Pagina documente » Stiinte Economice » Analiza corelatiei cost profit in managementul firmei (S.C. XYZ S.R.L.)

Cuprins

lucrare-licenta-analiza-corelatiei-cost-profit-in-managementul-firmei-s.c.-xyz-s.r.l.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-analiza-corelatiei-cost-profit-in-managementul-firmei-s.c.-xyz-s.r.l.-


Extras din document

Cuprins
INTRODUCERE 2
CAPITOLUL I 5
COSTURILE DE PRODUCTIE 5
1.1. Definirea costurilor si a cheltuielilor 5
1.2. Marimea si tipologia costurilor 11
1.3. Importanta reducerii costurilor asupra rentabilitati intreprinderii. Pragul de rentabilitate 19
1.4. Cadrul juridic privind costurile si cheltuielile intreprinderii 25
CAPITOLUL II 27
PREZENTAREA S.C. ASINED PROD IMPEX S.R.L. 27
2.1.Scurt istoric al S.C. ASINED PROD IMPEX S.R.L. 27
2.2. Structura organizatorica, functionala si organizarea S.C. ASINED S.R.L. 29
2.3. Particularitatile procesului tehnologic 32
2.4. Caracterizarea activitatii la S.C. ASINED PROD. S.R.L. pe baza principalilor indicatori pe ultimii 3 ani calculati in preturi comparabile 33
CAPITOLUL III 43
ANALIZA COSTURILOR LA S.C. ASINED PROD S.R.L. 43
3.1 Analiza cheltuielilor la S.C. ASINED PROD S.R.L. 44
3.2. Analiza dinamicii si structurii cheltuielilor in perioada 1998-2000 55
3.3 Analiza factoriala a cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri 58
3.4 Analiza nivelului cheltuielilor la 1000 lei venituri totale 62
CAPITOLUL IV. 66
ANALIZA RENTABILITATII LA S.C. ASINED PROD S.R.L. 66
4.1. Analiza dinamicii si structurii profitului brut 66
4.1.1. Analiza dinamicii si structurii profitului brut 66
4.1.2. Analiza structurala a profitului brut 69
4.1.3. Analiza factoriala a profitului brut 71
4.2. Analiza rentabilitatii S.C. ASINED PROD. S.R.L. pe baza ratelor de rentabilitate 77
4.2.1. Analiza ratei rentabilitatii economice 78
4.2.2. Analiza ratei rentabilitatii comerciale (a vinzarilor) 81
4.2.3. Analiza ratei rentabilitatii resurselor consumate 83
4.2.4. Analiza ratei rentabilitatii financiare 86
CAPITOLUL V 90
ANALIZA PRAGULUI DE RENTABILITATE 90
5.1. Analiza pragului de rentabilitate pe total intreprindere 96
BIBLIOGRAFIE 101

Alte date

?INTRODUCERE

„Conducerea oricarei intreprinderi este de neconceput fara cunoasterea sistematica a mersului activitatii acesteia, pentru a se putea aprecia, la perioade cat mai scurte, felul in care sunt respectate sarcinile prestabilite si a se putea interveni, cu promptitudine, in eliminarea eventualelor tendinte de abateri negative sau in corectarea prevederilor initiale, atunci cand pe parcurs apar posibilitati noi, mai eficiente, ce pot duce la rezultate superioare. Atat teoria, cat si practica economica demonstreaza cu prisosinta ca indiferent de felul activitatii intreprinderii, conducerea acesteia pentru a obtine rezultate bune trebuie sa cunoasca cat mai exact, complet si la timp costul de productie.”1

„Pentru a lua o decizie buna – o decizie buna este cu siguranta o decizie care atrage rezultate bune – managerul are nevoie de informatii reale si pertinente. Odata cu dinamizarea si amplificarea competentelor intreprinderii in utilizarea parghiilor economice corespunzatoare unei economii de piata ce se reflecta in sporirea numarului si dificultatii deciziilor, consideram ca unul din elementele de baza, cu o influenta importanta in procesul decizional, il reprezinta costul si respectiv informatia costurilor.

În conditiile actuale, managerul trebuie, mai mult ca oricand, sa gandeasca in primul rand economic, prin prisma costurilor. Îndraznim sa afirmam, in acest context, ca cel mai important criteriu de decizie il constituie costul.”2

„Cunoasterea costului pe produs (semifabricat) si analiza sa de catre colectivele de conducere din intreprinderi confera posibilitatea stabilirii modului in care s-a realizat nivelul antecalculat al costului produselor (semifabricatelor), precum si masurile ce trebuie luate pentru eliminarea deficientelor ivite in procesul de productie, in scopul reducerii continue si sistematice a costului de productie.

În conditiile societatii moderne, reducerea costului de productie, in general si a cheltuielilor materiale, in special, se manifesta ca o tendinta pe plan mondial. Ea apare ca o necesitate obiectiva in orice tara, indiferent de marime, pozitie geografica sau grad de dezvoltare, fiind determinata de o serie de imprejurari, si anume: in primul rand, cresterea fara precedent a dimensiunilor productiei si ca urmare a acesteia, a volumului de mijloace materiale necesare, si in al doilea rand, caracterul limitat al resurselor de materii prime si materiale. Pe de alta parte, nu trebuie omis faptul ca sub influenta progresului tehnico-stiintific valorificarea superioara a resurselor materiale implica adancirea gradului de prelucrare a acestora, astfel incat din aceeasi cantitate de materie prima extrasa din natura si prelucrata sa se poata obtine o cantitate din ce in ce mai mare de valori de intrebuintare. Într-un cuvant, se poate spune ca in societatea moderna, care presupune cresterea tot mai accentuata a mijloacelor investite, reducerea cheltuielilor materiale implicate in procesul de productie devine o cerinta esentiala pentru a putea dezvolta productia pe scara tot mai larga, progresul economic fiind cu atat mai rapid, cu cat productia este obtinuta cu cheltuieli cat mai mici.

În etapa actuala, pentru tara noastra, aceasta cerinta devine mai stringenta, la baza reducerii cheltuielilor materiale situandu-se o serie de imperative, dintre care mentionam:

- reducerea decalajului dintre tara noastra si tarile dezvoltate din punct de vedere economic si apropierea cat mai mult de nivelul acestor tari, atat la indicatorii cantitativi, cat mai ales la cei calitativi de eficienta, printre care si cei referitori la reducerea cheltuielilor materiale, a caror importanta este decisiva pentru progresul tehnic si economic al tarii.

- ridicarea gradului de competitivitate a produselor, tinand seama de exigentele revolutiei tehnico-stiintifice contemporane.

- crearea resurselor suplimentare pentru dezvoltarea viitoare a potentialului productiv al tarii si cresterea fondului de consum al societatii.

- resursele materiale ale tarii noastre sunt, in mod obiectiv, limitate.

Realizarea sarcinilor de reducere continua si sistematica a costurilor de productie impune exercitarea unui control permanent asupra modului de utilizare a mijloacelor materiale, banesti si de munca de care acestea dispun. Exercitarea acestui control revine, in primul rand, colectivelor de conducere din fiecare intreprindere, care prin atributiile cu care sunt investite, trebuie sa urmareasca modul in care se respecta regimul de economii si sa ia masuri adecvate pentru valorificarea la maximum a rezervelor interne.

Costul productiei fiind unul din indicatorii sintetici cei mai importanti de caracterizare a activitatii intreprinderii, rezulta ca prin controlul permanent al costurilor se poate urmari nivelul calitativ al activitatii desfasurate. Fara un control permanent al costurilor nu este posibila asigurarea unei gospodariri rationale a mijloacelor materiale si banesti ale intreprinderii. Controlul pe baza costurilor constituie astfel o problema centrala a conducerii intreprinderilor pentru urmarirea modului de gospodarire a mijloacelor materiale si de folosire a fortei de munca de care dispun.

Sporirea eforturilor pentru cresterea profitului si a rentabilitatii problema cheie a activitatii fiecarei intreprinderi, impune necesitatea alcatuirii exacte a costului produselor (semifabricatelor) prin inregistrarea corecta a cheltuielilor directe pe fiecare produs (semifabricat) si folosirea unor criterii rationale de repartizare a cheltuielilor indirecte asupra produselor, precum si printr-o delimitare justa in timp si spatiu a cheltuielilor, astfel incat sa se asigure afectarea fiecarei perioade de timp si loc generator de cheltuieli cu cheltuielile corespunzatoare lor. Nivelul costurilor de productie determinate prin calcul, constituie un criteriu economic de baza care conditioneaza perfectionarea neintrerupta a proceselor tehnologice, introducerea rationalizarilor, inovatiilor si inventiilor in procesul de fabricatie, organizarea stiintifica a muncii si productiei in general, si a carei reduceri exprima valoric eficienta promovarii acestora in economia intreprinderii.”3

CAPITOLUL I

COSTURILE DE PRODUCTIE

1.1. Definirea costurilor si a cheltuielilor