Pagina documente » Administratie publica » Administratorii societatilor comerciale. Raspunderea administratorilor

Despre lucrare

lucrare-licenta-administratorii-societatilor-comerciale.-raspunderea-administratorilor
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-administratorii-societatilor-comerciale.-raspunderea-administratorilor


Cuprins

CUPRINS

CAPITOLUL 1 Consideraţii generale privind societăţile comerciale …… 4
1.Noţiuni introductive ……………………………………………………. 4
2.Noţiunea de societate şi natura ei juridică ………………………….. 7
3.Formele societăţilor comerciale şi calitatea de administrator …….. 12
4.Regimul juridic al societăţilor comerciale ……………………………17
CAPITOLUL 2 Poziţia administratorilor ξn cadrul structurii funcţionale şi de organizare a societăţilor comerciale …………………………………….
2.Numirea administratorului …………………………………………….. 23
3.Capacitatea administratorului şi calitatea de comerciant a societăţii comerciale …………………………………………………….. 25
4.Onorabilitattea şi pregătirea administratorului ……………………… 26
5.Cetăţenia administratorului …………………………………………… 27
6.Limitarea cumulului calităţii de administrator ……………………….. 28
7.Garanţia depusă de administrator ……………………………………
30
CAPITOLUL 3 Desemnarea administratorilor ……………………………. 32
1.Cu ocazia constituirii societăţii comerciale …………………………. 32
2.Ulterior constituirii societăţii comerciale …………………………….. 32
3.Incompatibilităţi privind desemnarea administratorului ……………. 33
4.Durata funcţiei de administrator ……………………………………… 35
5.Realegerea administratorului ………………………………………… 36
6.Natura juridică a raporturilor administratorului cu societatea ……..36
CAPITOLUL 4 Funcţionarea administratorilor ……………………………. 39
1.Publicitatea numirii …………………………………………………….. 39
2.Obligaţiile administratorilor …………………………………………… 40
3.Puterile administratorilor ……………………………………………… 42
4.Renumerarea administratorilor …………………………….45
CAPITOLUL 5 Organele colegiale …………………………………………. 47
1.Consiliul de administraţie ……………………………………………... 47
2.Comitetul de Direcţie ………………………………………………….. 64
3.Directorii executivi ……………………………………………………... 73

CAPITOLUL 6 Ξncetarea calităţii de administrator ……………………….. 74
1.Expirarea termenului mandatului …………………………………….. 74
2.Revocarea mandatului de către mandat ……………………………. 75
3.Renunţarea administratorului ………………………………………… 76
4.Punerea sub interdicţie a administratorului …………………………. 77
5.Excluderea asociatului administratorului …………………………….77
CAPITOLUL 7 Administratorii judiciari(deosebiri faţă de administratorii de drept comun) ……80
CAPITOLUL 8 Răspunderea administratorilor …………………………… 84
1.Noţiuni generale ……………………………………………………….. 84
2.Răspundereacivilă a administratorilor ………………………………. 84
3.Răspunderea contravenţională ………………………………………. 89
4.Răspunderea penală ………..96

CAPITOLUL 9 Administratorul din perspectiva acquis-ului comunitar … 108

CONCLUZII …………………………………………………………………… 116

BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………………. 118


EXTRAS DIN DOCUMENT