Pagina documente » Stiinte Economice » Analiza aplicarii impozitului pe venitul global (S.C. XYZ S.R.L., Timisoara)

Cuprins

lucrare-licenta-analiza-aplicarii-impozitului-pe-venitul-global-s.c.-xyz-s.r.l.-timisoara-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-analiza-aplicarii-impozitului-pe-venitul-global-s.c.-xyz-s.r.l.-timisoara-


Extras din document

CUPRINS
Pag.
1. IMPOZITE SI TAXE - NOTIUNI GENERALE 2
1.1. Definirea impozitelor si taxelor 2
1.2. Rolul impozitelor in economiile contemporane 3
1.3. Elemente tehnice ale impozitelor 3
1.4. Asieta impozitelor si taxelor 4
1.5. Clasificarea impozitelor 5
2. NOTIUNI DE BAZA, ARIA DE CUPRINDERE SI COTELE DE
IMPUNERE A VENITURILOR PERSOANELOR FIZICE iN ROMiNIA 6
2.1. Notiuni de baza privind impozitul pe venitul global al persoanelor fizice 6
2.2. Aria de cuprindere a impozitului pe venit 7
2.3. Perioada impozabila si cotele de impunere privind impozitul pe venitul global 11
3. MODUL SI DOCUMENTELE SPECIFICE DE CALCULARE
A VENITURILOR DIN SALARII 13
3.1. Principii de baza privind calcularea veniturilor realizate de persoanele fizice 13
3.2. Reguli specifice de determinare a veniturilor din salarii 13
3.3. Contractul individual de munca - expresie a raportului juridic dintre
angajat si angajator pentru realizarea veniturilor din salarii 19
3.4. Statul de plata a veniturilor din salarii - document specific de reflectare
a drepturilor salariale a obligatiilor angajatului si angajatorului fata de
bugetul de stat si fondurile speciale 27
4. PROCEDURA DE GLOBALIZARE A VENITURILOR DIN SALARII 30
4.1. Stabilirea venitului global impozabil 30
4.2. Calcularea impozitului pe venitul anual global 31
4.3. Achitarea la bugetul de stat a impozitului pe venitul anual global. Modalitati de
regularizare a platilor anticipate si obligatiilor anuale privind impozitul global 31
4.4. Obligatiile angajatului privind comunicarea datelor necesare acordarii deducerilor 32
4.5. Obligatiile angajatorului privind fisele fiscale si globalizarea veniturilor 34
5. ANALIZA CALCULARII SALARIILOR SI iNTOCMIRII
FISELOR FISCALE LA S.C. ITAL - VEST S.R.L TIMISOARA 38
6. CONCLUZII SI PROPUNERI 39
ANEXE
BIBLIOGRAFIE 41

Alte date

?1. IMPOZITE SI TAXE – NOTIUNI GENERALE

1.1. DEFINIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR

Impozitul este o categorie financiara, avand un caracter istoric concret, conditiile aparitiei sale fiind strans legate de aparitia statului si dezvoltarea relatiilor banesti.

Impozitele si taxele reprezinta cele mai vechi mijloace, instrumente utilizate de autoritatile statale pentru a colecta fondurile necesare realizarii functiilor si sarcinilor statului. Initial au fost supuse impozitarii bunuri fizice private, inlocuite treptat, pe masura aparitiei si dezvoltarii economiei de schimb si, implicit, a relatiilor banesti.

Etimologic, cuvantul impozit isi are originea in latinescul “impositium”, cu sensul de obligatie publica.

De-a lungul timpului, teoreticienii si practicienii din domeniul finantelor au incercat sa defineasca intr-un mod cat mai corespunzator notiunile de impozit sau taxa. Astfel, s-a apreciat ca impozitul reprezinta:

“pretul de cumparare pentru asigurarea pacii si apararii statului“1;

“o prestatie pecuniara pretinsa cetatenilor cu scopul acoperirii cheltuielilor de interes general”2;

“procedeul de repartizare a creantelor bugetare intre cetateni, in functie de capacitatile lor contributive“3;

“preturi stabilite prin constrangere pentru serviciile guvernamentale“4;

“prelevare obligatorie si fara contrapartida directa, efectuata de stat sau de autoritatile locale, pentru asigurarea cheltuielilor publice5“.

Pentru a sintetiza multitudinea de conceptii si abordari ale impozitelor in teoria si practica financiara, se poate formula urmatoarea definitie: “impozitul reprezinta o forma de prelevare obligatorie (silita) la dispozitia statului, fara contraprestatie directa si cu titlu nerestituibil, a unei parti din veniturile sau averile persoanelor fizice si juridice in vederea formarii resurselor banesti destinate acoperirii unor necesitati publice.”6

Din definitia prezentata pot fi extrase principalele caracteristici ale impozitului:

- prelevare silita, cu caracter obligatoriu, realizata in numele suveranitatii fiscale a statului;

- nu presupune o prestatie directa si imediata din partea statului;

- nerestituibilitatea.

Cuvantul taxa isi are originea in grecescul “taxis”, avand initial acelasi inteles cu notiunea de impozit. Ulterior, notiunea de taxa a evoluat, ajungand sa desemneze7:

- diverse tipuri de prelevari obligatorii (fiscale si parafiscale);