Pagina documente » Recente » ANALIZA GESTIUNII RESURSELOR UMANE

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE 3
CAPITOLUL 1. ANALIZA ASIGUR?RII RESURSELOR DE MUNC? 5
1.1. ANALIZA ASIGUR?RII NUM?RULUI DE PERSONAL 5
1.2. ANALIZA ASIGUR?RII PERSONALULUI ?N STRUCTUR? 9
1.3. ANALIZA CALIFIC?RII PERSONALULUI 13
CAPITOLUL 2. ANALIZA COMPORTAMENTULUI POTEN?IALULUI UMAN 17
2.1 ANALIZA UTILIZ?RII TIMPULUI DE LUCRU AL PERSONALULUI 17
2.2. ANALIZA STABILIT??II ?I MOBILIT??II PERSONALULUI 20
CAPITOLUL 3. ANALIZA EFICIEN?EI UTILIZ?RII RESURSELOR UMANE PE BAZA PRODUCTIVIT??II MUNCII 24
3.1. APRECIEREA NIVELULUI ?I ABATERII PRODUCTIVIT??II MUNCII 25
3.2. ANALIZA FACTORIAL? A PRODUCTIVIT??II MUNCII 29
3.3. ANALIZA C?ILOR DE CRE?TERE A PRODUCTIVIT??II MUNCII 32
CAPITOLUL 4. STUDIU DE CAZ - ANALIZA GESTIUNII RESURSELOR UMANE LA S.C RUBINKING 2000 S.A 35
4.1. PREZENTAREA FIRMEI 35
4.2 ANALIZA DIMENSIUNII ?I STRUCTURII RESURSELOR UMANE 37
4.3. ANALIZA COMPORTAMENTULUI POTEN?IALULUI UMAN 43
4.4.ANALIZA EFICIEN?EI UTILIZ?RII FOR?EI DE MUNC? 47
4.5 CONCLUZII ?I PROPUNERI 52
BIBLIOGRAFIE 55

EXTRAS DIN DOCUMENT

Obiectivul oricarei companii, intreprinderi sau organizatii este obtinerea si maximizarea profitului(conform teoriei unicriteriale). [1 Emil Chirila –„Finatele firmei”, Ed .Universitatii din Oradea, Oradea,2004, pag 10] Scopul teoriei multicriteriale este maximizarea valorii intreprinderii, respectiv maximizarea averii proprietarilor in cazul intreprinderilor pe actiuni sau parteneriat. Pentru atingerea acestui scop, este necesara cunoasterea aprofundata a situatiei intreprinderii la un moment dat, astfel i-a nastere nevoia de analiza economico-financiara a intreprinderii.

Analiza este definita astfel in dictionarul limbii romane:”A cerceta un intreg, un fenomen examinand fiecare element in parte” [2 Vasile Breban-„Dictionarul al limbii romane contemporane”, Ed. Stiintifica si Enciclopedica, pag 26]. Analiza economico-financiara are ca obiectiv sa determine starea de performanta financiara, punctele tari si punctele slabe ale gestiunii financiare din exercitiul incheiat. Ea se prezinta sub mai multe tipuri si poate fi studiata la nivel macroeconomic, la nivel microeconomic care poate fi analiza economica-financiara, analiza resurselor umane si materiale, analiza procesului decizional etc. Dupa ce s-a realizat analiza economico-financiara, indiferent de tipul ei, se va diagnostica activitatea in cauza urmand a se lua masurile de corectie necesare „astfel incat sa se asigure amplificarea influentelor pozitive, diminuarea sau eliminarea influentelor negative pentru a se putea imprima fenomenului un comportament dorit normal”.

Un element extrem de important pentru orice intreprindere si organizatie este resursa umana, angajatii care presteaza diverse munci contra unui salariu, bonusuri, facilitati. Bary Johns in cartea sa “Comportament organizational: scria: „Organizatiile, pentru a-si realiza scopurile, depind de interactiunea oamenilor si coordonarea lor, deoarece factorul uman este cel care influenteaza in cea mai mare parte mersul pozitiv (profitabil) al unei intreprinderi.

Gradul de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare, precum si eficienta cu care sunt folosite acestea, isi pun amprenta asupra performantelor economico- financiare ale intreprinderii, fortei si capacitatii acesteia de a raspunde cerintelor tot mai diversificate, complexe si acute ale pietei.

Potrivit conceptului anglo-saxon al evaluarii economice a intreprinderii, factorul uman este considerat ca fiind esential in activitatea desfasurata de catre aceasta, ceea ce il situeaza in prim-planul celor 5M (Men, Money, Marchandise, Materials, Market). Orice diagnostic general asupra activitatii unei intreprinderi, cuprinde un ansamblu de caracteristici, inclusiv aprecieri asupra acestora, statice si strategice care privesc aspecte referitoare la cei 5M, astfel: [3 Vasile Robu, Nicolae Georgescu – “Analiza economico –financiara”, Ed.ASE, Bucuresti, 2005, pag. 56]

• Men, reprezinta potentialul uman, precum si aspecte privind asigurarea cantitativa (dimensiune), calitativa (grad de calificare, competenta profesionala inclusiv

manageriala), pe structura, la termen etc.;

• Money, reprezinta problematica multipla si complexa a activitatii financiare a intreprinderii;

• Marchandise, defineste cantitatea si calitatea stocurilor de materii prime, materiale etc, inclusiv aspecte legate de evaluarea stocurilor aferente acestora;

• Materials, se refera la nivelul tehnologic, fiabilitatea si performantele activelor fixe, inclusiv la evaluarea acestora din punct de vedere cantitativ dar si calitativ;

• Market, reprezinta diagnosticul pozitiei pe piata a intreprinderii, distributia productiei si a serviciilor acesteia.

Munca efectuata de angajati „este un factor de productie in stare activa, ea nu se poate stoca” [4 Gary Johns –„Comportament organizational”, Ed. Economica, Bucuresti, 1998, pag 83]. Se impune necesitatea cunoasterii in amanunt a factorului uman, de intelegere a acestuia, lucru ce se realizeaza printr-o analiza a gestiunii resurselor umane si prin utilizarea unor cunostinte din diverse domenii, cum ar fi managementul resurselor umane, s.a.

Astazi, domeniul analizei economice se extinde la „ansamblul comportamentelor umane si al deciziilor care le sunt acordate.” [5 Gheorghe Popescu-„Evolutia gandirii economice”, Ed.Gheorghe Baritiu, Cluj-Napoca, 2003, pag 22]

Factorul uman este cea mai pretioasa resursa pentru intreprindere, deoarece asigura dezvoltarea, supravietuirea si succesul competitional al acesteia, dar si in acelasi timp cea mai grea resursa de administrat.

Capitolul 1. ANALIZA ASIGUR?RII RESURSELOR DE MUNC?

1.1. Analiza asigurarii numarului de personal

Scopul sau este de a stabili excedentul sau deficitul de forta de munca pe ansamblu si pe categorii. Necesarul de personal se stabileste in functie de evolutia a doi factori :

- „volumul productiei (exprimat prin productia fizica sau valorica);

- nivelul programat al productivitatii muncii, eficienta utilizarii personalului” [6 Mihai I.-„ Analiza asigurarii si utilizarii resurselor de munca ale agentilor economici”, Ed.Miron, Timisoara, 1997, pag.11];

În urma compararii necesarului de forta de munca cu disponibilul, poate aparea un excedent sau un deficit de personal.

În urma acestei analize a resurselor umane, managerul va putea lua masurile necesare pentru eliminarea efectelor negative determinate de neasigurarea de personal cum ar fi: diminuarea volumului productiei; utilizarea incompleta a timpului de lucru; reducerea vitezei de rotatie a fondurilor de productie; cresterea costurilor; scaderea indicatorilor de profitabilitate ” [7 Dorina(Lezeu) Popa, Cornelia Mester-„ Analiza economico-financiara”, Ed.Universitatea din Oradea, Oradea, 2006, pag 109].

Excedentul de forta de munca are de asemenea aceleasi efecte negative daca nu se concretizeaza intr-o crestere a volumului de productie. Efectele pot fi cresterea nejustificata „a costurilor de productie, cauzate de cheltuieli nejustificate cu salariile [8 Madela Abrudan- „ Managementul resurselor umane”, Ed.Universitatea din Oradea, Oradea, 2006, pag 28].

Disponibilul de personal se poate aprecia cu ajutorul urmatorilor indicatori:

a) Numarul scriptic de salariati

b) Numarul scriptic de personal

c) Numarul mediu de salariati

d) Numarul mediu de personal

e) Numarul maxim admisibil

a) Numarul scriptic de salariati reprezinta efectivul de salariati al companiei, angajati cu contracte individuale de munca, pe perioada nedeterminata sau determinata (temporar sau sezonier).

b) Numarul scriptic de personal are un continut asemanator cu numarul scriptic de salariati si include pe langa salariati si persoanele cu contracte prestari servicii, colaborare.

Numarul mediu scriptic de personal exprima disponibilul mediu de personal existent in intreprindere pe o anumita perioada: luna, an, trimestru.

Modul de calcul al acestui indicator este diferentiat in functie de categoria de personal astfel pentru muncitori, numarul mediu (Nm) se calculeaza conform formulei :

(Nm) = ;