Pagina documente » Stiinte Economice » Analiza echilibrului financiar (S.C. XYZ S.R.L.)

Despre lucrare

lucrare-licenta-analiza-echilibrului-financiar-s.c.-xyz-s.r.l.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-analiza-echilibrului-financiar-s.c.-xyz-s.r.l.-


Cuprins

CUPRINS :
Cap I Prezentarea societatii comerciale S.C. K.G.V. EXIM.
S.R.L
Cap II Conceptul de echilibru financiar-monetar
Despre echilibrul financiar- monetar
Surse de informare necesare analizei
Analiza pe baza bilantului patrimonial
Analiza pe baza bilantului functional
Indicatori de caracterizare ai echilibrului
financiar - monetar
Cap III Analiza echilibrului financiar-monetar pe baza ratelor de structura patrimoniala
Sistemul defactori care actioneaza asupra structurii patrimoniale a intreprinderii
Analiza ratelor de structura patrimoniala
Analiza ratelor de structura ale activului
Analiza ratelor de structura ale pasivului
Cap IV Analiza echilibrului financiar pe baza fndului de rulment si a necesarului de fond de rulment
Analiza pe baza bilantului patrimonial
Analiza pebaza bilantului functional
Cap V Analiza echilibrului financiar in raport cu performantele economico - financiare
Indicatori de rezultate
Indicatori de rentabilitate
Pragul de rentabilitate si riscul de exploatare
Cap VI Analiza riscului si echilibrul financiar al intreprinderii
Analiza riscului de faliment.
Analiza statica a riscului de faliment pe baza bilantului patrimonial.
Analiza riscului de faliment prin metoda scorurilor.
Analiza functionala a riscului de faliment.
Analiza dinamica a riscului de faliment prin metoda fluxurilor.
Cap VII Analiza echilibrului financiar pe baza fluxurilor de trezorerie.
Cap VIII Concluzii. Puncte tari - puncte slabe. Strategii de dezvoltare.

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

CAPITOLUL 1

PREZENTAREA SOCIETĂTII COMERCIALE S.C. K.G.V. EXIM SRL

1.1 DATE GENERALE:

• Denumirea: Societatea Comercială S.C. K.G.V. exim SRL

• Adresa: Sediul social – Str. Victor Manu, nr.3, Sector 2,

Bucuresti.

Sediul lucrativ – Str. Maior Coravu, nr.8,Sector 2,

Bucuresti.

• Forma juridica : societatea este persoana juridica romană, avand forma de societate cu raspundere limitata (S.R.L.) si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane

• Elementele de constituire a societătii: