Pagina documente » Recente » Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE?????????????????????????pag 3
CAPITOLUL 1 - CONSIDERA?II TEORETICE ?I METODOLOGICE PRIVIND ANALIZA DIAGNOSTIC A PRODUCTIVIT??II MUNCII
1.1. DELIMITARI CONCEPTUALE????????????..???...?pag 6
1.2. ROLUL ?I IMPORTAN?A CRE?TERII PRODUCTIVIT??II MUNCII?.pag 9
CAPITOLUL 2 ? PREZENTAREA GENERAL? A ACTIVIT??II LA S.C. D.R.I.M. DANIEL S.R.L.
2.1. SCURT ISTORIC??????????????????????....pag 11
2.2.PROFILUL ?I STRUCTURA ORGANIZATORIC? LA S.C. D.R.I.M. DANIEL S.R.L?????????????????????????...????pag 12
2.3. NIVELUL ?I DINAMICA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO ? FINANCIARI AI FIRMEI ?N PERIOADA 2005-2007??????????.pag 14
CAPITOLUL 3 ? ANALIZA DIAGNOSTIC A INDICATORILOR PRIVIND PRODUCTIVITATEA MUNCII LA S.C. D.R.I.M. DANIEL S.R.L.
3.1.MODELE DE CALCUL SI ANALIZA A INDICATORILOR PRIVIND PRODUCTIVITATEA MUNCII???????????????????pag 21
3.2.ANALIZA DINAMICII ?I STRUCTURII INDICATORILOR ?N PERIOADA 2005-2007?????????????????..??????????.pag 34
3.3.ANALIZA FACTORIALA A INDICATORILOR PRIVIND PRODUCTIVITATEA MUNCII??????????????????...pag 37
CAPITOLUL 4 ? ANALIZA PRINCIPALELOR C?I SI MASURI PENTRU CRE?TEREA PRODUCTIVIT??II ?I ?MBUNAT??IREA ACTIVITA?II FIRMEI????????????????.??????????.??pag 42
CONCLUZII SI PROPUNERI???????????...???????pag 49
BIBLIOGRAFIE???????????????????????..?.pag 51
ANEXE????????????????????????????...pag 52

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

ANALIZA DIAGNOSTIC LA S.C. AGRIROM S.A.