Pagina documente » Stiinte Economice » Analiza economico-financiara a structurii activelor corporale si necorporale si a amortizarii

Cuprins

lucrare-licenta-analiza-economico-financiara-a-structurii-activelor-corporale-si-necorporale-si-a-amortizarii
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-analiza-economico-financiara-a-structurii-activelor-corporale-si-necorporale-si-a-amortizarii


Extras din document

CUPRINS
CAPITOLUL I -Analiza economico financiara a structurii activelor corporale si necorporale si a amortizarii acestora .
1.1.Activele corporale............2-6 pag.
1.2 Activele necorporale.........6-7pag
1.3 Calculul amortizarii.........7-10pag
1.4 Regimuri de amortizare...10-12 pag
CAPITOLUL II -Stabilirea amortizarii activelor corporale si necorporale , contabilitatea acestora si a amortizarii acestora.
2.1.Caracterizarea imobilizarilor necorporale...........13-15 pag
2.1.1. Contabilizarea cheltuielilor de constituire........15-16 pag
2.1.2. Contabilizarea cheltuielilor de cercetare si dezvoltare.........17-19 pag
2.1.3 Contabilizarea concesiunilor ,brevetelor ,licentelor si altor drepturi si valori similare....20-22 pag
2.1.4. Contabilizarea fondului comercial .22-24 pag
2.1.5. Contabilizarea altor imobilizari necorporale....24-25 pag
2.2. Contabilitatea imobilizarilor corporale.. 25 pag
2.2.1.Caracterizarea imobilizarilor corporale ............25-27 pag
2.2.2.Contabilizarea terenurilor si amenajarilor de terenuri..........27-30 pag
2.2.3. Contabilitatea mijloacelor fixe ......30-37 pag
2.3. Contabilitatea imobilizarilor in curs ..... 37 pag
2.3.1. Contabilitatea imobilizarilor in curs necorporale..............37-38 pag
2.3.2. Contabilitatea imobilizarilor in curs corporale ..38-40 pag
2.5. Contabilitatea amortizarii imobilizarilor............41-44 pag
2.6. Contabilitatea provizioanelor pentru
deprecierea imobilizarilor44-48 pag
2.7.Scoaterea din functiune a mijloacelor fixe .........48 -49pag
2.8. Dispozitii finale si tranzitorii...........49-50 pag
2.9. Analiza economica a mijloacelor fixe uzate fizic si moral ,neamortizate integral conform O.G.nr11 din 04.08.1997............. 50-55 pag
CAPITOLUL III -Analiza economico-financiara a duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe si influenta amortizarii asupra fiscalitatii.
3.1. Stabilirea amortizarii activelor corporale si necorporale conform catalogului de clasificare si a duratelor normale de functionare....56-60 pag
3.2. Determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe detinute de agentii economici,necesar pentru regularizarea valorii amortizarii incluse in cheltuieli de exploatare pe anul 1998 conform normelor emise de Ministerul Finantelor si Comisia Nationala pentru statistica din 15 .02.1999
.......60-78 pag
3.3 Imobilizarile ca obiect al impunerii fiscale si contabilitatea........78 pag
3.3.1. Reguli de evaluare......79-80 pag
3.3.2. Evaluarea mijloacelor fixe la intrarea in patrimoniu in corelatie cu fiscalitatea .......81-86 pag
3.4. Amortizarea ca structura contabila si fiscala ..........87 pag
3.4.1. Rolul strategic al amortizarii -reconstituire capitalului .......87-89 pag
3.4.2. Importanta alegerii duratei de amortizare ........89-90 pag
3.4.3. Importanta alegerii ritmului de amortizare ......90-91 pag
3.4.4. Continutul ,destinatia si rolul amortizarii ........92-94 pag
CAPITOLUL IV-Imobilizarile corporale si necorporale ale B.C.UNIREABucuresti
4.1. Dispozitii generale........95-97 pag
4.2. Aprobarea ,procurarea si decontarea imobilizarilor corporale si necorporale......97-101 pag
4.3. Inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor corporale
si necorporale...........101-117 pag
4.4 Tabulograma imobilizarilor corporale si necorporale din decembrie 1998 si inregistrarea amortizarii aferente lunii decembrie......117-119 pag
4.5.Determinarea duratelor normale de functionare cf H.G.964/23.12.98,
tabulograma imobilizarilor din ianuarie 1999
si inregistrarea amortizarii ........120-131 pag
4.6.Rolul amortizarii.......130-131 pag

Alte date

?

CAPITOLUL I

Analiza economico-financiarœ a structurii activelor corporale si necorporale si a amortizarii acestora

Unitatile care desfasoara activitati economice, denumite in continuare agenti economici, si care imobilizeaza capital in active corporale si necorporale supuse deprecierii, prin utilizare sau in timp, vor calcula, inregistra in contabilitate si recupera uzura fizica si morala a acestora, pentru reflectarea capitalului angajat. Aceste operatiuni sunt denumite generic amortizarea capitalului imobilizat.

Persoanele juridice fara scop lucrativ care au dreptul, potrivit legii sœ desfœsoare activitœti economice vor amortiza capitalul imobilizat numai, pentru acele activitati desfasurate in scopul obtinerii de profit si pentru care, potrivit legii, acestea sunt platitoare de impozit pe profit.

Capitalul imobilizat supus amortizarii este reflectat in patrimoniul agentilor economici prin bunurile si valorile destinate sa deserveasca activitatea pe o perioada mai mare de un an si care se consuma treptat.

1.1Activele corporale aferente capitalului imobilizat sunt:

1) Terenurile, inclusiv investitiile pentru amenajarea acestora

2) Mijloacele fixe

Sunt considerate mijloace fixe obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizeaza ca atare si indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

1. Are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin H.G. Aceasta valoare va fi actualizata periodic in functie de indicele de inflatie.

2. Are o durata normala de utilizare mai mare de 1 an.

Sunt de asemenea, considerate mijloace fixe supuse amortizarii:

1. Investitiile efectuate ca mijloace fixe luate cu chirie

2. Capacitatile puse in functiune partial, pentru care nu s-au intocmit formele de inregistrare ca mijloace fixe. Acestea se cuprind in grupele in care urmeaza a se inregistra, la valoarea rezultata prin insumarea cheltuielilor efective ocazionate de realizarea lor.

3. Investitiile efectuate pentru descoperta, in vederea valorificarii de substante minerale utile, cu carbuni si cu alte zacaminte ce se exploateaza la suprafata, precum si cele pentru realizarea lucrarilor miniere subterane de deschidere a zacamintelor.

4. Investitiile efectuate la mijloacele fixe in scopul imbunatatirii parametrilor tehnici initiali.

Sunt considerate active corporale, dar nu se supun amortizarii: