Pagina documente » Stiinte Economice » Administrarea corporativa a societatilor pe actiuni in conditiile economiei de piata

Despre lucrare

lucrare-licenta-administrarea-corporativa-a-societatilor-pe-actiuni-in-conditiile-economiei-de-piata
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-administrarea-corporativa-a-societatilor-pe-actiuni-in-conditiile-economiei-de-piata


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I. ADMINISTRAREA CORPORATIVA A SOCIETATILOR PE
ACTIUNI iN CONDITIILE ECONOMIEI DE PIAT .....7
1.1. Tendintele actuale in evolutia managementului corporativ 7
1.2. Probleme ale teoriei gestiunii financiare a companiilor ii corporatiilor in conditiile reformarii economiei 38
CAPITOLUL II. CADRUL METODIC DE APRECIERE A EFICIENTEI
GESTIUNII FINANCIARE A CORPORATIEI 49
2.1. Esenta ii particularitatile finantelor corporative 49
2.2. Resursele financiare ale corporatiei ii metodele lor de evaluare 56
2.3. Particularitatile sistemului de indicatori ai estimarii eficientei gestiunii financiare a corporatiilor ! 72
CAPITOLUL III. PERFECTIONAREA GESTIUNII FINANTELOR iN
ADMINISTRAREA CORPORATIVA DIN REPUBLICA MOLDOVA 87
3.1. Experienta acumulata ii probleme in procesul de dezvoltare a gestiunii corporative din Republica Moldova 87
3.2. Formarea sistemului de gestiune corporativa a societatilor pe actiuni in Republica Moldova 114
3.3. Recomandari privind perfectionarea gestiunii financiare a corporatiilor 118
CONCLUZII i1 RECOMANDARI 123
BIBLIOGRAFIA 128
A N E X E 136
ADNOTARE 151
CUVINTELE-CHEIE ALE TEZEI 154
LISTA ABRIVIERILOR UTILIZATE iN TEZA 155

EXTRAS DIN DOCUMENT

?INTRODUCERE

Actualitatea temei de cercetare. În procesul actual de evolutie a economiei Republic!! Moldova aspectul gestiunii financiare in administrarea corporativa inca nu e clarificat pe deplin. Aceasta se explica prin cauze obiective: faptul ca deja al 13-lea an tara se mai afla in proces de restructurare, dar si prin cauze subiective. Actualmente economia nationala se afla intr-o faza critica: si-a pierdut pozitia prioritara intr-o serie de ramuri industriale importante, uzura morala si fizica a utilajelor la multe societati pe actiuni atinge cote alarmante, ideile si elaborarile stiintifice autohtone nu tin pasul cu ritmul actual accelerat al progresului tehnico-stiintific, producatorii straini cuceresc tot mai mult piata interna a Moldovei, adesea franand competitivitatea si initiativa locala, primitivizand cerintele si posibilitatile intreprinderilor mixte, ceea ce duce la degradarea potentialului economic al tarii. Dezvoltarea sistemului economic, potentials si competitivitatea economiei depind esential de caracteristicile cantitative si calitative ale complexului agro-industrial.

Specialists autohtoni au acumulat experienta in ce priveste solutionarea problemelor stiintifice, tehnice si tehnologice in diverse ramuri ale economiei, insa momentele ce tin de gestiunea financiara a corporator, mai ales avand in vedere specificul dezvoltarii contemporane, in special in perioada de tranzitie, practic nu sunt abordate de stiinta nationala, ceea ce a si determinat alegerea temei pentru prezenta teza si actualitatea investigatiilor.

Gradul de studiere a problemei. Administrarea corporativa a finantelor societatilor pe actiuni constituie o tema relativ noua pentru stiinta si practica moldoveneasca. În prezent in domeniul managementului financiar corporativ au capatat rezonanta lucrarile unor asemenea autori occidentali ca R. Breili, S. Maiers, Iu. Brighem, L. Gapenski, J. K. Van Horn, care au investigat posibilitatile de solutionare a problemelor financiare in domeniul gestiunii capitalului, comasarii si absorbtiei, evaluaarii capitalului actionar. Autorii nationali contemporani, studiind finantele organizatiilor structurale mari, isi concentreaza atentia asupra problematicii grupurilor financiar-bancare ( L.Cobzari, G.Ulian), iar corporatiile concomitent sunt divizate in financiare si nefinanciare. De cercetarea specificului gestiunii financiare in administrarea corporativa din sectoral non-financiar se ocupa foarte putini specialisti de la noi si investigatiile lor poarta un caracter aplicativ, examinand in temei doar aspectele generale ale activitatii corporatiilor (N.Burlacu, G.Turcanu) ori analizand activitatea financiara a intreprinderilor (V.Balanuta, A.Caraganciu). Stiinta abordeaza insuficient problemele ce tin de teoria finantelor corporative, riscurile financiare la crearea si in procesul de dezvoltare a societatilor pe actiuni, mecanismele financiare si functionarea acestora. Anume necesitatea de a perfectiona gestiunea financiara in administrarea corporativa in cadrul structurilor ramurale mari au determinat scopul tezei si cercul de probleme pe care si le-a propus sa le solutioneze autorul.

3

Scopul lucrarii si problemele investigate. Scopul prezentei teze il constituie elaborarea si fundamentarea stiintifica a indicatiilor metodice si recomandarilor practice privind gestiunea financiara in administrarea corporativa, in special al societatiilor pe actiuni.

Pentru atingerea scopului tezei au fost investigate si solutionate urmatoarele probleme:

• evidentierea aspectelor financiare ale dezvoltarii administrarii corporative nationale in conditiile perioadei de tranzitie;

• analiza tendintelor principale de dezvoltare a managementului financiar in cadrul administrarii corporative din strainatate, precum si a criteriilor metodice actuale de studiere a problemelor in domeniul administrarii financiare a corporatiilor;

• precizarea esentei notiunii de finante ale corporatiei si evidentierea particularitatilor acestora;

• clasificarea riscurilor financiare ale corporatiilor, tinand cont de specificul corporatiilor nationale, sistematizarea riscurilor financiare ale corporatiilor si elaborarea metodicii de apreciere a riscurilor;

• formularea propunerilor si recomandarilor privind perfectionarea gestiunii financiare in administrarea corporativa.

Obiectul investigatiilor il constituie corporatiile contemporane, societatile pe actiuni din Republica Moldova.

Fundamentarea teoretica §i metodologica a cercetarilor. Drept fundament teoretic al prezentei teze au servit lucrarile economistilor autohtoni si straini in materie de finante, referitoare la finantele intreprinderilor si corporatiilor, managementul financiar si riscurile financiare. Pentru atingerea obiectivelor propuse in lucrare s-au aplicat metoda dialectica si metode de analiza sistemica. Baza informationala a investigatiilor au constituit-o legile Republicii Moldova, decretele Presedintelui republicii, hotararile Guvernului Republicii Moldova, instructiunile, regulamentele si scrisorile diverselor ministere si departamente, precum si datele statistice privind starea financiara si economica a societatilor pe actiuni din Moldova.

Noutatea §tiintifica a tezei rezida in urmatoareale:

• au fost relevate tendintele contemporane a dezvoltarii managementului corporativ;

• au fost generalizate aspecte financiare ale administrarii corporative din republica in perioada de tranzitie;

• s-a precizat esenta notiunii de finante in corelatie cu notiunea de finante ale corporatiei, au fost evidentiate particularitatile administrarii corporative a finantelor in cadrul categoriei generale “Finante” ;

• a fost propusa categoria “Finantele corporative” ca o categorie independenta;