Pagina documente » Stiinte Economice » Analiza eficientei utilizarii fortei de munca (S.C. XYZ S.A.)

Cuprins

lucrare-licenta-analiza-eficientei-utilizarii-fortei-de-munca-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-analiza-eficientei-utilizarii-fortei-de-munca-s.c.-xyz-s.a.-


Extras din document

Cuprins
Capitolul l
PERFORMANTA ACTIVITATII
ECONOMICO-FINANCIARE A S.C. SUINPROD
VERGULEASA S.A.
1.1 PREZENTAREA GENERALA A S.C. SUINPROD VERGULEASA S.A.
1.2.1. Potentialul tehnico - productiv
1.2.2. ORGANIZAREA STRUCTURALA
1.2.3 Produsele, fluxul tehnologic si consumurile specifice
1.3.1. Situatia generala a activitatii de productie
1.3.2. Analiza valorii adaugate
1.3.2.1. Dinamica si structura valorii adaugate
1.3.2.2.Analiza factoriala a valorii adaugate
1.4. PERFORMANTA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE
1.4.1. Dinamica si structura personalului
1.4.2.Analiza eficientei utilizarii fortei de munca
1.5. PERFORMANTA ACTIVITATII ECONOMICE
1.5.1.Nivelul, structura si dinamica cheltuielilor de productie
1.5.2. Dinamica si structura costurilor unitare
1.6. PERFORMANTA ACTIVITATII FINANCIARE
1.6.1. Analiza situatiei patrimoniale
1.6.2.Analiza veniturilor
1.6.2.1.Caracterizarea generala a veniturilor
1.6.2.2.Analiza factoriala a cifrei de afaceri
1.6.3 Analiza rezultatelor financiare
1.6.4.Analiza indicatorilor de bonitate financiara
CONCLUZII GENERALE ALE DIAGNOSTICULUI
CAPITOLUL II
PIATA SI COMERCIALIZAREA PRODUSELOR
2.1. Dinamica productiei marfa si a preturilor de vinzare
2.2. Piata societatii
2.3. Tendinte pe plan extern la suine si carne de suine si influenta lor pentru Rominia
CAPITOLUL lll
PROIECTAREA PERFORMANTEI ECONOMICE LA
S.C. SUINPROD VERGULEASA S.A.
4.1. PRINCIPALELE ORIENTARI STRATEGICE ALE UNITATII
3.2. PROIECTAREA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI DE EFICIENTA

Alte date

? ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI

FACULTATEA ECONOMIA SI GESTIUNEA PRODUCTIEI AGRICOLE SI ALIMENTARE

PROIECT

student: