Pagina documente » Stiinte Economice » Analiza corelatiei dintre salarii si productivitatea muncii (S.C. XYZ S.A.)

Cuprins

lucrare-licenta-analiza-corelatiei-dintre-salarii-si-productivitatea-muncii-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-analiza-corelatiei-dintre-salarii-si-productivitatea-muncii-s.c.-xyz-s.a.-


Extras din document

CUPRINS
NOTA INTRODUCTIVA
CAP.I. SALARIUL 1
CAP.I.1. Aspecte privind problematica fundamentala a capitalului
uman si motivatia muncii 1
CAP.I.2. Piata muncii. Continut si trasaturi. 7
CAP.I.3. Aspecte generale privind continutul, nivelul
si formele salariului 15
CAP.I.3.1. Principalele doctrine privind natura salariului 15
CAP.I.3.2. Cele doua forme fundamentale ale salariului -
salariul real si salariul nominal 22
CAP.I.3.3. Salariul minim. Continutul si limitele lui 26
CAP.I.3.4. Indexarea salariilor si consecintele sale economico-sociale 32
CAP.I.4 Pozitia detinuta de cheltuielile salariale in structutra
costului de productie 34
CAP.II. PRODUCTIVITATEA MUNCII 40
CAP.II.1. Evolutia economiei mondiale in perioada contemporana
si rolul productivitatii muncii in cadrul acesteia 40
CAP.II.2. Aspecte teoretice ale productivitatii muncii. Dinamica si
modalitati de determinare 51
CAP.II.3. Importanta cresterii continue a productivitatii muncii.
Programul de masuri privind cresterea productivitatii 59
CAP.II.4. Planificarea productivitatii muncii ca expresie a
rationalizari factorilor de productie 62
CAP.II.4.1. Rolul planificarii resurselor umane in econornia de piata 62
CAP.II.4.2. Caracterul specific al calculului productivitatii muncii
in planificare 63
CAP.II.5. Factorii cresterii productivitatii muncii 67
CAP.III. CORELATIA DINTRE SALARII SI PRODUCTIVITATEA MUNCII
CAP.III.1. Planificarea numarului si a structuri personalului in vederea optimizarii productivitatii muncii
CAP.III.2. Stabilirea salariului mediu in vederea planificarii fondului de salarii si a corelatiei dintre cresterea productivitatii muncii si cresterea salariului mediu
CAP.III.3. Implicatiile corelatiei salariu-productivitate la nivel microeconomic si macroeconomic
CAP. IV . ANALIZA CORELATIEI DINTRE SALARII SI
PRODUCTIVITATEA MUNCII SI IMPLICATIILE
ASUPRA COSTULUI DE PRODUCTIE LA
SC PETROBRAZI SA - STUDIU DE CAZ
CAP.IV. 1. Prezentarea intreprinderii
CAP.IV.1.1. Regimul juridic de constituire si functionare
CAP.LV.1.2. Relatiile intreprinderii cu mediul
CAP.IV. 1.3. Functiunile intreprinderii
CAP.IV.1.4. Nomenclator de produse
CAP.LV.1.5. Caracterizarea factorilor de productie
CAP.IV.2. Sistemul de salarizare la SC PETROBRAZI SA
CAP.IV.3. Nivelul si evolutia principalilor indicatori ce caracterizeaza resursele de munca la SC Petrobrazi SA
CAP.IV.3.1. Numarul lucratorilor si evolutia fortei de munca
CAP.IV.3.2. Structura fortei de munca
CAP.IV.3.3. Nivelul si evolutia indicatorilor care exprima consumul de munca
CAP.IV.4. Nivelul, evolutia si imp1icatiile cresterii productivitatii muncii la SC PETROBRAZI SA
CAP.IV.4.1. Principalele modalitati de calcul si forme de exprimare ale productivitatii muncii
CAP.IV.4.2. Analiza economico-financiara a productivitatii muncii pe baza indicatorilor valorici
CAP IV.4.3.Influenta cresterii productivitatii muncii asupra salariilor, rezultatelor financiare si costurilor de productie
CAP.IV.5. Inregistrari contabile privind decontarile cu personalul la SC PETROBRAZI SA
CAP.V. CONCLUZII SI PROPUNERI
ANEXE
BIBLIOGRAFIE

Alte date

?

CAP.I. SALARIUL

CAP.I.1. Aspecte privind problematica fundamentala

a capitalului uman si motivatia muncii.

Din cele mai vechi timpuri, omul s-a identificat cu activitatea prin care el isi asigura hrana necesara supravietuirii si anume prin munca. Munca este o caracteristica exclusiva a omului, ca individ si ca exponent al societatii.

Insasi evolutia omenirii este legata sub o forma sau alta de munca, aceasta diferentiind oamenii, modeland mentalitati, generand ierarhii sociale, find in concluzie principalul factor de productie.

Intr-o reprezentare temporala, la 10 decembrie 1948, Adunarea Generala a O.N.U. a adoptat si proclamat Declaratia universala a drepturilor omului. In art. 23 al acestei Declaratii se arata ca:

1. “Orice persoana are dreptul la munca, la libera alegere a muncii sale, conditii echitabile si satisfacatoare de munca, precum si la ocrotirea impotriva somajului.

2. Toti oamenii, fara nici o discriminare, au dreptul la un salariu egal intru munca egala.

3. Orice om care munceste are dreptul la o retribuire echitabila si satisfacatoare care sa-i asigure atat lui, cat si familiei sale, o existenta conforma cu demnitatea umana si completata, la nevoie, prin alte mijloace de protectie sociala”.

Ca urmare a participarii sale la efonturile sociale; in art 25 din acelasi document se arata ca: “orice om are dreptul la un nivel de trai care sa-i asigure sanatatea si bunastarea lui si a familiei sale, cuprinzand hrana, imbracamintea, locuinta, ingrijirea medicala, precum si serviciile sociale necesare; el are dreptul la asigurare in caz de boala, somaj, vaduvie, batranete sau in celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenta, in urma unor imprejurari independente de vointa sa”.

Realizarea in fapt a acestor drepturi depinde de stadiul de dezvoltare si gradul de utilizare al factorilor de productie din fiecare tara. Dintre acestia, populatia in ansamblul ei, atat numeric, cat mai ales prin nivelul de cultura generala si profesionala, joaca un rol hotarator.

S-a promovat ideea unei cooperari intense prin toate mijloacele: politice, economice, sanitare, educationale, atat pentru cresterea productiei mijloacelor de subzistenta cat si pentru temperarea cresterii populatiei.

Vastitatea problemei e data de faptul ca, in timp ce resursele naturale sunt limitate, nevoile sunt perpetue si nelimitate, iar cele doua aspecte se intrepatrund.