Pagina documente » Chimie, Biologie, Agronomie » Amenajarea complexa pentru plantatii viticole in Subbazinul Hidrografic XYZ

Despre lucrare

lucrare-licenta-amenajarea-complexa-pentru-plantatii-viticole-in-subbazinul-hidrografic-xyz
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-amenajarea-complexa-pentru-plantatii-viticole-in-subbazinul-hidrografic-xyz


Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL 1
MEMORIU DESCRIPTIV
1.1. Date generale si de program
1.1.1 Denumirea obiectului de amenajat
1.1.2 Amplasarea geografica a zonei de proiectare
1.2. Necesitatea si oportunitatea amenajarii
CAPITOLUL 2
CONDITIILE NATURALE
2.1. Studiul climatic
2.2. Studiul geomorfologic
2.3. Studiul hidrologic
2.4. Studiul hidrografic , hidrogeologic si geotehnic
2.5. Studiul pedologic
2.6. Vegetatia
2.7. Studiul proceselor de degradare a terenului . Determinarea pierderii de sol actuale totale
2.8. Structura actuala a folosintelor
CAPITOLUL 3
MEMORIU JUSTIFICATIV
3.1 Schema generala de amenajare
3.1.1. Variante de scheme analizate
3.1.2. incadrarea in schema generala de amenajare
3.1.3. Asigurarea de calcul
3.2. Propuneri de lucrari
3.2.1 Organizarea teritoriului
3.2.2 Terasarea versantilor
3.2.3 Reteaua de circulatie
3.2.4 Dirijare scurgerilor pe versanti
3.2.5 Modelari - nivelari
3.2.6 Amenajarea in terase
3.3. Amenajarea terenurilor afectate de alunecari
3.4. Amenajarea lucrarilor de C.E.S existente
CAPITOLUL 4
NOTE DE CALCUL
4.1. Dimensionarea teraselor
4.2. Dimensionarea retelei de circulatie
4.3. Dimensionarea hidraulica a canalelor marginale
4.4. Dimensionarea podetelor
4.5. Dimensionarea hidraulica a debuseului 8, tronson C
4.6. Dimensionarea hidraulica a debuseului 8, tronson A
4.7. Note de calcul privind amenajarea lucrarilor de C.E.S si amenajarea in terase a versantilor
5. Tehnologia de executie a teraselor trepte cu ajutorul buldozerului S1300-S1500
Bibliografie
PIESE DESENATE
1. Schita de ansamblu
2. Plan de situatie cu folosinte actuale
3. Cartograma pantelor S.O.R
4. Harta pedologica cu unitatile de sol
5. Cartograma eroziunii in suprafata inainte de restructurare
6. Plan de situatie cu propuneri de lucrari
7. Profil transversal nr - 1
8. Profil transversal nr - 1 bis
9. Profil transversal nr - 2
10. Profil transversal nr -3
11. Profil litologic longitudinal
12. Profil transversal prin debuseul nr - 8 , tronson C
13. Detalii de racordare : la debusee
la drum
la terase
14. Tipuri de terase
15. Sectiuni transversale prin debusee reprofilate inierbate
16. Sectiuni transversale prin dren colector si dren absorbant
CUPRINS

CAPITOLUL 1
MEMORIU DESCRIPTIV
1.1. Date generale şi de program
1.1.1 Denumirea obiectului de amenajat
1.1.2 Amplasarea geografică a zonei de proiectare
1.2. Necesitatea şi oportunitatea amenajării

CAPITOLUL 2
CONDIŢIILE NATURALE
2.1. Studiul climatic
2.2. Studiul geomorfologic
2.3. Studiul hidrologic
2.4. Studiul hidrografic , hidrogeologic şi geotehnic
2.5. Studiul pedologic
2.6. Vegetaţia
2.7. Studiul proceselor de degradare a terenului . Determinarea pierderii de sol actuale totale
2.8. Structura actuală a folosinţelor

CAPITOLUL 3
MEMORIU JUSTIFICATIV
3.1 Schema generală de amenajare
3.1.1. Variante de scheme analizate
3.1.2. Încadrarea în schema generală de amenajare
3.1.3. Asigurarea de calcul
3.2. Propuneri de lucrări
3.2.1 Organizarea teritoriului
3.2.2 Terasarea versanţilor
3.2.3 Reţeaua de circulaţie
3.2.4 Dirijare scurgerilor pe versanţi
3.2.5 Modelări – nivelări
3.2.6 Amenajarea în terase
3.3. Amenajarea terenurilor afectate de alunecări
3.4. Amenajarea lucrărilor de C.E.S existente

CAPITOLUL 4
NOTE DE CALCUL
4.1. Dimensionarea teraselor
4.2. Dimensionarea reţelei de circulaţie
4.3. Dimensionarea hidraulică a canalelor marginale
4.4. Dimensionarea podeţelor
4.5. Dimensionarea hidraulică a debuşeului 8, tronson C
4.6. Dimensionarea hidraulică a debuşeului 8, tronson A
4.7. Note de calcul privind amenajarea lucrărilor de C.E.S şi amenajarea în terase a versanţilor
5. Tehnologia de execuţie a teraselor trepte cu ajutorul buldozerului S1300-S1500
Bibliografie

PIESE DESENATE

1. Schiţa de ansamblu
2. Plan de situaţie cu folosinţe actuale
3. Cartograma pantelor S.O.R
4. Harta pedologică cu unităţile de sol
5. Cartograma eroziunii în suprafaţă înainte de restructurare
6. Plan de situaţie cu propuneri de lucrări
7. Profil transversal nr – 1
8. Profil transversal nr – 1 bis
9. Profil transversal nr – 2
10. Profil transversal nr –3
11. Profil litologic longitudinal
12. Profil transversal prin debuşeul nr – 8 , tronson C
13. Detalii de racordare : la debuşee
la drum
la terase
14. Tipuri de terase
15. Secţiuni transversale prin debuşee reprofilate înierbate
16. Secţiuni transversale prin dren colector şi dren absorbant

EXTRAS DIN DOCUMENT

? ~ {p} ~?

CAPITOLUL 1

MEMORIU DESCRIPTIV

1.1 Date generale si de program

1.1 .1 Denumirea obiectivului de amenajat

“ Amenajarea complexa pentru plantatii viticole in S.B.H – Valea Budei , jud Prahova.”

1.1.2 Amplansamentul obiectivului de amenajat

Perimetrul este amplasat la limita de nord a intravilanului satului Tohani – comuna Gura Vadului si se intinde pana la limita de est a satului Valea Scheii – comuna Calugareni. Este transversata pe directia est –vest de Valea Budei si cuprinde versantii acestei vai de la izvoare pana la varsare in paraul Valea Scheii.

Suprafata respectiva se afla situata la o distanta de 8 –10 Km nord de orasul Mizil fiind amplasata in zona colinara pe doua teritorii:

o teritoriul comunei Calugareni in partea de vest a acestuia

o teritoriul comunei Gura Vadului in partea de est a acestuia

Terenul apartine mai multor beneficiari.

1.2. Necesitatea si oportunitatea amenajarii

Referitor la necesitatea amenajarii sau avut in vedere doua aspecte si anume ; de a se diminua si stabili procesul de degradare a terenului si de a asigura conditiile necesare pentru infiintarea plantatiilor viticole si pentru intretinerea si exploatarea mecanizata a amenajarii. Procesele de degradare prin eroziune si alunecari de teren ce s-au declansat si accentuat in ultimii ani , au transformat suprafetele pe care le-au afectat in terenuri slab productive , de calitate necorespunzatoare periclitand datorita extinderii lor si alte zone.

Starea actuala a terenurilor necesita imbunatatiri corespunzatoare in sensul ca marea parte a suprafetelor preconizate a se planta cu vita de vie sunt situate predominant pe pasuni si fanete aflate intr-un stadiu de degradare .Reteaua de circulatie existenta prezinta degradari datorita scurgerilor nedirijate a apelor de suprafata , conducand l aparitia formatiunilor eroziunii de adancime , sub forma de rigole si chiar ogase.

În contextul celor mentionate, a dezvoltarii si modernizarii patrimoniului viticol din judet, se impune amenajarea suprafetei luate in studiu.