Pagina documente » Stiinte Economice » Analiza diagnostic ca evidenta tehnico-operativa si analitica a mijloacelor fixe (S.C. XYZ S.A.)

Cuprins

lucrare-licenta-analiza-diagnostic-ca-evidenta-tehnico-operativa-si-analitica-a-mijloacelor-fixe-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-analiza-diagnostic-ca-evidenta-tehnico-operativa-si-analitica-a-mijloacelor-fixe-s.c.-xyz-s.a.-


Extras din document

CUPRINS
CAPITOLUL I. DESCRIEREA S.C. STIROM S.A.
1.Date generale despre S.C. STIROM S.C. privind obiectul de activitate, atributiile si administrarea societatii
2.Organigrama societatii
3.Prezentarea detaliata a Serviciului Contabilitate, Financiar si C.F.I.
CAPITOLUL II. PREZENTAREA TEORETICA A IMOBILIZARILOR CORPORALE SI NECORPORALE
1.Imobilizari corporale si necorporale. Definitie si clasificare
2.Reglementari legale prinind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe
3.Prezentarea grupelor de clasificare a mijloacelor fixe ti cadrul S.C. STIROM S.A.
CAPITOLUL III. EVIDENTA TEHNICO-OPERATIVA SI ANALITICA A MIJLOACELOR FIXE
1.Documente folosite in evidenta mijloacelor fixe
2.Organizarea contabila a mijloacelor fixe
3.Circuitul documentelor. Fluxul informational
CAPITOLUL IV.AMORTIZARE, EVALUERA SI REEVALUERE
4.1 Metode de amortizare
1. Prezentarea Legii 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale
2. Prezentarea regimurilor de amortizare:
A. Amortizarea lineara
B. Amortizarea degresiva
C. Amortizarea accelerata
3.Pezentarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe
4.Amortizare si fiscalitate
4.2 Metode de evaluare si reevaluare a mijloacelor fixe
1.Evaluarea imobilizarilor corporale
2.Reevaluarea imobilizarilor corporale
3.Prezentarea H.G.983/1998 privind revaluarea
4.Aplicatie practica privind evaluarea si reevaluarea imobilizarilor corporale
CAPITOLUL V.CONTABILITATEA FINANCIARA SI DE GESTIUNE A INTRARILOR DE MOBILIZARI CORPORALE DIN PRODUCTIE PROPRIE
1.Prezentarea teoretica a imobilizarilor corporale obtinute din productie proprie
2.Aplicatie practica a imobilizarilor corporale obtinute din productie proprie in cadrul societatii
CAPITOLUL VI.CONTABILITATEA FINANCIARA A INTRARILOR, AMORTIZARILOR, PROVIZIOANELOR SI IESIRILOR DE IMOBILIZARI CORPORALE
1.Prezentarea teoretica a intrarii de mijloace fixe
2.Prezentarea teoretica a iesirilor de mijloace fixe
3.Prezentarea teoretica a amortizarii miljloacelor fixe si scoaterea din functiune a acestora
4.Prezentarea teoretica a provizioanelor prntru deprecierea imobilizarilor
5.Aplicatie practica
CAPITOLUL VII.ANALIZA IMOBILIZARILOR CORPORALE
1.Preuentarea generala a structurii activelor imobilizate pe baza bilantului
2.Analiza ratelor de structura patrimoniala
3.Analiza fondului de rulment
4.Aplicatie practica
CAPITOLUL VIII.CONCLUZII, PROPUNERI, SUGESTII
1.Prezentarea concluziilor prezentate
2.Propuneri si sugestii

Alte date

?

ANALIZA DIAGNOSTIC LA S.C. AGRIROM S.A.