Pagina documente » Stiinte Economice » Analiza costului pe produs ca metoda a eficientei economice (S.C. XYZ S.A.)

Despre lucrare

lucrare-licenta-analiza-costului-pe-produs-ca-metoda-a-eficientei-economice-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-analiza-costului-pe-produs-ca-metoda-a-eficientei-economice-s.c.-xyz-s.a.-


Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL I
Natura economica a costurilor de productie _______________________ 3
1.1. Abordari conceptuale privind costurile de productie________________ 3
1.2. Evidenta costului de productie_________________________________ 17
1.3. Teoria economica a costurilor - orientari ale economistilor
straini si aplicabilitatea in Rominia_____________________________ 20
CAPITOLUL II
Prezentarea generala a societatii comerciale AZAL S.A.___________ 25
2.1. Denumirea, forma juridica si structura organizatorica ______________ 25
2.2. Organizarea sistemului informational contabil ____________________ 28
CAPITOLUL III
Eficienta metodei analiza valorii in studiul costului pe produs ________ 52
3.1. Analiza valorii in studiul costului pe produs______________________ 52
3.2. Analiza reflectarii modificarii costului pe produs in principalii indicatori economico - financiari _____________________________ 73
CAPITOLUL IV
Efectele reducerii costurilor in strategia de crestere
a competitivitatii S.C. AZAL S.A.______________________________ 75
4.1. Perfectionarea metodelor de urmarire a costului de productie ________ 75
4.2. Concluzii si propuneri pentru crestere competitivitatii
prin intermediul reducerii costului de productie ___________________ 77
BIBLIOGRAFIE _____________________________________________ 81

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

CAPITOLUL I

NATURA ECONOMIC? A COSTULUI DE PRODUCTIE

1.1. Abordari conceptuale privind costurile de productie

Cunoasterea activitatii economice, gestiunea resurselor, impun studierea factorilor de productie nu numai in procesul alocarii si combinarii ci si in consumarea lor. Se impune calcularea costului de productie a carui problematica tine de nivelul microeconomic, deoarece intreprinderile, ca centre de decizie, combina intr-un fel sau altul factorii de productie, efectueaza cheltuielile de resurse si obtin rezultate.

Consumul factorilor de productie inseamna intrebuintarea nemijlocita a acestora la producerea de bunuri materiale si servicii, in cadrul careia resursele economice alocate se regasesc intr-o forma naturala concreta si/sau valorica, adica in preturile rezultatelor obtinute.

În procesul de consumare a factorilor de productie distingem:

a) consumul factorului munca ce presupune utilizarea potentialului de munca al lucratorilor, ca agenti activi ai productiei potrivit specializarii si nivelului de calificare al lor, regasindu-se in rezultatele ce se obtin numai valoric, in expresie baneasca, sub forma salariilor;

b) consumul bunurilor capitale, ca factor de productie derivat se concretizeaza prin aceea ca:

- in cazul capitalului fix (echipamente tehnice, masini, utilaje, instalatii etc.) acestea se consuma in mai multe acte de productie, in decursul unei anumite perioade de timp, regasindu-se in bunurile care se obtin numai valoric prin amortizare.

- in cazul capitalului circulant acesta se consuma integral in fiecare act de productie si se regaseste in bunurile ce se obtin atat valoric (prin preturile lor) cat si material (cand este vorba de materii prime si materiale).

- consumul resurselor naturale, ca factor de productie primar, presupune intrebuintarea acestora la producerea de bunuri materiale si servicii si reflectarea lor in rezultatele obtinute valoric prin: pretul pamantului (in agricultura) si a celorlalte resurse naturale atrase in circuitul economic cat si material (cand este vorba de minereuri, petrol, gaze etc.). Consumul factorilor de productie poate fi privit pe intreaga productie, denumit si consumul global, cat si pe unitatea de produs sau de rezultat obtinut.

În ceea ce priveste latura cantitativa a factorilor de productie, intreprinzatorii ii antreneaza pe acestia in mod diferit. Astfel, pe termen scurt, in vederea maririi productiei apeleaza la angajarea mai multor lucratori si la materii prime si materiale suplimentare in conditiile in care factorul capital fix are tendinta de a ramane constant (cladiri, constructii speciale, instalatii care raman invariabile pe termen scurt).

Pe termen lung insa, toti factorii de productie sunt variabili deoarece marirea productiei implica modificari in cadrul tuturor acestora, inclusiv capitalul fix. Cresterile cantitative de factori de productie trebuie sa fie insotite de sporirea randamentelor ce se obtin in utilizarea lor. Consumul de factori de productie are caracter dinamic, fiind diferit in timp, in functie de volumul productiei, de progresul tehnico-stiintific care antreneaza dupa sine perfectionari in inzestrarea cu factori si diminuarea costurilor specifice.