Pagina documente » Stiinte Economice » Analiza echilibrului financiar prin metoda ratelor de finantare (S.C. XYZ S.A., Timisoara)

Cuprins

lucrare-licenta-analiza-echilibrului-financiar-prin-metoda-ratelor-de-finantare-s.c.-xyz-s.a.-timisoara-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-analiza-echilibrului-financiar-prin-metoda-ratelor-de-finantare-s.c.-xyz-s.a.-timisoara-


Extras din document

CUPRINS

SINTEZA
pg. 1


CAP.1 Instrumentele analizei echilibrului financiar
pg. 4


1.1. Bilantul contabil
pg. 5
1.2. Bilantul financiar
pg. 8
1.3. Bilantul functional
pg.10
1.4. Avantajele bilantului functional in abordarea analizei echilibrului financiar
pg.11


CAP.2 Analiza echilibrului financiar prin indicatori de natura: FR, NFR, TN, ANC.
pg.12


2.1. Analiza fondului de rulment
pg.12
2.2. Analiza necesarului de fond de rulment
pg.18
2.3. Analiza trezoreriei
pg.23
2.4. Analiza activului net contabil
pg.25


CAP.3 Analiza echilibrului financiar prin indicatori de bonitate financiara
pg.27


3.1. Analiza lichidatii
pg.27
3.2. Analiza solvabilitatii
pg.28


CAP.4 Analiza echilibrului financiar prin metoda ratelor de finantare
pg.31


4.1.Rata de finantare a activelor imobilizate din surse permanente ( rfa )
pg.31
4.2. Rata de finantare a activelor imobilizate din capitalul propriu
pg.32
4.3. Rata finantarii ciclice (Rfc)
pg.32
4.4. Rata de finantare a NFR ( rfNFR )
pg.33


CAP. 5. Studiu de caz
pg.34


5.1. Prezentarea S.C. 1 IUNIE S.A.
pg.34
Analiza echilibrului financiar

5.2. Constructia instrumentelor de analiza a echilibrului financiar
pg.36
5.3. Analiza echilibrului financiar prin indicatori de natura: FR, NFR, TN
pg.39
5.4. Analiza echilibrului financiar prin indicatori de bonitate financiara
pg.51
5.5. Analiza echilibrului financiar prin metoda ratelor de finantare
pg.56
5.6. Concluzii si masuri de crestere a eficientei
pg.59

Alte date

?SINTEZA

Investigarea realitatii economice necesita un demers specific care integreaza viziunea clasica bazata pe cunoasterea relatiilor de cauzalitate si a legilor interne ale formarii si a evolutiei financiare, cu cea sintetica orientata spre studierea coerentei acestora intr-un mediu in continua schimbare. O astfel de abordare permite nu numai o corecta evaluare a starii de fapt, ci si identificarea vulnerabilitatilor si oportunitatilor de dezvoltare, indispensabila fundamentarii deciziilor de management.

Analiza financiara reprezinta un asamblu de concepte, tehnici si instrumente care asigura tratarea informatiilor unor aprecieri pertinente referitoare la situatia unui agent economic, la nivelul si calitatea performantelor sale si a potentialului financiar.

Echilibrul economico-financiar reprezinta un sistem de corelatii prin care se stabilesc anumite proportionalitatii in cadrul si intre diferite fluxuri financiare. El constituie o prmiza, dar si o consecinta a desfasurarii normale a activitatii firmei, in conformitate cu obiectul sau. Ca premiza, trebuie avute in vedere corelatii obiective dintre necesitatile de resurse materiale si posibilitatile de finantare. De asemenea modul in care sunt utilizate si valorificate aceste resurse, depinde de asigurarea echilibrului economico-financiar sau de reglarea acestuia.

Obiectivele analizei financiare sunt complexe si se individualizeaza in functie de subiect si scopul urmarit:

În general, interesati in cunoasterea situatiei economoco-financiare sunt:

• proprietarii (actionarii), care vor sa cunoasca evolutia averii si castigul pe care il asteapta. În functie de situatia data vor adopta masurile corespunzatoare referitoare la politica de investitii, dividende si nu in ultima instanta la modul de administrare a firmei;

• conducerea firmei, pentru detectarea unor eventuale situatii de dezechilibru financiar care afecteaza securitatea financiara, cu consecintele care decurg dintr-o astfel de stare;

• bancile cu care firma este in relatii, care sunt interesate sa cunoasca bonitatea acesteia, in operatiuni de creditare, garantiile pe care le prezinta in recuperarea imprumuturilor acordate;

• partenerii de afaceri, sunt interesati sa amplifice operatiile pe care le deruleaza in masura in care le mareste propriul profit;

• organele administrative locale si centrale, pentru firma constituie o sursa de venit si un mijloc de a solutiona anumite probleme economico-sociale;

• organele judecatoresti in operatiuni de vanzare, fuzionare, lichidare, sechestru;

• sindicatele pot fi si ele interesate in cunoasterea situatiei-patrimoniale, in cadrul negocierilor privind majorarile de salarii si incheierea contractului colectiv de munca.

În toate cazurile prezentate si altele posibile, analiza se bazeaza in principal pe bilant si contul de profit si pierdere, care constituie documentele oficiale de gestiune a fiecarei intreprinderi. Instrumentele pe baza carora s-a facut analiza echilibrului financiar in aceasta lucrare sunt: bilantul contabil, bilantul financiar si bilantul functional.

Bilantul contabil este un inventar al averii intreprinderii, realizat in vederea masurarii valorii rele a patrimoniului. El raspunde cerintelor de ordin juridic, contabil si fiscal fara a raspunde cu promtitudine obiectivelor financiare care urmaresc mai ales probleme prezente si viitoare decat probleme trecute. Bilantul financiar are drept scop inventariererea averii si angajamentelor intreprinderii si ordonarea lor pe termene de lichiditate, respectiv exigibilitate. Bilantul functional nu are drept scop inventarierea averii si angajamentelor intreprinderii, ci identificarea nevoilor acestia, in continua scimbare, si modul de alocare a surselor de finantare pe diferite cicluri, raspunzand astfel cerintelor unei analize dinamice.

Aprecierea echilibrului financiar se poate realiza, in principal, pe seama urmatoarelor elemente:

Fondul de rulment reprezinta valoarea absoluta a surselor permanente utilizate pentru finantarea activelor circulante sau partea surselor alocate finantarii activelor ciclice. Modul de calcul, recurge la doua procedee: pe baza partii de sus a bilantului ca diferenta intre capitalul permanent si imobilizarile fixe nete, respectiv pe baza partii de jos a bilantului ca diferenta intre activele circulante (stocuri, creante, disponibilitati) si datoriile totale pe termen scurt.

Formele sub care se gaseste fondul de rulment sunt in functie de apartenenta capitalului: fondul de rulment propriu, apreciaza cuantumul participarii capitalului propriu la finantarea activelor circulante, respectiv fondul de rulment strain, pune in evidenta participarea imprumuturilor pe termen mediu si lung la finantarea activelor circulante.

Necesarul de fond de rulment reprezinta cuantumul activelor ciclice ce trebuie finatate din fondul de rulment, respectiv activele circulante (cu termene de lichidate sub un an) care urmeaza sa fie finantate din surse stabile (cu exigibilitate mai mare de un an). In practica economica necesarul de fond de rulment este analizat pe doua componente. Necesarul de fond de rulment din exploatare se determina ca diferenta dintre necesitatile ciclice de exploatare si resursele ciclice de exploatare. Necesarul de fond de rulment din afara expoatarii se determina ca diferenta intre necesitatile din afara exploatarii si resursele ciclice din afara exploatarii.