Pagina documente » Stiinte Economice » Analiza economico - financiara a unui proiect de investitii cu prilejul avizarii si aprobarii sale

Cuprins

lucrare-licenta-analiza-economico-financiara-a-unui-proiect-de-investitii-cu-prilejul-avizarii-si-aprobarii-sale
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-analiza-economico-financiara-a-unui-proiect-de-investitii-cu-prilejul-avizarii-si-aprobarii-sale


Extras din document

CUPRINS
CAPITOLUL 1 - INVESTITIILE IN ROMANIA CONTEMPORANA
1.1. Rolul investitiilor in contextul economiei de piata in Romania
1.2. Investitiile - conditie esentiala a modernizarii economiei si introducerii
progresului tehnic
1.3. Impactul modernizarii si al restructurarii economiei nationale asupra eficientei economice
1.4. Atragerea investitiilor straine in Romania
CAPITOLUL 2 - ASPECTE PRIVIND INVESTITIILE
2.1. Definirea investitiilor si clasificarea lor
2.2. Riscul investitional si calcularea lui
2.2.1. Definirea incertitudinii si a riscului; tipuri de risc
2.2.2. Forme de manifestare a riscului in activitatea firmei
2.2.3. Evaluarea riscului in procesul de fundamentare a deciziilor de investitii
2.2.3.1. Implicarea probabilitatilor in criteriile de evaluare a proiectelor
2.2.3.2. Speranta matematica a indicatorilor de eficienta
2.2.3.3. Indicatori pentru masurarea riscului proiectelor de investitii
2.2.4. Analiza de senzitivitate a proiectelor de investitii
2.3. Surse de finantare a investitiilor
2.3.1. Finantarea intreprinderilor
2.3.2. Surse proprii pentru investitii
2.3.3. Surse externe firmei
2.3.3.1. Surse autohtone pentru investitii
2.3.3.2. Surse externe tarii
CAPITOLUL 3 - EFICIENTA ECONOMICA A INVESTITIILOR;
CRITERII SI INDICATORI DE APRECIERE
3.1. Necesitatea calculelor de eficienta economica
3.2. Conceptul de eficienta economica a investitiilor. Caracteristici ale eficientei investitiilor
3.3. Indicatori statici de evaluare a eficientei investitiilor
3.3.1. Indicatori cu caracter general
3.3.2. Indicatori de baza
3.4. Necesitatea cuantificarii factorului timp
3.4.1. Actualizarea la momentul inceperii lucrarilor de investitii (n)
3.4.2. Actualizarea la momentul punerii in functiune a noului obiectiv (p)
CAPITOLUL 4 - METODOLOGIA B.I.R.D.
4.1. Organisme internationale de resort
4.2. Aspecte specifice ale metodologiei BIRD de evaluare a proiectelor de investitii
4.3. Indicatori de apreciere a eficientei economice a proiectelor de investitii
CAPITOLUL 5 - ANALIZA DIAGNOSTIC - S.C. ELECTRICA S.A.
GIURGIU
5.1. Descrierea generala a firmei
5.2. Prezentarea firmei
5.2.1. Scurt istoric
5.2.2. Descrierea sistemului organizatoric
5.2.3. Descrierea sistemului financiar-contabil
5.2.4. Descrierea sistemului informational. Dotarea cu tehnica moderna de calcul
5.3. Analiza performantelor firmei in perioada 1997 - 1999
5.4. Evidentierea punctelor slabe si a punctelor forte. Necesitatea implementarii unui sistem informatic
CAPITOLUL 6 - ASPECTE PRIVIND PROIECTUL DE INVESTITII
6.1. Descrierea proiectului de investitii
6.2. Prospectarea pietii tehnicii moderne de calcul
6.3. Testarea calculelor pe exemplul Electrica SA Giurgiu
6.3.1. Calculul indicatorilor statici
6.3.2. Calculul indicatorilor dinamici
6.3.3. Calculul indicatorilor BIRD
CAPITOLUL 7 - ANALIZA ECONOMICO - FINANCIARA
7.1. Analiza economica
7.2. Analiza financiara
7.3. Analiza de senzitivitate a proiectului
CONCLUZII
ANEXE
BIBLIOGRAFIE

Alte date