Pagina documente » Stiinte Economice » Analiza gestiunii potentialului tehnic la o unitate economica (S.C. XYZ S.A.)

Cuprins

lucrare-licenta-analiza-gestiunii-potentialului-tehnic-la-o-unitate-economica-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-analiza-gestiunii-potentialului-tehnic-la-o-unitate-economica-s.c.-xyz-s.a.-


Extras din document

CUPRINS
INTRODUCERE ........
2


CAPITOLUL I
ANALIZA EFICIENTEI UTILIZARII POTENTIALULUI TEHNIC...

4

1.1. Capitalul fix - resursa de baza a unitatilor economice .........
4

1.2. Analiza indicatorilor de apreciere a eficientei economice a utilizarii capitalului fix ..

6

1.3. Analiza volumului, structurii si calitatii potentialului tehnic ..
13

1.4. Analiza utilizarii potentialului tehnic ..............
14

1.5. Reflectare modificarii mijloacelor fixe in principalii indicatori economico - financiari .....

17


CAPITOLUL II
ANALIZA GESTIUNII POTENTIALULUI TEHNIC LA S.C. GENERAL CONSTRUCT S.A. ..

21

2.1. Prezentare generala a S.C. GENERAL CONSTRUCT S.A.
21

2.2. Analiza volumului, structurii si calitatii potentialului tehnic la S.C. GENERAL CONSTRUCT S.A. .......

24

2.3. Analiza utilizarii potentialului tehnic la S.C. GENERAL CONSTRUCT S.A. ........

28

2.4. Reflectare modificarii mijloacelor fixe in principalii indicatori economico - financiari la S.C. GENERAL CONSTRUCT S.A. ..............

35


CAPITOLUL III
DETERMINAREA VARIANTEI OPTIME DE MODERNIZARE SI DEZVOLTARE A CAPACITATII DE APROVIZIONARE - DESFACERE LA S.C. GENERAL CONSTRUCT S.A. ..

41


CONCLUZII .............
46


BIBLIOGRAFIE SELECTIVA .....
49


ANEXE .....
50

Alte date

?

INTRODUCERE

Orice intreprindere, indiferent de profil si dimensiune, de spatiul socio-economic in care activeaza, trebuie sa-si probeze permanent viabilitatea, capacitatea de concurenta si de adaptare, performanta economico-financiara, acestea cu atat mai mult cu cat mecanismele clasice ale economiei de piata se formeaza si urmeaza sa functioneze cu toate rigorile ce le presupun.

Deci, piata, ca mecanism de reglare a functionarii economiei, are un impact complex si permanent asupra deciziilor libere si autonome ale agentilor economici privind operatiunile in alocarea resurselor, dimensiunea alocarii, eficienta utilizarii lor in vederea asigurarii marjei concurentiale, a variabilitatii. În acest context, s-a definit ca necesitate si utilitate analiza economico-financiara ca instrument de supraveghere a activitatii si performantelor ei, inclusiv cu luarea in considerare a variabilelor probabile ale pietei.

Prezenta lucrare, intitulata "ANALIZA GESTIUNII POTENTIALULUI TEHNIC LA O UNITATE ECONOMIC? ", are ca obiectiv o analiza economico-financiara corecta si realist intreprinsa, care sa patrunda in esenta fenomenelor ce caracterizeaza activitatea firmei si in mod deosebit a utilizarii mijloacelor fixe.

Obiectivul propus a devenit realizabil numai printr-o buna cunoastere a potentialului intern al societatii, a rezultatelor economico-financiare obtinute, a factorilor care au determinat modificarea volumului de activitate, a efectelor economice realizate.

Analiza economico-financiara joaca un rol important in conducerea unitatilor economice, in exercitarea tuturor atributelor sau functiilor conducerii (previziune, organizare, coordonare, comanda si control)precum si in realizarea functiunilor fundamentale ale unitatilor (cercetare-dezvoltare, productie, comercializare, financiar-contabila, de personal).

În exercitarea functiei de previziune, analiza furnizeaza conducerii informatii necesare pentru realizarea prognozelor, pentru fundamentarea programelor, pentru stabilirea strategiei si tacticii de actiune.

Prin imbinarea analizei retroactiva cu analiza curenta si analiza previzionala se realizeaza legatura intre activitatea trecuta, prezenta si viitoare si se pot lua masuri pentru conducerea fenomenelor in viitor.

În realizarea functiei de organizare, analiza permite luarea masurilor necesare pentru organizarea activitatii agentilor economici, se apreciaza eficienta structurii organizatorice, se fundamenteaza propunerile pentru functionarea acesteia in vederea sporirii eficientei activitatii.

În exercitarea functiei de coordonare analiza urmareste corelarea diferitelor functiuni ale intreprinderii, asigurarea si mentinerea unui echilibru intre necesitati si resurse, intre venituri si cheltuieli sau intre alte fenomene economice desfasurate la nivelul agentilor economici.

Un rol deosebit de important revine analizei economice in realizarea functiei de comanda, deoarece aceasta asigura fundamentarea deciziilor operative, tactice si strategice. Rezultatele analizei servesc la cunoasterea fenomenelor economice in toata complexitatea lor, a influentei ce este exercitata de diferiti factori, fapt ce permite stabilirea variantei optime de actiune.

În exercitarea functiei de control, analiza economica permite cunoasterea intregii activitati a rezultatelor economico-financiare, a eficientei deciziilor luate de conducerea intreprinderii, prin intermediul acestei functii putandu-se stabili factorii si cauzele care au provocat diferite abateri in activitatea economica si luarea masurilor de reglare si prevenire a lor.

Pentru analiza gestiunii potentialului tehnic la S.C. „GENERAL CONSTRUCT” S.A. am folosit atat metode ale analizei calitative cat si metode ale analizei cantitative.

Analiza cantitativa urmareste esenta fenomenului, insusirile sale esentiale, factorii care sunt de aceeasi natura cu fenomenul si il determina.

Rolul analizei calitative il constituie elaborarea de metode in care sunt prinse elementele esentiale ale fenomenului.

În cadrul metodelor analizei calitative sunt incluse: metoda descompunerii sau diviziunii rezultatelor; metoda gruparii; metoda comparatiei rezultatelor.