Pagina documente » Stiinte Economice » Analiza economica si metode de determinare a riscului in auditul contabil

Cuprins

lucrare-licenta-analiza-economica-si-metode-de-determinare-a-riscului-in-auditul-contabil
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-analiza-economica-si-metode-de-determinare-a-riscului-in-auditul-contabil


Extras din document

CUPRINS:
Capitolul 1: ROLUL ANALIZEI ECONOMICE iN AUDITUL CONTABIL
1.1. Necesitatea si continutul analizei economice
1.2. Metode si tehnici folosite in analiza economica
1.3. Legatura dintre analiza economica si auditul contabil
Capitolul 2: ANALIZA POZITIEI FINANCIARE A FIRMEI
2.1. Formele bilantului intreprinderii
2.1.1. Bilantul financiar
2.1.2. Bilantul functional
2.2. Analiza dinamicii si structurii patrimoniului
2.2.1. Analiza dinamicii si structurii activelor
2.2.2. Analiza dinamicii si structurii capitalurilor
2.3. Analiza echilibrului financiar
2.3.1. Ratele de lichiditate si solvabilitate
2.3.2. Analiza corelatiei dintre fondul de rulment, necesarul de fond de rulment si trezorerie
2.4. Analiza rotatiei patrimoniului
2.4.1. Analiza rotatiei capitalurilor
2.4.2. Analiza rotatiei activelor
Capitolul 3: ANALIZA PERFORMANTELOR ECONOMICO-FINANCIARE ALE
FIRMEI
3.1. Analiza rezultatelor pe baza contului de profit si pierderi
3.1.1. Indicatorii activitatii de productie si comercializare
3.1.2. Indicatorii rentabilitatii in marime absoluta
3.1.3. Situatia soldurilor intermediare de gestiune
3.2. Analiza ratelor de rentabilitate
3.3. Analiza eficientei utilizarii resurselor
3.3.1. Diagnosticul resurselor umane
3.3.2. Diagnosticul tehnic
3.3.3. Diagnosticul activelor circulante
Capitolul 4: ANALIZA FLUXURILOR DE TREZORERIE
4.1. Situatia fluxurilor de trezorerie
4.2. Indicatori de analiza a fluxurilor de trezorerie
Capitolul 5: METODE DE DETERMINARE A RISCULUI iN AUDITUL CONTABIL
5.1. Riscurile in audit
5.1.1. Continutul si formele riscului de audit
5.1.2. Factorii care influenteaza riscul de audit
5.1.3. Evaluarea riscurilor de audit
5.2. Pragul de semnificatie si riscul de audit
5.3. Procesul de esantionare in audit
5.3.1. Procedee de stabilire a esantioanelor in audit
5.3.2. Riscurile procesului de esantionare in audit
5.3.3. Tipuri de sondaj utilizate in audit

Alte date

?Capitolul 1

ROLUL ANALIZEI ECONOMICE ÎN AUDITUL CONTABIL

1.1. Necesitatea si continutul analizei economice

Analiza este o metoda generala de studiere a fenomenelor si proceselor din natura si societate. Notiunea de analiza presupune descompunerea unui obiect sau fenomen in partile sale componente, in elementele lui simple, in vederea cercetarii lor amanuntite. Cu ajutorul analizei, se adanceste procesul cunoasterii fenomenelor de la singular la general, de la concret la abstract, de la aparenta la esenta, ceea ce permite descoperirea legaturilor de cauzalitate, a factorilor de influenta, precum si a legitatilor de formare si desfasurare a fenomenelor cercetate.

În procesul cunoasterii, analiza trebuie insotita de sinteza. Notiunea de sinteza presupune reunirea partilor sau elementelor componente ale unui fenomen intr-un tot unitar, pentru a cunoaste diversele lui forme si manifestari concrete existente in realitate.

Prin imbinarea analizei si sintezei, pot fi studiate in mod complex fenomenele din natura si societate, ceea ce permite cunoasterea legaturilor de cauzalitate dintre fenomene, esenta acestor fenomene, precum si tendintele care se manifesta in evolutia fenomenelor studiate.

Analiza economica se ocupa cu cercetarea si studierea fenomenelor sau proceselor economice. Analiza fenomenelor economice necesita descompunerea acestora in elementele componente, studierea legaturilor structurale si cauzale, a factorilor si cauzelor care influenteaza asupra fenomenelor studiate, in scopul cunoasterii evolutiei si tendintelor acestor fenomene, a descoperirii esentei si legitatilor care genereaza aparitia, evolutia si modificarea lor.

În conditiile economiei de piata, analiza economica permite studierea complexa a evolutiei fenomenelor economice la nivel micro si macroeconomic, ceea ce permite adoptarea unor decizii corespunzatoare de reglare si imbunatatire a rezultatelor de catre fiecare agent economic. În acest scop, este necesara studierea fenomenelor economice in timp si spatiu, atat sub aspect calitativ, cat si cantitativ. Totodata, prin imbinarea analizei cu sinteza se pot face generalizari privind aspectele pozitive sau negative din evolutia fenomenelor economice si se pot elabora decizii si strategii pentru reglarea si optimizarea activitatii economice in viitor.

Analiza economica se ocupa si cu studierea altor fenomene tehnice, organizatorice, administrative, sociale, ecologice sub aspect economic. Acest lucru presupune, in principal, studierea acestor activitati prin prisma raportului dintre consumul de resurse umane, materiale si financiare sau eforturile depuse si rezultatele sau efectele utile obtinute in aceste domenii de activitate. Deci, cuvantul “economica” fixeaza caracterul analizei, care poate fi o analiza tehnico-economica, social-economica, economico-administrativa etc.

Indiferent de obiectul si sfera sa de cuprindere, continutul procesului de analiza economica si imbinarea acestuia cu sinteza se caracterizeaza prin urmatoarele trasaturi:

- delimitarea sau precizarea obiectului analizei, care presupune constatarea anumitor fapte, fenomene sau rezultate exprimate cu ajutorul unor indicatori calitativi si cantitativi, precum si a modificarii lor in timp si spatiu;

- determinarea elementelor componente, a factorilor de influenta si a cauzelor care actioneaza asupra fenomenelor studiate;

- stabilirea legaturilor de cauzalitate dintre fiecare factor de influenta si fenomenul analizat, precum si intre factorii care actioneaza;

- masurarea influentei fiecarui factor asupra modificarii fenomenului studiat cu ajutorul metodelor de analiza si precizarea factorilor cu actiune pozitiva sau negativa;

- sintetizarea concluziilor rezultate din procesul de analiza, precum si precizarea punctelor tari si a punctelor slabe din domeniul de activitate studiat;

- elaborarea masurilor, a deciziilor si a strategiilor privind folosirea optima a resurselor si sporirea eficientei activitatii economice in viitor.