Pagina documente » Stiinte Economice » Actul administrativ de autoritate

Despre lucrare

lucrare-licenta-actul-administrativ-de-autoritate
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-actul-administrativ-de-autoritate


Cuprins

CUPRINS:
Plan tematic.1
Consideratii preliminare............3
Capitolul I: Actul administrativ de autoritate.Notiunea,caracterele si
clasificarea actelor administrative de autoritate..............5
1. Notiunea de act administrativ de autoritatate...........5
2. Caracterele actelor administrative de autoritate.......6
3. Clasificarea actelor administrative de autoritate....12
Capitolul II: Autoritatile publice locale care adopta sau emit acte
administrative de autoritate si principalele acte administrative
de autoritate emise de acestea.........19
1. Consiliul local............19
2. Hotararile consiliului local.......21
3. Primarul......26
4. Actele administrative de autoritate ale primarului..28
5. Consiliul judetean......32
6. Hotararile consiliului judetean..33
7. Prefectul......36
8. Actele administrative de autoritate ale prefectului.39
9. Autoritatile publice locale ale Municipiului Bucuresti..........41
10. Actele administrative de autoritate ale autoritatilor publice
locale ale Municipiului Bucuresti...........43
Capitolul III: Procedura de adoptare sau de emitere a actelor
administrative de autoritate.........45
1. Procedura prealabila..46
2. Procedura concomitenta...........51
3. Procedura posterioara52
Capitolul IV: Conditiile de valabilitate ale actelor administrative de
autoritate si consecintele juridice ale nerespectarii acestora........57
1. Conditiile de valabilitate ale actelor administrative de
autoritate ale administratiei publice locale.............57
2. Consecintele juridice ale nerespectarii conditiilor de
valabilitate ale actelor administrative de autoritate65
Capitolul V: Intrarea in vigoare a actelor administrative de autoritate...........69
1. Regula in materia intrarii in vigoare a actelor administrative
de autoritate..69
2. Exceptii in materia intrarii in vigoare a actelor administrative
de autoritate..69
Capitolul VI: Modificarea si suspendarea actelor administrative de autoritate.73
1. Modificarea actelor administrative de autoritate....73
2. Suspendarea actelor administrative de autoritate...76
Capitolul VII: incetarea producerii efectelor actelor administrative
de autoritate.....82
1. Revocarea...83
2. Abrogarea...88
3. Anularea.....89
4. Alte moduri de incetare a producerii efectelor......94
Concluzii...95
Bibliografie..............97
Cuprins....100
1
CUPRINS:

Plan tematic.1
Consideraţii preliminare............3

Capitolul I: Actul administrativ de autoritate.Noţiunea,caracterele si
clasificarea actelor administrative de autoritate..............5
1. Noţiunea de act administrativ de autoritatate...........5
2. Caracterele actelor administrative de autoritate.......6
3. Clasificarea actelor administrative de autoritate....12

Capitolul II: Autorităţile publice locale care adoptă sau emit acte
administrative de autoritate si principalele acte administrative
de autoritate emise de acestea.........19
1. Consiliul local............19
2. Hotărările consiliului local.......21
3. Primarul......26
4. Actele administrative de autoritate ale primarului..28
5. Consiliul judetean......32
6. Hotararile consiliului judetean..33
7. Prefectul......36
8. Actele administrative de autoritate ale prefectului.39
9. Autorităţile publice locale ale Municipiului Bucureşti..........41
10. Actele administrative de autoritate ale autorităţilor publice
locale ale Municipiului Bucureşti...........43

Capitolul III: Procedura de adoptare sau de emitere a actelor
administrative de autoritate.........45
1. Procedura prealabilă..46
2. Procedura concomitentă...........51
3. Procedura posterioară52

Capitolul IV: Condiţiile de valabilitate ale actelor administrative de
autoritate si consecinţele juridice ale nerespectarii acestora........57
1. Condiţiile de valabilitate ale actelor administrative de
autoritate ale administraţiei publice locale.............57
2. Consecinţele juridice ale nerespectării condiţiilor de
valabilitate ale actelor administrative de autoritate65


Capitolul V: Intrarea in vigoare a actelor administrative de autoritate...........69
1. Regula în materia intrării în vigoare a actelor administrative
de autoritate..69
2. Excepţii în materia intrării în vigoare a actelor administrative
de autoritate..69

Capitolul VI: Modificarea şi suspendarea actelor administrative de autoritate.73
1. Modificarea actelor administrative de autoritate....73
2. Suspendarea actelor administrative de autoritate...76

Capitolul VII: Încetarea producerii efectelor actelor administrative
de autoritate.....82
1. Revocarea...83
2. Abrogarea...88
3. Anularea.....89
4. Alte moduri de incetare a producerii efectelor......94

Concluzii...95
Bibliografie..............97
Cuprins....100

EXTRAS DIN DOCUMENT

?Consideratii preliminare

Suveranitatea statala,definita ca suprematie a puterii de stat in interiorul sau si independenta fata de puterea altor state,este infaptuita prin trei functii: functia legislativa, functia executiva si functia judecatoreasca.Dintre aceste functii,prezinta interes pentru lucrarea de fata functia executiva sau administrativa a statului.Aceasta”are ca obiect organizarea aplicarii si aplicarea in concret a legilor,asigurarea bunei functionari a serviciilor publice instituite in acest scop,precum si emiterea de acte normative si individuale sau efectuarea de operatii materiale ,prin care, pe baza legii,se intervine in viata particularilor pentru a le dirija activitatea sau a le face anumite prestatii”1.

Functia executiva a statului se realizeaza prin intermediul administratiei publice,notiune care cunoaste doua sensuri2:

a) in sens formal, structural sau organic, desemneaza ansamblul mecanismelor (organe,autoritati publice,institutii si unitati publice) care pe baza si in executarea legii realizeaza o activitate cu un anumit specific;

b) in sens material desemneaza activitatea de organizare a executarii si de executare in concret a legilor;

Privita ca sistem de organizare,administratia publica este alcatuita din mai multe elemente, cu atributii diferite : Presedintele Romaniei,Guvernul,ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate,servicii publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalteorgane centrale din unitatile administrativ-teritoriale,prefectul si autoritatile autonome ale administratiei publice locale.

Conceputa ca activitate indeplinita de anumite autoritati sau organe ale administratiei publice,administratia publica se realizeaza prin acte administrative,prin fapte materiale juridice si prin operatiuni materiale tehnice.

Atat in literatura de specialitate interbelica,cat in cea mai recenta se apreciaza ca forma concreta principala in care autoritatile administratiei publice isi ideplinesc atributiile esentiale este actul administrativ.Astfel, s-a exprimat opinia conform careia formele de activitate ale autoritatilor administratiei publice sunt "mijloacele juridice prin care puterea executiva lucreaza asupra administratiilor sau actele puterii executive"3.Doua mari categorii de acte ale puterii executive au fost mentionate in acest sens: actele de autoritate si actele de gestiune4.

În principal au fost evidentiate doua criterii care diferentiaza cele doua categorii de acte juridice ale autoritatilor administratiei publice: numarul partilor a caror manifestare de vointa concura la formarea actului si regimul juridic caruia ii este supus actul5.

Astfel,actul administrativ de autoritate reprezinta o manifestare de vointa unilaterala prin care organele administratiei publice se manifesta ca subiecte de drept speciale,investite cu atributii de putere publica,si exprimata in regim de drept public.Actele administrative de gestiune sunt insa rezultatul acordului de vointe a cel putin doua parti cu interese distincte si incheiate in regim de drept public (contracte administrative) sauin regim de drept privat (contracte civile de drept comun).

În functie de competentele atribuite fiecarui organ al administratiei publice, actul administrativ de autoritate reprezinta una dintre formele de activitate ale acestora.