Pagina documente » Stiinte Economice » Analiza echilibrului financiar si a riscului de faliment (S.C. XYZ S.A., Cluj-Napoca)

Despre lucrare

lucrare-licenta-analiza-echilibrului-financiar-si-a-riscului-de-faliment-s.c.-xyz-s.a.-cluj-napoca-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-analiza-echilibrului-financiar-si-a-riscului-de-faliment-s.c.-xyz-s.a.-cluj-napoca-


Cuprins

C U P R I N S
Capitolul I.PREZENTAREA GENERALA A SC ARGOS SA Cluj- Napoca..pag. 3
1.1. Scurt istoric ...........pag. 3
1.2. Particularitati privind obiectul principal de activitate..............pag. 4
1.2.1. Dotarea existenta. .....pag. 4
1.2.2 Pozitia pe piata... ........... ..............pag. 5
1.3. Organizarea si structura functionala.pag. 8
Capitolul II. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA GENERALA A AGENTILOR ECONOMICI ............pag. 10
2.1. Opinii cu privire la continutul analizei economico-financiare........pag. 10
2.2. Analiza de ansamblu a situatiei financiar-patrimoniale...pag. 11
2.2.1. Analiza structurii activului bilantier.........pag. 12
2.2.2. Analiza structurii pasivului bilantier.........pag. 19
2.3. Analiza structurii patrimoniale pe baza bilantului financiar...........pag. 22
2.4. Analiza structurii patrimoniale pe baza bilantului functional.........pag. 24
2.4.1. Analiza activului functional......pag. 24
2.4.2. Analiza pasivului functional.....pag. 25
Capitolul III. ANALIZA PATRIMONIALA CU AJUTORUL RATELOR DE STRUCTURA A S.C. ARGOS S.A. ......pag. 26
3.1. Analiza ratelor de structura a activului bilantier ....pag. 26
3.2. Analiza ratelor de structura a pasivului bilantier ....pag. 36
Capitolul IV. ANALIZA RENTABILITATII ACTIVITATII ....pag. 43
4.1. Analiza de ansamblu a rentabilitatii pe baza contului de profit si
pierdere .. ..pag. 43
4.2. Analiza ratelor rentabilitatii economice .............. pag. 50
Capitolul V. ANALIZA LICHIDITATII SI SOLVABILITATII FINANCIARE ..........pag. 54
5.1. Analiza lichiditatii financiare............pag. 54
5.2. Analiza solvabilitatii financiare .......pag. 59
Capitolul VI. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR . .pag. 61
6.1. Analiza echilibrului financiar.......... pag. 61
6.2. Analiza echilibrului fluxurilor de trezorerie.............. pag. 66
6.3. Analiza riscului de faliment..............pag. 68
Capitolul VII. CONCLUZII SI PROPUNERIpag. 74
7.1. Concluzii privind activitatea desfasurata de S.C. ARGOS S.A..........pag. 74
7.2. Propuneri cu privire la activitatea viitoare a S.C. ARGOS S.A........pag. 75
Bibliografie.....pag. 76
Anexe - Bilantul contabil 1998 - 1999 - 2000

EXTRAS DIN DOCUMENT

?CAPITOLUL I

PREZENTAREA GENERAL? A S.C. ARGOS S.A. CLUJ-NAPOCA

1.1. SCURT ISTORIC

S.C. “Argos” S.A. Cluj-Napoca este unul dintre cei mai mari producatori de articole de corsetarie si costume de baie din tara, avand o specializare in acest domeniu de peste 50 de ani. S.C “Argos” S.A s-a infiintat in martie 1991 in temeiul legii 15 din 1990 prin reorganizarea in doua societati comerciale a fostei intreprinderi de tricotaje “SOMESUL” Cluj-Napoca.

Sediul social al societatii este in Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu, nr. 20-24, telefon 0040-64-195292, fax 0040-64-196833, web-site: www.argoslingerie.ro.

Capitalul social al societatii este de 7892900 mii lei, divizat in 315716 de actiuni cu valoarea nominala de 25000 lei/actiune. Structura capitalului social este redata in tabelul urmator:

Structura capitalului social

Actionari
% detinut
Numar actiuni
Asociatia PAS Argos
60%
189429
SIF Moldova
9%
29172
Actionar PPM
31%
97115
Total
100%
315716


1.2. PARTICULARIT?TI PRIVIND OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE

Dupa marea schimbare, dupa 1990 in Romania au aparut si s-au dezvoltat noi ramuri industriale si activitati comerciale, respectiv prestatii. Liberalizarea si stimularea initiativei proprii si deschiderea cailor de comunicare cu exteriorul a deschis o noua viziune asupra lumii, ceea ce a contribuit la cresterea fara precedent a cerintelor, a necesitatilor oamenilor si prin liberalizarea importului s-a asigurat o oferta din belsug a tuturor produselor din ramurile de varf si a serviciilor necunoscute pana atunci. Astfel s-a ajuns la posibilitatea asigurarii informatiilor, aducerea din import a software-ului, a unor tehnologii moderne si eficiente, masini, unelte etc.

Multe produse romanesti din aceasta ramura a industriei erau necompetitive fata de produsele existente pe piata externa, indeosebi pe cea vestica. Marile lipsuri erau detectate in domeniul calitatii, in promovarea si distributia produselor, slaba prezentare a produselor, lipsa design-ului.