Pagina documente » Stiinte Economice » Analiza complexa a cheltuielilor si veniturilor (S.C. XYZ S.A., Constanta)

Cuprins

lucrare-licenta-analiza-complexa-a-cheltuielilor-si-veniturilor-s.c.-xyz-s.a.-constanta-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-analiza-complexa-a-cheltuielilor-si-veniturilor-s.c.-xyz-s.a.-constanta-


Extras din document

CUPRINS
INTRODUCERE..5
CAPITOLUL 1. SISTEMUL INFORMATIONAL- CONTABIL AL CHELTUIELILOR SI VENITURILOR iNTREPRINDERII.......6
1.1.Sistemul informational-contabil al cheltuielilor.........6
1.1.1.Notiunea de cheltuieli.......7
1.1.2.Recunoasterea cheltuielilor.8
1.1.3.Contabilitatea cheltuielilor8
1.2.Sistemul informational -contabil al veniturilor..........11 1.2.1.Notiunea de venituri........12
1.2.2.Recunoasterea veniturilor.13
1.2.3.Contabilitatea veniturilor..13
CAPITOLUL 2. MODELUL CHELTUIELILOR SI VENITURILOR
iN CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE.16
2.1. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE iN CONTABILITATEA
INTERNATIONALA.............16
2.1.1. Prezentarea contului de profit si pierdere conform Directivei a-IV-a CEE....16
2.1.2. Structura contului de profit si pierdere in normalizarea
contabila internationala...21
CAPITOLUL 3. ANALIZA CHELTUIELILOR SI VENITURILOR iNTREPRINDERII.............28
3.1. Problematica analizei cheltuielilor si veniturilor intreprinderii.....28
3.2. Analiza cheltuielilor..........28
CAPITOLUL 4. ANALIZA COMPLEXA A CHELTUIELILOR
SI VENITURILOR iNTREPRINDERII...36
4.1.Analiza structurala si de dinamica a cheltuielilor.......36
4.2.Analiza factoriala a principalelor categorii de cheltuieli..............36
4.2.1. Analiza cheltuielilor totale aferenta veniturilor totale ale intreprinderii........36
4.2.1.1.Rata de eficienta a cheltuielilor totale aferenta veniturilor totale..............38
4.2.1.2.Cheltuieli totale ce revin la 1000 lei venituri totale39
4.2.1.3.Determinarea efectelor econoimico-financiare ale modificarii ratei de
eficienta a cheltuielilor totale si ale modificarii cheltuielilor totale
ce revin la1000 lei venituri totale......41
4.2.2.Analiza cheltuielilor si veniturilor de exploatare....42
4.2.2.1.Aspecte generale privind cheltuielile de exploatare.............42
4.2.2.2.Rata de eficienta a cheltuielilor de exploatare aferente veniturilor de
exploatare..43
4.2.2.3.Cheltuieli de exploatare ce revin la 1000 lei venituri de exploatare..........44
4.2.2.4.Determinarea efectelor economico-financiare ale modificarii ratei de
eficienta a cheltuielilor de exploatare si ale modificarii cheltuielilor
de exploatare ce revin la1000 lei venituri de exploatare........46
4.2.2.5.Determinarea si analiza cheltuielilor de exploatare ce revin la 1000 lei
cifra de afaceri...........47
4.2.2.6.Determinarea ratelor economico-financiare ale modificarii cheltuielilor de exploatare ce revin la 1000 lei cifra de afaceri48
4.2.2.7.Analiza cheltuielilor variabile........49
4.2.2.8.Analiza cheltuielilor fixe..............53
4.2.2.9. Analiza riscului de exploatare sau operational...62
4.2.2.10.Analiza cheltuielilore materiale.....63
4.2.2.11.Analiza cheltuielilor cu personalul.66
4.2.3.Analiza cheltuielilor inreprinderii pe functiuni ale acesteia......70
4.2.4.Analiza cheltuielilor totale actualizate70
4.2.5Analiza cheltuielilor cu amortizarea...72
CAPITOLUL 5. ANALIZA CHELTUIELILOR FINANCIARE.76
5.1.Analiza cheltuielilor financiare...........76
5.2.Analiza cheltuielilor cu dobinzile........76
5.3.Modelul multiplicativ factorial al cheltuielilor cu dobinzile
la 1000 lei cifra de afaceri..79
CAPITOLUL 6. STUDIU DE CAZ -Analiza complexa a cheltuielilor
si veniturilor SC S.C.I.M General SA.81
iNCHEIERE- CONCLUZII..102
LISTA FIGURILOR ...........106
BIBLIOGRAFIE.107
ANEXE.............110

Alte date

? INTRODUCERE

,, Caracterul dinamic al desfasurarii proceselor si fenomenelor din economie, complexitatea si diversitatea acestora , au impus ca o preocupare permanenta a factorilor de decizie, perfectionarea continua a metodelor si tehnicilor orientate spre conducerea eficienta a acestora, atat la nivel macroeconomic, cat si la nivel microeconomic. (Monica Petcu).

În acest context, analiza economico-financiara este un rau necesar pentru intreprinderi, scopul acesteia fiind localizarea si masurarea oportunitatilor si vulnerabilitatilor firmei. (Dan Pivoda).

Grupajul abordarilor ce formeaza continutul lucrarii reflecta o informare cuprinzatoare, o selectie de modele si metode utilizate in elaborarea strategiilor de mentinere, consolidare si dezvoltare a firmei.

Una din temele esentiale tratate de analiza economico-financiara o reprezinta ,,Analiza complexa a cheltuielilor si veniturilor intreprinderii,,

Analiza cheltuielilor intreprinderii trebuie sa ocupe un loc deosebit in managementul intern, deoarece de utilizarea si consumul factorilor de exploatare depinde in mare masura, capacitatea concurentiala a intreprinderii, asigurarea unor premise de baza ale performantelor economico-financiara.

Lucrarea are la baza un amplu material informativ constand in articole si carti , privitor la intelegerea principalelor metode de analiza a cheltuielilor si veniturilor intreprinderii.

Prezenta lucrare este structurata pe sase capitole, cinci capitole pur teoretice si un studiu de caz.

Capitolul 1 si capitolul 2 abordeaza probleme generale ce privesc notiunile de venituri, cheltuieli dar si modelul acestora reflectat in contul de profit si pierdere.

Capitolul 3 trateaza problematica analizei cheltuielilor si veniturilor intreprinderii.

Capitolele 4 si 5 detaliaza principalele modele de analiza a cheltuielilor si veniturilor intreprinderii.

Capitolul 6 cuprinde un studiu de caz privind analiza complexa a cheltuielilor si veniturilor S.C. ,,SCIM General,, S.A.

Anexele cuprind: contul de profit si pierdere

-

CAP.1. SISTEMUL INFORMATIONAL - CONTABIL AL CHELTUIELILOR SI VENITURILOR ÎNTREPRINDERII

1.1. SISTEMUL INFORMATIONAL- CONTABIL AL CHELTUIELILOR