Pagina documente » Stiinte Economice » Analiza motivatiei in munca a salariatilor (S.C. XYZ S.A.)

Despre lucrare

lucrare-licenta-analiza-motivatiei-in-munca-a-salariatilor-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-analiza-motivatiei-in-munca-a-salariatilor-s.c.-xyz-s.a.-


Cuprins

CUPRINS:
CAPITOLUL I - Conceptul de motivare a personalului.......4
Munca - componenta a motivatiei ..........4
1.1 Functia de antrenare, factor de motivare a personalului.....4
1.2 Conceptul de motivare a personalului..........7
1.2.1 Surse motivationale............9
1.2.2 Componentele motivatiei......... ........10
1.2.3 Formele motivatiei ...........14
1.3 Munca - componenta a motivatiei...... .......18
CAPITOLUL II - Relatia management- motivatie la S.C. ELECTRICA SA
2.1 Prezentarea firmei...... .........21
2.2 Motivarea individuala si motivatia la nivel de organizatie...... ........23
2.3 Necesitatea de a motiva si intelegerea principalelor necesitati umane.....26
2.4 Organizarea muncii.34
2.5 Obtinerea performantelor.........38
2.6 Mentinerea motivatiei43
2.7 Atitudinea fata de motivatie.......49
CAPITOLUL III - Teoriile de baza folosite in analiza motivatiei in munca
a salariatiilor la SC ELECTRICA SA....55
3.1 Scurta retrospectiva a teoriei motivationale....55
3.2 Teorii ale motivatiei bazate pe studiul nevoilor58
3.2.1 Teoria ierarhiei nevoilor.......58
3.2.2 Teoria x si teoria y.............60
3.2.3 Teoria bifactoriala a lui Herzberg...........61
3.2.4 Teoria realizarii nevoilor.......62
3.3 Teorii ale motivatiei bazate pe studiul comportamentului.....63
3.3.1 Teoria echitatii...63
3.3.2 Teoria fixarii scopurilor........65
CAPITOLUL IV - MANAGEMENTUL PRIN OBIECTIVE, METODA
FOLOSITA IN STIMULAREA MOTIVATIEI
IN MUNCA A SALARIATILOR DE LA
SC ELECTRICA SA.........68
CAPITOLUL V - CONCLUZII.....72
BIBLIOGRAFIE.......76

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

CAPITOLUL 1

CONCEPTUL DE MOTIVARE A PERSONALULUI.

MUNCA - COMPONENTA A MOTIVATIEI

1.1 FUNCTIA DE ANTRENARE, FACTOR DE MOTIVARE A PERSONALULUI

Functia de antrenare incorporează ansamblul proceselor de muncă prin care se determină personalul firmei să contribuie la stabilirea si realizarea obiectivelor previzionale, pe baza luării in considerare a factorilor care il motivează.

Deci, scopul antrenării care are un pronuntat caracter operational, este implicarea cat mai profundă, cat mai eficace a personalului de executie si de conducere la realizarea obiectivelor ce-i revin, deduse din obiectivele intreprinderii. Prin urmare, antrenarea răspunde la intrebarea: de ce personalul societătii participă la stabilirea si realizarea obiectivelor circumscrise acesteia?

Fundamentul antrenării il reprezintă motivarea, ce rezidă in corelarea satisfacerii necesitătilor si intereselor personalului cu realizarea obiectivelor si sarcinilor atribuite.

Motivarea, in functie de modul de conditionare a satisfactiilor personalului, de rezultatele obtinute, este pozitivă sau negativă.

Motivarea pozitivă se bazează pe amplificarea satisfactiilor personalului din participarea la procesul muncii, ca urmare a realizării sarcinilor atribuite, in conditiile in care nivelul sarcinilor obligatorii de realizat este accesibil majoritătii executantilor.

Motivarea negativă se bazează pe amenintarea personalului cu reducerea satisfactiilor dacă nu realizează intocmai obiectivele si sarcinile repartizate, al căror nivel este foarte ridicat inaccesibil in conditiile date unei părti apreciabile a executantilor.

In firmele moderne se foloseste cu prioritate motivarea pozitivă, intrucat la acelasi volum de resurse financiare utilizate pentru motivare o parte sensibil mai mare a personalului obtine satisfactii din participarea la procesul muncii, iar climatul de muncă si cultura firmei sunt superioare, ceea ce implicit, generază rezultate economice mai mari.

Caracteristic managementului stiintific al agentilor economici este conceperea motivării si, implicit, a antrenării pe baza asa-numitelor scări motivationale, adică a elementelor care prezintă interes pentru componentii firmei, a necesitătilor acestora, ordonate in functie de succesiunea in care trebuie avute in vedere. Dintre scările motivationale considerate cu precădere in literatura de specialitate se mentionează cea a lui Maslow, care cuprinde următoarele categorii de necesităti: fiziologice, securitate si sigurantă, contacte umane si afiliere la grup, statut social si autorealizare.

Fig.1. Scara motivatională a lui Maslow

Pentru a realiza o antrenare eficace este necesar ca procesul motivării personalului să intrunească simultan mai multe caracteristici:

a) să fie complex, in sensul utilizării combinate, atat a stimulentelor materiale, cat si morale, pe baza luării in considerare a principalilor factori implicati, endogeni si exogeni ai societătii;

Oferta anului

Reducere 2020