Pagina documente » Stiinte Economice » Analiza pe baza de bilant a situatiei patrimoniului, financiara si a rezultatelor (S.C. XYZ S.R.L.)

Despre lucrare

lucrare-licenta-analiza-pe-baza-de-bilant-a-situatiei-patrimoniului-financiara-si-a-rezultatelor-s.c.-xyz-s.r.l.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-analiza-pe-baza-de-bilant-a-situatiei-patrimoniului-financiara-si-a-rezultatelor-s.c.-xyz-s.r.l.-


Cuprins

Cuprins
Capitolul I
Principii si norme privind conturile anuale ale societatilor comerciale 1
1. Principii si standarde privind conturile anuale 1
1.1. Internationale 1
1.2. Aplicate in Romania 7
2. Norme si prevederi legale privind conturile anuale 8
2.1. Internationale 8
2.2. Aplicate in Romania 10
Capitolul II
Modele ale conturilor anuale; continutul si structura acestora. 13
1. Modele de bilant; continutul si structura lor 13
2. Modele ale conturilor de rezultate; continut si structura 23
3. Modele de bilant si cont de profit si pierdere utilizate si utilizabile in Romania 31
4. Anexa bilantului; continut si structura 35
CAPITOLUL III
Prezentarea si evaluarea posturilor in bilant si contul de rezultate 42
1. Prezentarea elementelor din bilant 42
2. Prezentarea elementelor din contul de rezultate 50
Capitolul IV
Lucrarile de inchidere a exercitiului financiar 63
1. Lucrarile pregatitoare de inchidere a exercitiului financiar. 63
2. Elaborarea si completarea componentelor acestor lucrari; determinarea rezultatului financiar brut si net ale exrcitilui, impozitarea si distribuirea profitului 64
3. Determinarea rezultatului financiar brut si net ale exrcitilui, impozitarea si distribuirea profitului 92
Capitolul V
Analiza pe baza de bilant a situatiei patrimoniului,financiara si a rezultatelor 98
1. Obiective urmarite 98
2. Structuri de indicatori pentru analiza 99
3. Interpretarea datelor si informatiilor rezultate din analiza 116
Capitolul VI
Elaborarea si analiza bilantului la S.C. AROMCOM S.R.L 122
1. Prezentarea societatii 122
2. Lucrarile de inchidere a exrecitiului 123
3. Conturile anuale ale societatii la 31.12.99 126
4. Analiza situatiei patrimoniului, financiara si a rezultatelor 129
Capitolul VII
Concluzii, observatii, propuneri cu privire la tema studiata 139
Bibliografie 142
8
2
--

EXTRAS DIN DOCUMENT

?CAPITOLUL I

Principii si norme privind conturile anuale ale societatilor comerciale

1. Principii si standarde privind conturile anuale

1.1. Internationale

1.2. Aplicate in Romania

2. Norme si prevederi legale privind conturile anuale

2.1. Internationale

2.2. Aplicate in Romania

1. Principii si standarde privind conturile anuale

1.1. Internationale

Documentul oficial folosit pentru finalizarea incheierii exercitiului financiar este bilantul contabil. Pe baza lui se asigura o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatului obtinut.

Pentru a raspunde acestei cerinte, bilantul contabil a fost conceput si structurat ca un set de modele (situatii de sinteza), rangul de model de baza fiind atribuit bilantului in calitatea sa de cont al situatiei patrimoniului. Celelalte componente au capatat diverse continuturi si denumiri in raport cu latura patrimoniului reprezentata sau de cerintele informationale formulate cu privire la gestiunea patrimoniului.

În normele europene si standardele internationale privind contabilitatea, formatia bilantiera figureaza sub diverse denumiri, cum sunt: situatii financiare, documente contabile de sinteza sau conturi anuale.

Situatiile financiare constituie o parte a procesului de raportare financiara. Un set complet de situatii financiare include de regula, un bilant, un cont de profit si pierdere, o situatie a modificarilor pozitiei financiare (care poate fi prezentata sub diverse moduri, de exemplu ca situatie a fluxurilor de trezorerie sau situatie a fluxurilor de fonduri) si acele note, precum si alte situatii si materiale explicative care sunt parte integranta a situatiilor financiare. Pot fi incluse, de asemenea, materiale si informatii suplimentare sau derivate care vin in completarea acestora. Astfel de materiale si informatii suplimentare se pot referi, de exemplu, la informatii financiare despre segmentele industriale si geografice si la prezentarea efectelor variatiei preturilor.

Obiectivul situatiilor financiare este de a furniza informatii despre pozitia financiara, performante si modificarile pozitiei financiare ale intreprinderii, care sunt utile unei largi categorii de utilizatori in luarea deciziilor economice.

Situatiile financiare prezinta, de asemenea, rezultatele administrarii intreprinderii de catre conducatori, inclusiv modelul de gestionare de catre acestia a resurselor incredintate. Acei utilizatori ce doresc sa evalueze modul de administrare sau responsabilitatea conducerii fac acest lucru pentru a putea lua decizii economice.

Pentru a-si atinge obiectivele, situatiile financiare sunt elaborate conform contabilitatii de angajament. Astfel, efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce sunt inregistrate in evidentele contabile) si raportate in situatiile financiare ale perioadei aferente.