletinul de analize avand rolul de a demonstra ca beneficiarul si-a indeplinit obligatiile asumate.

Ca urmare a diversificarii operatiunilor de comert exterior si datorita caracterului adaptabil al acreditivului, in practica internationala s-au consacrat mai multe tipuri de acreditive documentare, a caror schema de plata permite intelegerea mecansimului complex al derularii unei operatiuni de export-import prin acreditiv documentar.

Recurgerea generala la acreditiv documentar se datoreaza avantajelor pe care le confera, gradului ridicat de securitate pentru interesele importatorului, livrarea marfurilor in conditiile si termenele stabilite precum si pentru interesele exportatorului vizand in principal siguranta platii.

Prezentarea unui caz real de utilizare a unui acreditiv documentar de import evidentiaza complexitatea deosebita a acestei modalitati de plata, exigentele care trebuiesc indeplinite pentru realizarea in siguranta a platii si modul de solutionare a discrepantelor care uneori se ivesc in derularea platii prin acreditiv documentar.

Compararea acreditivului documentar cu incasso-ul documentar are menirea de a evidentia care dintre aceste modalitati de plata e mai convenabila sub aspectul costului implicat de utilizarea acestora si a gradului de acoperire a riscurilor carora sunt supuse partile contractante, o tentativa de explicare a recurgerii in actualul mediu de afceri romanesc la ordinul de plata.

1. ACREDITIVUL DOCUMENTAR- PRINCIPALA MODALITATE DE PLAT? ÎN SCHIMBURILE COMERCIALE INTERNATIONALE

1.1 . LOCUL MODALIT?TII DE PLAT? ÎN CADRUL UNEI OPERATIUNI DE COMERT EXTERIOR