Pagina documente » Stiinte Economice » Analiza diagnostic a performantei financiare a intreprinderii

Despre lucrare

lucrare-licenta-analiza-diagnostic-a-performantei-financiare-a-intreprinderii
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-analiza-diagnostic-a-performantei-financiare-a-intreprinderii


Cuprins

C U P R I N S
INTRODUCERE
CAPITOLUL I: DELIMITARI CONCEPTUALE PRIVIND PERFORMANTA FINANCIARA. DIMENSIUNILE PERFORMANTEI FINANCIARE
1.1 POLISEMANTICA NOTIUNII DE PERFORMANTA
1.1.1 PERFORMANTA- NIVEL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR STRATEGICE
1.1.2 PERFORMANTA - CREARE A VALORII
1.1.3 EFICIENTA VERSUS EFICACITATE IN DEFINIREA PERFORMANTEI
1.2 MECANISMUL MASURARII PERFORMANTEI
1.3 INSTRUMENTE DE MASURARE A PERFORMANTEI
1.3.1 REZULTATUL REALIZAT
1.3.2 VALOAREA ADAUGATA
1.3.3 REZULTATUL GLOBAL
1.3.4 RENTABILITATEA FINANCIARA
1.3.5 RENTABILITATEA ECONOMICA
1.4. FUNCTIILE ETALON IN MASURAREA PERFORMANTELOR INTREPRINDERII
1.4.1 CONCEPT SI TIPOLOGIE
1.4.2 FUNCTII DE MASURARE A PERFORMANTEI INTREPRINDERII DIN PERSPECTIVA FINANCIARA
1.4.3 MASURAREA PERFORMANTEI INTREPRINDERII PRIN INTERMEDIUL INDICATORILOR FINANCIARI
1.4.4 MASURAREA PERFORMANTEI INTREPRINDERII PRIN INTERMEDIUL INDICATORILOR PROFITULUI
1.4.5. MASURAREA PERFORMANTEI INTREPRINDERII PRIN INTERMEDIUL INDICATORILOR: RENTABILITATEA INVESTITIILOR ( ROI) AI VALOAREA ECONOMICA ADAUGATA( EVA)
1.4.5.1 VALOAREA ECONOMICA ADAUGATA
1.4.5.2 ROI ( RETURN ON INVESTED CAPITAL)
1.4.6. MASURAREA PERFORMANTEI INTREPRINDERII PRIN INTERMEDIUL INDICATORILOR DE PRODUCTIE
1.5. EVALUAREA INTREPRINDERII IN CONDITII DE RISC SI INCERTITUDINE
1.5.1. RISCUL SI INCERTITUDINEA , FACTORI DE INFLUIENTA AI PERFORMANTEI INTREPRINDERII
1.5.2. EVALUAREA INTREPRINDERII IN CONDITII DE RISC SI INCERTITUDINE. INSTRUMENTE DE ANALIZA A RISCULUI
1.5.2.1. RISCUL ECONOMIC_ DE EXPLOATARE
1.5.2.2 RISCUL FINANCIAR_ DE FINANTARE
1.5.2.3 RISCUL DE FALIMENT_ INSOLVABILITATEA
CAPITOLUL II : POLITICI CONTABILE PRIVIND MASURAREA PERFORMANTEI INTREPRINDERII PRIN INTERMEDIUL SITUATIILOR FINANCIARE
2.1 OBIECTIVELE SITUATIILOR FINANCIARE. DELIMITARI SI STRUCTURI
2.2 CONTUL DE PROFIT SI PERDERE_ CA IMAGINE A PERFORMANTEI
2.2.1. PERFORMANTA VERSUS REZULTAT
2.2.2. METODE DE INTOCMIRE A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE
2.3 BILANTUL IN VALOARE JUSTA SI PERFORMANTA FINANCIARA
2.4. SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII. DE LA REZULTATUL REALIZAT LA REZULTATUL GLOBAL
2.5. SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE SI PERFORMANTA INTREPRINDERII
2.5.1. CONTABILITATEA DE CASA VERSUS CONTABILITATEA DE ANGAJAMENTE
2.5.2. DESPRE APARITIA FLUXURILOR DE TREZORERIE AI NECESITATEA UNUI TABLOU AL FLUXURILOR DE TREZORERIE
2.5.3. OBIECTIVELE, UTILITATEA SI STRUCTURA TABLOULUI FLUXURILOR DE TREZORERIE
2.5.3.1. FLUXURI DE TREZORERIE AFERENTE ACTIVITATII DE EXPLOATARE
2.5.3.2. FLUXURILE DE TREZORERIE AFERENTE ACTIVITATII DE INVESTITII
2.5.3.3. FLUXURI DE TREZORERIE AFERENTE ACTIVITATII DE FINANTARE
2.5.3.4. STUDIU DE CAZ PRIVIND INTOCMIREA TABLOULUI FLUXURILOR DE TREZORERIE
2.6. IMPACTUL NORMELOR IFRS ASUPRA PERFORMANTELOR INTREPRINDERII
2.7. ANALIZA PERFORMANTELOR PE BAZA SITUATIILOR FINANCIARE
2.8. SISTEMUL DE INDICATORI SI DEGAJAREA INFORMATIEI PRIN ANALIZA LOR
.
2.8.1. RATELE DE PROFITABILITATE A INVESTITIILOR EFECTUATE
2.8.1.1. CASTIGUL PER ACTIUNE
2.8.1.2. RAPORTUL PRET/CASTIG
2.8.2. RATELE DE PROFITADILITATE ALE INTREPRINDERII
2.8.2.1. RAPORTUL CASTIC/ VANZARI
2.8.2.2. RAPORTUL CASTIG/ MEDIA ACTIVELOR
2.8.2.3. RAPORTUL CASTIG/ CAPITALURI PROPRII
2.8.2.4. RATA LICHIDITATII
2.8.2.5. RATA STABILITATII
ANEXE:BILANTUL SI CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.12.2005
NOTE EXPLICATIVE CE INSOTESC BILANTUL

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

ANALIZA DIAGNOSTIC LA S.C. AGRIROM S.A.

Oferta anului

Reducere 2020