Pagina documente » Stiinte Economice » Analiza fluxurilor financiare si monetare. Elaborarea tabloului de finantare (S.C. XYZ S.A., Resita)

Cuprins

lucrare-licenta-analiza-fluxurilor-financiare-si-monetare.-elaborarea-tabloului-de-finantare-s.c.-xyz-s.a.-resita-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-analiza-fluxurilor-financiare-si-monetare.-elaborarea-tabloului-de-finantare-s.c.-xyz-s.a.-resita-


Extras din document

Cuprins:
CAPITOLUL 1

1.1. Definirea societatii comerciale si esenta economico-sociala .........
3
1.2. Tipologia societatilor comerciale in Rominia .........
5
1.3. Scurt istoric al S.C. U.C.M.R. S.A. Resita ...
6
1.4. Profilul societatilor comerciale, obiectul activitatii SC U.C.M.RESITA S.A. ...
7
1.5. Organigrama de structura a S.C. U.C.M.RESITA S.A.
9
CAPITOLUL 2

Fluxurile financiare ale societatilor comerciale
11
2.1. Definirea economiei banesti a societatii comerciale si continutul acesteia .......
11
2.2. Clasificarea fluxurilor materiale si financiare ale societatilor comerciale ........
12
2.3. Previzionarea si gestionarea fluxurilor financiare ............
25
CAPITOLUL 3

Analiza fluxurilor financiare aferente constituirii fondurilor proprii la S.C. UCMR S.A. .
31
3.1. Constituirea fondului de rezerva si utilizarea sa ............
31
3.2. Constituirea si utilizarea fondurilor de dezvoltare
33
3.3. Constituirea si utilizarea fondului pentru actiuni social-culturale si sportive ....
36
CAPITOLUL 4

Fluxurile financiare si monetare externe la S.C. U.C.M.R. S.A. ......
39
4.1. Analiza fluxurilor financiare de iesire ....
39
4.2. Fluxurile monetare de intrare - iesire ..........
44
CAPITOLUL 5

Posibilitati de previzionare a fluxurilor monetare si financiare ...
46
5.1. Tabloul fluxurilor monetare si financiare la nivelul societatii comerciale ........
46
5.2. Tabloul de finantare al societatii comerciale ............
51
BIBLIOGRAFIE ...........
64

Alte date

?

CAPITOLUL 1

1.1. DEFINIREA SOCIET?TILOR COMERCIALE SI ESENTA ECONOMICO-SOCIAL? A ACESTEIA

Societatea comerciala este o veriga organizatorica primara in cadrul careia se desfasoara activitati economico-sociale specifice unei ramuri, subramuri sau sectoare de activitate, avand drept scop realizarea unor obiective prestabilite. Ca entitate distincta, societatea comerciala, intreprinderea sau firma este cadrul reuniunii factorilor de productie ( materiali, umani si banesti) si a informatiilor (tehnice, economice, sociale, etc.) in vederea realizarii de produse finite si semifabricate executarii de lucrari sau de activitati specifice sau prestari de servicii, in vederea valorificarii acestora pe piata.

Potrivit unei definitii pe care o insusim, “ societatea comerciala este o unitate fizica si juridica de fapt si de drept, care dispune de un patrimoniu propriu, pe baza caruia are posibilitatea adoptarii autonome a deciziilor vizand organizarea si desfasurarea activitatilor economico-sociale ce fac obiectul existentei sale si da posibilitatea contractarii unei diversitati de relatii economice cu terti, in scopul obtinerii de profit, in conditiile asumarii deliberate a unei pluralitati de riscuri si obligatii.”1

Denumirea de societate comerciala pentru o parte din speta economiei din Romania reprezinta o revenire la legislatia si terminologia romaneasca interbelica, fiind instituita prin doua legi organice, si anume: Legea privind reorganizarea unitatilor de stat ca regii autonome si societati comerciale (Legea nr.15/1990, si Legea nr.31/1990, republicata).

Termenul de “societate” are doua sensuri;2

• pe de-o parte, acesta desemneaza contractul prin care doua sau mai multe persoane se invoiesc sa puna ceva in con, cu scopul de a impartii foloasele sau pentru a beneficia de economia care ar putea rezulta din aceasta asociere (cu exceptia societatilor cu raspundere limitata care se constituie de o singura persoana)

• care este actul constitutiv al societatii;

• pe de alta parte, prin intermediul sau, se desemneaza persoana juridica, cunoscuta si sub denumirea de persoana morala, careia i se atribuie bunurile puse in comun si care este investita cu capacitate juridica de a actiona in numele si in interesul societatii.

În limbajul uzual de specialitate, prin notiunea de societate este desemnata in general persoana juridica, in timp ce actul constitutiv al acesteia este numit „ contract de societate” .

Reunind cele doua sensuri, se poate compune urmatoarea definitie: “societatea comerciala este acea persoana juridica (institutionalizata) creata in temeiul unui contract de societate, prin care doua sau mai multe persoane fizice si/sau juridice convin ca, aporturile individuale subscrise si depuse, sa constituie un fond special comun, din a carui exploatare, prin savarsirea de acte si/sau fapte de comert, sa obtina un profit pe care sa il imparta conform invoielii intre ele”3