Pagina documente » Stiinte Economice » Analiza prin modelare si simulare a posibilitatilor de extindere (Firma XYZ)

Despre lucrare

lucrare-licenta-analiza-prin-modelare-si-simulare-a-posibilitatilor-de-extindere-firma-xyz-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-analiza-prin-modelare-si-simulare-a-posibilitatilor-de-extindere-firma-xyz-


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE............6
CAPITOLUL 1
ASPECTE REFERITOARE LA STRATEGIA
FIRMEI K.R.A.Y. SI ANALIZA DECIZIONALA
1.1. Strategia firmei K.R.A.Y...... 8
1.2. Concepte de baza ale deciziei....... ...... 12
CAPITOLUL 2
ANALIZA DIAGNOSTIC A FIRMEI K.R.A.Y.
2.1. Obiectul de activitate..........16
2.2. Analiza economico-financiara a firmei K.R.A.Y........16
2.2.1. Analiza patrimoniala a firmei.......16
2.2.2. Analiza cheltuielilor firmei..........20
2.2.3. Analiza rentabilitatii firmei.........25
2.2.4. Analiza potentialului intern al firmei.............26
2.3. Modelul de diagnosticare strategica SWOT
al firmei K.R.A.Y. ............33
2.3.1. Evaluarea potentialului firmei K.R.A.Y..........33
2.3.2. Analiza mediului concurential al firmei............ . ...........43
2.3.3. Puncte forte, puncte slabe............47
2.3.4. Recomandari............47
2.3.5. Organizarea structurala a firmei....49
CAPITOLUL 3
ALEGEREA VARIANTEI DE EXTINDERE A FIRMEI
3.1. Prezentarea problemei.........50
3.2. Abordarea teoretica a arborilor decizionali.59
3.2.1. Caracteristici generale.59
3.2.2. Procesul decizional si riscul implicat
de variantele decizionale.............61
3.2.3. Produsul informatic WINQSB......64
3.3 Aplicarea metodei arborilor decizionali.....65
CAPITOLUL 4
DETERMINAREA PRIN SIMULARE A PROFILULUI
DE RISC AL VARIANTEI DE EXTINDERE
4.1. Abordarea teoretica a utilizarii simularii pentru deter-
minarea profilului de risc al variantei de extindere......71
4.1.1. Aspecte generale ale simularii.......71
4.1.2. Analiza de sensibilitate74
4.1.3. Foile electronice de calcul si simularea
Monte Carlo............76
4.1.4. Criteriul valorii nete actualizate (VNA)...........79
4.1.5. Produsul informatic @RISK.........81
4.2. Simularea cu @RISK a introducerii unui utilaj automat83
4.2.1. Baza informationala...83
4.2.2. Utilizarea simularii Monte Carlo...84
4.2.3. Analiza sensibilitatii rezultatelor simularii.......90
4.2.4. Posibilitatea implementarii variantei
de extindere alese......95
CAPITOLUL 5
EFECTE CALITATIVE SI CANTITATIVE ALE
APLICARII MODELARII SI SIMULARII PENTRU
FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE EXTINDERE
5.1. Necesitatea asistarii deciziei de extindere.97
5.2. Efectele cantitative ale aplicarii
modelarii si simularii .........99
5.3. Efectele calitative ale aplicarii
modelarii si simularii.........100
5.4. Posibilitatea implementarii modelarii economico-
matematice si a simularii la firma K.R.A.Y.......... . ..101
Bibliografie..........102

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

INTRODUCERE

Obiectivul acestei lucrari il reprezinta fundamentarea deciziei de alegere a variantei de extindere a firmei K.R.A.Y., cu ajutorul arborelui decizional, si analizarea riscului variantei alese prin simulare.

Lucrarea este sistematizata in cinci capitole. Primul capitol prezinta strategia firmei K.R.A.Y., cu detalii asupra elementelor strategiei, unele concepte generale referitoare la decizie si fundamentarea deciziilor prin modelare si simulare.

Capitolul doi este un capitol de prezentare al firmei, in care se efectueaza si analiza diagnostic a acesteia. Capitolul este organizat in continuare dupa cum urmeaza: in subcapitolul 2.1 este precizat obiectul de activitate al firmei K.R.A.Y., subcapitotul 2.2 prezinta analiza economico-financiara a firmei, ce se imparte la randul ei in analiza patrimoniala, analiza cheltuielilor, analiza rentabilitatii si analiza potentialului intern al firmei; in subcapitolul 2.3 este prezentat modelul de diagnosticare strategica SWOT al firmei care contine: evaluarea potentialului firmei, analiza mediului concurential al firmei (unde sunt prezentati furnizorii, distribuitorii, clientii si concurenta), apoi sunt subliniate punctele forte si punctele slabe ale firmei, precum si unele recomandari pentru viitor si organizarea structurala a firmei.

Capitolul trei prezinta in mod sistematic etapele alegerii variantei de extindere a firmei. În subcapitolul 3.1 se efectueaza prezentarea problemei, apoi in subcapitolul 3.2 se prezinta abordarea teoretica a arborilor decizionali cu prezentarea caracteristicilor generale, a procesului decizional si riscului implicat de variantele decizionale si aplicarea metodei arborilor decizionali.

Capitolul patru contine doua mari subcapitole: abordarea teoretica a utilizarii simularii pentru determinarea profilului de risc al variantei de extindere si simularea cu @RISK a introducerii unui utilaj automat. De asemenea mai contine: aspecte generale ale simularii, analiza de sensibilitate, foile electronice de calcul si simularea Monte Carlo, criteriul valorii nete actualizate si despre produsul informatic @RISK. Subcapitolul 4.2 contine baza informationala a problemei simulate, informatii referitoare la utilizarea simularii Monte Carlo si analiza de sensibilitate a rezultatelor simularii, precum si posibilitatea implementarii variantei de extindere alese.

Capitolul cinci are patru subcapitole: necesitatea asistarii deciziei de extindere, efectele cantitative si calitative ale aplicarii modelarii si simularii pentru fundamentarea deciziei de extindere si posibilitatea implementarii modelarii economico-matematice si a simularii la firma K.R.A.Y.

.

Capitotul 1