Pagina documente » Stiinte Economice » Analiza eficientei utilitatii resurselor umane (S.C. XYZ S.A.)

Despre lucrare

lucrare-licenta-analiza-eficientei-utilitatii-resurselor-umane-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-analiza-eficientei-utilitatii-resurselor-umane-s.c.-xyz-s.a.-


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE .........5
CAP. I: PERFECTIONAREA MANAGEMENTULUI REURSELOR UMANE
PRIORITATEA CONDUCERII SOCIETATILOR ECONOMICE
ROMiNESTI
1.1. Resursele umane, principala resursa a societatilor comerciale..........7
1.2. Functiunea de personal si managementul resurselor umane in cadrul societatilor comerciale8
1.3. Continutul actual al functiunii de personal in conceptia managementului resurselor umane....15
1.4. Necesitatea activitatii de recrutare a resurselor umane......17
1.5. Recrutarea - activitate de baza a procesului de asigurare cu personal..........18
1.5.1. Particularitatile procesului de recrutare..............20
1.5.2. Strategii si politici de recrutare............21
1.5.3. Metode si tehnici de selectie a personalului.......23
1.5.4. Formarea si perfectionarea personalului.............24
1.5.5. Evaluarea si promovarea personalului.26
1.5.6. Promovarea personalului......28
1.5.7. Motivarea complexa a personalului.....29
1.6. Contributia capacitatii manageriale la cresterea eficientei economice............32
CAP. II: PREZENTAREA GENERALA A S.C. EFORIE S.A.
2.1. Locul si rolul S.C.Eforie S.A.
in cadrul litoralului rominesc...........37
2.2. Natura activitatilor desfasurate
de S.C. Eforie S.A. .......39
2.3. Situatia principalelor rezultate
economico-financiare la S.C.Eforie S.A.............42
CAP. III: ANALIZA ASIGURARII SI UTILIZARII EFECTIVULUI
DE SALARIATI LA S.C. EFORIE S.A44
3.1. Analiza dinamica a efectivului de salariati
pe total si pe categorii......45
3.2. Analiza nivelului calificarii si a consecintelor
economico-financiare ale acesteia......50
3.3. Analiza stabilitatii efectivului
de salariati...51
CAP. IV: ANALIZA DIAGNOSTIC A UTILIZARII TIMPULUI
DE MUNCA SI A EFECTELOR ECONOMICO-FINANCIARE55
4.1. Analiza gradului de utilizare a fondului
de timp maxim disponibil.......55
4.2. Efectele economice ale neutilizarii timpului
de munca asupra principalilor indicatori
economico-financiari......62
CAP. V: ANALIZA EFICIENTEI UTILIZARII RESURSELOR
UMANE LA S.C. EFORIE S.A.........65
5.1. Analiza factoriala a productivitatii
medii a muncii.............67
5.2. Analiza productivitatii marginale a muncii...........72
5.3. Analiza profitului pe un salariat.........74
CAP.VI: O CERCETARE SELECTIVA PRIVIND CORELATIA
DINTRE VECHIMEA iN MUNCA PE O PERSOANA
LA S.C.EFORIE S.A.........79
POSIBILITATI DE SPORIRE A EFICIENTEI
RESURSELOR UMANE LA S.C.EFORIE S.A.....87
BIBLIOGRAFIE.........91

EXTRAS DIN DOCUMENT

?INTRODUCERE

Cadrul economico – social din tara noastra este marcat de instalarea treptata a mecanismului unei piete libere, ceea ce genereaza shimbarea mentalitatii societatilor comerciale, precum si a metodelor lor de lucru. Pentru realizarea profitului in conditiile competitiei specifica economiei de piata, unitatile comerciale trebuie sa-si desfasoare activitatea pe criteriile rentabilitatii, eficientei si competitivitatii, pe valorificarea maxima a resurselor materiale si umane, pe realizarea de produse la nivelul parametrilor calitativi existenti pe plan mondial.

Analiza economica este determinata de cunoasterea acestor fenomene, de determinarea legaturilor cauzale dintre acestea. Pe baza acestei analize economice se pot cerceta fenomenele economice, se poate descoperi structura acestora, se verifica si se stabilesc legaturile de cauzalitate, factorii care le genereaza, iar pe baza lor se formeaza decizii privind activitatea in viitor.

Rezulta ca analiza economico-financiara are un rol important in realizarea procesului de decizie al conducerii, in activitatea de programare si control a activitatii economico-financiare si in cresterea rolului factorilor intensivi (calitativi) in dezvoltarea economica, prin evidentierea posibilitatilor si variantelor de actiune.

Tema acestui proiect a fost inspirata de necesitatea unei analize riguroase a asigurarii cantitative si calitative a fortei de munca in turism indicatorii de eficienta ai activitatii.

În general, forta de munca este un factor insemnat al procesului de productie, ea avand un rol hotarator in conducerea si organizarea procesului de productie.

Mai mult, in turism ca si in alte ramuri de prestari servicii, forta de munca are o mare insemnatate datorita gradului redus de automatizare si mecanizare a procesului de productie si de prestari servicii.

La nivelul unei societati comerciale, folosirea rationala a fortei de munca necesita abordarea unor aspecte cantitative cum ar fi: raportul dintre baza materiala de care dispune societatea si pregatirea generala , calificarea, specializarea si repartizarea fortei de munca, utilizarea timpului de munca potrivit nivelului de calificare, corespondenta dintre gradul de complexitate a muncii si nivelul calificarii si productivitatea muncii.

Totodata, folosirea rationala a fortei de munca trebuie sa fie rezultanta imbinarii aspectelor cantitative pe care le presupune utilizarea deplina a fortei de munca, cu cele calitative, pe care le implica folosirea eficienta a fortei de munca.

Aceasta analiza urmareste determinarea unor aspecte cantitative legate de folosirea rationala a fortei de munca: numar de personal, structura personalului pe profesii, repartizarea fortei de munca, numar de ore lucrate, timp neutilizat. Se urmaresc totodata aspectele calitative referitoare la productivitatea muncii pe un muncitor, principalul indicator care reflecta eficienta utilizarii resurselor umane.

Lucrarea poate servi factorilor decizionali de la S.C.Eforie S.A. ca baza de informare si orientare referitor la eficienta utilizarii resurselor si la implicatiile acesteia asupra indicatorilor de performanta economico-financiari. Prin metodele si tehnicile specifice analizei, lucrarea scoate in evidenta unele rezerve in utilizarea fortei de munca la S.C.Eforie S.A., prin a caror valorificare se obtine cresterea volumului de activitate.

Abordarile intregii problematici este subordonata in primul rand managerului intern al intreprinderii, care trebuie sa asigure utilizarea eficienta a intregului potential uman de care dispune in vederea sporirii rentabilitatii si a eficientei economice.

Tinand seama de legatura existenta intre resursele umane si materiale, pe de o parte si intreaga activitate economico-financiara a societatii, pe de alta parte, la realizarea lucrarii s-au utilizat ca resurse informationale: bilantul contabil, anexele sale, raportul de gestiune – baza de date existenta la biroul personal. De asemenea, au fost utilizate si alte informatii economico-financiare, tehnice, juridice, sociale, care au intregit baza informationala.

Procedeele si metodele specifice analizei, care au fost utilizate in lucrare sunt in principal urmatoarele: diviziunea sau descompunerea rezultatelor, gruparea, comparatia, modelarea fenomenelor economice, metoda substitutiei, metoda corelatiei.

Intepretarea complexa a rezultatelor obtinute in urma prelucrarii datelor au dus la cunoasterea tendintelor in evolutia diferitelor aspecte legate de gestiunea resurselor umane la S.C.Eforie S.A., la depistarea rezervelor interne actuale si de perspectiva, ce se formeaza prin promovarea progresului tehnic, inclusiv prin modernizarea organizarii productiei si a muncii.

Lucrarea se finalizeaza prin fundamentarea unor masuri si solutii ce conduc la o eficienta mai ridicata a resurselor umane si o crestere a performantelor economico-financiare ale S.C.Eforie S.A.

CAPITOLUL I

PERFECTIONAREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE PRIORITATE A CONDUCERII SOCIET?TILOR ECONOMICE ROMÂNESTI