Pagina documente » Stiinte Economice » Analiza financiara si organizatorica a societatii (S.C.XYZ S.A.)

Cuprins

lucrare-licenta-analiza-financiara-si-organizatorica-a-societatii-s.c.xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-analiza-financiara-si-organizatorica-a-societatii-s.c.xyz-s.a.-


Extras din document

Cuprins
CAPITOLUL I
PREZENTAREA SC VIDRA-FAVIOR SA.............5
1.1 Organizare teritoriala. Scurt istoric. .........5
1.2. Profilul si activitatea.........6
1.3. Structura organizatorica.........6
1.4. Surse informationale pentru analiza financiara..........7
1.4.1. Bilantul contabil.......8
1.4.2. Bilantul financiar......8
1.4.3. Bilantul functional...9
CAPITOLUL II
2.1. Analiza structurii financiar-patrimoniale a intreprinderii..........10
2.1.1 Analiza structurii activului (structura patrimoniala....10
2.1.1.1. Rata activelor imobilizate............10
21.1.2. Rata activelor circulante..............12
2.1.2. Analiza ratelor de structura ale pasivelor(structura financiara)..16
2.1.2.1. Rata stabilitatii financiare............17
2.1.2.2. Rata autonomiei financiare...........18
2.1.2.3. Rata de indatorare.. ....20
CAPITOLUL III
ANALIZA LICHIDITATII SI SOLVABILITATII iNTREPRINDERII..............22
3.1. Analiza lichiditatii intreprinderii........22
3.2. Analiza solvabilitatii intreprinderii......24
CAPITOLUL IV
ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR...........26
4.1. Analiza echilibrului financiar pe termen lung............26
4.2. Analiza echilibrului financiar pe termen scurt...........27
4.3. Analiza echilibrului financiar global..........28
4.4. Analiza ratelor de finantare...30
CAPITOLUL V
ANALIZA RATELOR DE GESTIUNE..........33
5.1. Analiza ratelor de gestiune a capitalurilor..33
5.1.1. Analiza gestiunii activului total............33
5.1.2. Analiza gestiunii activelor imobilizare.....34
5.1.3. Analiza gestiunii activelor circulante.........34
5.2. Analiza gestiunii stocurilor.....37
5.3. Analiza gestiunii creantelor si datoriilor aferente exploatarii......38
5.3.1. Analiza gestiunii clientilor......39
5.3.2. Analiza gestiunii furnizorilor.39
5.3.3. Analiza comparativa a gestiunii clientilor si furnizorilor...........41
CAPITOLUL IV
ANALIZA PERFORMANTELOR FINANCIARE.42
6.1. Analiza profitabilitatii42
6.2. Analiza rentabilitatii 44
6.2.1.Analiza ratei economice financiare............44
6.2.2. Analiza ratei rentabilitatii financiare...........46
CAPITOLUL VII
ANALIZA RISCURILOR..........50
7.1. Riscul de exploatare.............50
7.2. Riscul financiar......... ...... ......52
7.3. Riscul de faliment.............. ...54
CAPITOLUL VIII
CONCLUZII SI PROPUNERI.56
8.1. Concluzii56
8.2. Propuneri pentru remedierea situatiei.57
BIBLIOGRAFIE.58
Anexe.........59

Alte date

? Prezentarea obiectului de activitate

S.C. HABER INTERNATIONAL S.A. este o societate mixta romano-spaniola ,care provine din fosta intreprindere de bere Hateg, fondata in 1974 si are ca obiect principal de activitate fabricarea berii si a maltului, a derivatelor si a subansamblelor acestora. Pe langa activitatea de productie, domeniul de activitate cuprinde activitati de comercializare a produselor, atat pe piata interna cat si la export, en gros si en detail.

Elemente de piata

Caracteristici generale

În prezent, provenienta ofertei de bere, in tara noastra este repartizata astfel:

Ofertanti
Procent de piata detinut
Marii producatori
78%
Mici societati private
20%
Importuri
2%


Grafic aceasta situatie se prezinta astfel: