Pagina documente » Stiinte Economice » Activitati on-line ale administratiei publice

Cuprins

lucrare-licenta-activitati-on-line-ale-administratiei-publice
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-activitati-on-line-ale-administratiei-publice


Extras din document

CUPRINS
1. Introducere in e-Government 3
1.1. Guvernare electronica. Sistem informatic 3
1.2. Internetul 7
1.2.1. Geneza si evolutia Internetului 7
1.2.2. Instrumente si tehnici de lucru pe Internet 9
1.3. Fazele e-Government 11
2. Servicii publice e-Government 13
2.1. Servicii publice pentru cetateni 13
2.2. Servicii publice pentru entitati juridice 14
3. Cerinte ale dezvoltarii e-Government 15
3.1. Forme de e-Government 16
3.2. Impactul Internet asupra relatiei cetatean - administratie 17
3.2.1. Utilizari de e-Government 17
3.2.2. Tendinte in folosirea e-Government 18
4. e-Government in Rominia 20
4.1. Impactul societatii informationale asupra populatiei 21
4.2. Programul MCTI 22
4.3. Plata taxelor locale si impozitelor locale prin Internet 24
4.3.1. eTax 24
4.4. Sistemul de licitatii electronice 26
4.4.1. e-Market 27
5. Viziunea europeana asupra societatii informationale 28
5.1. SI-SC - o societate pentru toti 28
5.2. Cetateanul si consumatorul - beneficiarii SI-SC 32
5.2.1. Noile cerinte ale cetatenilor 33
5.3. E-government - un tip de relatie guvern-cetatean 36
5.4. e-Government - suport pentru dezvoltare 38
5.5. Strategia aplicata de Guvernul Rominiei in domeniul Administratiei Publice 44
5.5.1. Reforma Administratiei Publice, 44
5.5.2. Masura e-Government in cadrul Programului de Guvernare 2005-2008 45
5.5.3. Informatizarea - obligatie legala si prioritate nationala 46
5.5.4. Pasii spre e-administratie 48
5.6. Link-ul www.e-guvernare.ro 49
BIBLIOGRAFIE 51
CUPRINS

1. Introducere în e-Government 3
1.1. Guvernare electronică. Sistem informatic 3
1.2. Internetul 7
1.2.1. Geneza şi evoluţia Internetului 7
1.2.2. Instrumente şi tehnici de lucru pe Internet 9
1.3. Fazele e-Government 11

2. Servicii publice e-Government 13
2.1. Servicii publice pentru cetăţeni 13
2.2. Servicii publice pentru entităţi juridice 14

3. Cerinţe ale dezvoltării e-Government 15
3.1. Forme de e-Government 16
3.2. Impactul Internet asupra relaţiei cetăţean – administraţie 17
3.2.1. Utilizări de e-Government 17
3.2.2. Tendinţe în folosirea e-Government 18

4. e-Government în România 20
4.1. Impactul societăţii informaţionale asupra populaţiei 21
4.2. Programul MCTI 22
4.3. Plata taxelor locale şi impozitelor locale prin Internet 24
4.3.1. eTax 24
4.4. Sistemul de licitaţii electronice 26
4.4.1. e-Market 27

5. Viziunea europeană asupra societăţii informaţionale 28
5.1. SI-SC – o societate pentru toţi 28
5.2. Cetăţeanul şi consumatorul - beneficiarii SI-SC 32
5.2.1. Noile cerinţe ale cetăţenilor 33
5.3. E-government – un tip de relaţie guvern-cetăţean 36
5.4. e-Government – suport pentru dezvoltare 38
5.5. Strategia aplicată de Guvernul României în domeniul Administraţiei Publice 44
5.5.1. Reforma Administraţiei Publice, 44
5.5.2. Măsura e-Government în cadrul Programului de Guvernare 2005-2008 45
5.5.3. Informatizarea – obligaţie legală şi prioritate naţională 46
5.5.4. Paşii spre e-administraţie 48
5.6. Link-ul www.e-guvernare.ro 49
BIBLIOGRAFIE 51


Alte date

?1. Introducere

Guvernarea electronica sau e-Government se afirma din ce in ce mai mult ca o caracteristica majora a noii societati bazate pe informatie si cunostinte.

Fenomenul este complex si se refera la multiple conexiuni care exista intre autoritati si persoanele fizice si juridice din societatea respectiva.

Administratia publica este in prezent puternic influentata de folosirea tehnologiilor moderne ale informatiei si comunicatiilor. Folosirea acestor tehnologii ofera posibilitatea schimbarii calitative a serviciilor oferite de administratia publica cetatenilor si entitatilor organizatorice si sociale. Începand cu eliminarea hartiei si continuand cu reducerea timpului de acces la resursele publice, aplicatiile de e-Government castiga increderea cetatenilor si eficientizeaza serviciile publice contribuind major si la democratizarea societatii in ansamblu.

Persoanele atat fizice cat si juridice au nevoie toata viata de serviciile administratiei publice. Diagrama din figura 1 demonstreaza simbioza cetatean-economie-administratie pe tot ciclul vietii.

Evolutia sistemelor e-Government a fost rapida cu trecerea de la hartie la baze de date si de la proceduri manuale la sisteme informatice mari. Într-o prima faza, tot mai multi functionari au inceput sa foloseasca diferite sisteme informatice. Treptat s-a trecut la procesul care se desfasoara si in prezent de interactiune cu cetatenii si organizatiile din teritoriul deservit.

Sistemele informatice fac legatura intre sistemul condus si sistemul de conducere, fiind subordonat acestora ( fig. 1.1.).

Fig.1.1. – Structura de conducere a unui sistem economico-social

Sistemul informatic economic este un ansamblu structurat de elemente intercorelate functional pentru automatizarea procesului de obtinere a informatiilor si pentru fundamentarea deciziilor. El se poate prezenta sub forma unei cutii negre care are intrari informationale ce sunt transformate in informatii de fundamentare a deciziilor prin intermediul unor resurse, reguli, proceduri.

Fig.1.2. – Schema bloc a unui sistem informatic

Sistemul informatic este inclus in cadrul sistemului informational si are ca obiect de activitate, in general procesul de culegere, verificare, transmitere, stocare si prelucrare automata a datelor.

Plecand de la ideea ca sistemul informatic este subordonat procesului decizional, al carui rol este de a asigura functionarea normala ti optima a intregii activitati si de a reduce la minimum pierderile in caz de functionare anormala, consideram ca obiectivul oricarui sistem informatic trebuie sa fie subordonat obiectivului propriu-zis al unitatii economico-sociale.

Activitatile de exploatare si intretinere a sistemului informatic pus in functiune urmaresc asigurarea realizarii continue a parametrilor tehnici, economici si functionali ai sistemului respectiv in concordanta cu proiectul elaborat si cu dinamica cerintelor activitatilor de conducere si operative din unitatea respectiva. Acestor activitati le revine sarcina de realizare a exploatarii curente si a consolidarii functionarii sistemului informatic pus in functiune pe intreaga perioada pentru care s-a preconizat a fi utilizat, perioada care se inscrie intr-un ciclu. Acest ciclu de viata al unui sistem informatic este determinat de frecventa perfectionarilor de fond in domeniul tehnicii de calcul, precum si in domeniul evolutiei produselor program. Totodata, acest ciclu corespunde si cerintelor de perfectionare a metodelor si tehnicilor utilizate in activitatile de conducere din unitatile economico-sociale.

Obtinerea de catre agentii economici si societatile comerciale a unei eficiente economice sporite este conditionata de:

• existenta unei conduceri stiintifice bazate pe o buna cunoastere a legilor economice;

• cunoasterea operativa si exacta a cererii si ofertei de pe piata interna si externa, a dinamicii preturilor marfurilor;

• cunoasterea caracteristicilor tehnologice ale marfurilor, a tendintelor tehnologice;