Pagina documente » Stiinte Economice » Analiza lucrarilor de imbunatatiri funciare exitente in Valea Ier

Despre lucrare

lucrare-licenta-analiza-lucrarilor-de-imbunatatiri-funciare-exitente-in-valea-ier
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-analiza-lucrarilor-de-imbunatatiri-funciare-exitente-in-valea-ier


Cuprins

BORDEROU DE PIESE
A. PIESE SCRISE
Tema proiectului de diploma
Borderou de piese
MEMORIU JUSTIFICATIV
Capitolul 1. Date generale
1.1. Evidentierea problemelor
1.2. Amplasament
1.3. Necesitatea si oportunitatea proiectului
Capitolul 2. Cadrul natural
2.1. Caracterizarea geomorfologica
2.2. Caracterizarea geologica, geotehnica
2.3. Caracterizarea hidrogeologica
2.4. Caracterizarea pedologica
2.5. Caracterizarea climatica. Analiza precipitatiilor
2.6. Caracterizarea hidrologica
Capitolul 3. Analiza lucrarilor de imbunatatiri funciare exitente in Valea Ier
3.1. Analiza schemei hidrotehnice
3.2. Lucrari de regularizare
3.3. Lucrari de desecare
3.3.1. Suprafete cu exces de umiditate
3.3.2. Debite de descarcare
3.3.3. Conditii avute in vedere la trasarea retelelor de canale
3.3.4. Variante analizate
3.3.5. Sisteme de desecare
3.3.6. Retele de canale proiectate
3.3.7. Modul de evacuare a apelor de desecare si drenaj in emisari
3.3.8. Statii de pompare
3.3.9. Amenajari zone depresionare
3.3.10. Lucrari de punere in valoare a terenurilor neproductive (recuperari)
3.3.11. Lucrari hidroameliorative
MEMORIU DESCRIPTIV
Capitolul 4. Modele matematice de miscare permanenta si de miscare nepermanenta
4.1. Miscarea permanenta a fluidelor cu suprafata libera
4.2. Miscarea nepermanenta a fluidelor cu suprafata libera
Capitolul 5. Suprainaltarea digurilor
5.1. Stabilirea cotei coronamentului
5.2. Tehnologia de executie
Capitolul 6. Optimizarea regulamentului de exploatare la ape mari
Capitolul 7. Metoda de predictie a debitului maxim la frontiera
Capitolul 8. Masuri de protectia muncii
Bibliografie
NOTE DE CALCUL
Anexa 1. Rezultate ale calculelor de miscare permanenta a apei
Anexa 2. Rezultate ale calculelor de miscare nepermanenta a apei
B. PIESE DESENATE
1. Plan de situatie cu amplasamentul lucrarilor proiectate 1:25.000
2. Plan de ansamblu al bazinului hidrografic Ier
3. Profile transversale prin albia raului Ier
4. Profile longitudinale prin albia raului Ier
5. Tehnologia de executie a suprainaltarilor la diguri
6. Vedere in plan si sectiune a barajului de la Andrid
7. Grafice

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

MEMORIU JUSTIFICATIV

CAPITOLUL 1: DATE GENERALE

1.1. Evidentierea problemelor

Suprafata totala a bazinului hidrografic Ier pe teritoriul judetelor Bihor si Satu Mare este de 1.437 km2, din care 1.112 km2 terenuri de campie si lunca.

In trecut Raul Ier era un curs nepermanent de apa, pe hartile mai vechi, acesta purtand denumirea de Canalul Ier.

Caracteristica principala a zonei o constituie excesul de umiditate, fapt care a condus de-a lungul timpului la executia a numeroase constructii hidrotehnice de imbunatatiri Funciare.

Oferta anului

Reducere 2020