Pagina documente » Stiinte Economice » Analiza privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre (S.C. XYZ S.R.L.)

Cuprins

lucrare-licenta-analiza-privind-taxa-pe-valoarea-adaugata-datorata-de-catre-s.c.-xyz-s.r.l.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-analiza-privind-taxa-pe-valoarea-adaugata-datorata-de-catre-s.c.-xyz-s.r.l.-


Extras din document

CUPRINS
Pag.
1. Considerente generale privind impozitele si taxele in economia Rominiei contemporane 4
1.1. venituri bugetare-clasificare, caracterizare si continut 4
1.2. proceduri de stabilire si percepere la buget a principalelor impozite si taxe 6
2. Principalele categorii de impozite datorate bugetului de stat de catre o societate comerciala 9
2.1. Impozitul pe profit 9
2.1.1. Reglementarea legala si categorii de platitori ai impozitului pe profit 9
2.1.2. Cotele impozitului pe profit 10
2.1.3. Achitarea impozitului pe profit la bugetul de stat 10
2.1.4. Exemplificare privind calculul impozitului pe profit la S.C. ELISA-PAN S.R.L. 11
2.2. Impozitul pe veniturile din salarii 14
2.2.1. Reglementarea legala si categorii de contribuabili privind impozitul pe veniturile din salarii 14
2.2.2. Perioada impozabila si cotele de impunere 15
2.2.3. Obligatiile platitorilor de venituri din salarii si ale contribuabililor persoane fizice 16
2.2.4. Exemplificarea privind calculul impozitului pe veniturile din salarii la S.C. ELISA-PAN S.R.L. 18
2.3. Taxa pe valoarea adaugata 20
2.3.1. Sfera de cuprindere a obligatiei fiscale privind taxa pe valoarea adaugata 20
2.3.2. Platitorii taxei pe valoarea adaugata 25
2.3.3. Momentul datorarii taxei pe valoarea adaugata 25
2.3.4. Baza si cotele de impozitare pentru calculul taxei pe valoarea adaugata 28
2.3.5. Deductibilitatea taxei pe valoarea adaugata si documentele de evidenta 36
2.3.6. Proceduri de regularizare a taxei pe valoarea adaugata 39
2.3.7. Obligatiile contribuabililor platitori de taxa pe valoarea adaugata 40
2.3.8. Sanctiunile si caile de atac privind taxa pe valoarea adaugata 43
2.3.9. Exemplificare privind taxa pe valoarea adaugata datorata de S.C. ELISA-PAN S.R.L. 45
3. Concluzii si propuneri 47
Anexe 49
Bibliografie 50

Alte date

?1. CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE ÎN ECONOMIA ROMÂNIEI CONTEMPORANE

1.1. VENITURI BUGETARE – CLASIFICARE, CARACTERIZARE SI CONTINUT

În cadrul sistemului financiar in care se desfasoara relatiile financiare, un rol distinct specific il ocupa relatiile bugetare care se manifesta in procesul formarii repartizarii si utilizarii fondurilor bugetare necesare organelor statului de la nivel national si de la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale – relatii ce se deruleaza in cadrul unui sistem unitar de bugete.

În Romania nevoile de resurse la nivelul societatii si posibilitatile de acoperire a acestor nevoi sunt reflectate in bugetul public.

Resursele banesti care alimenteaza bugetul public formeaza, in totalitatea lor, un sistem unitar de venituri, indiferent de provenenta si de veriga bugetara la care se mobilizeaza. Finalitatea comuna a acestor venituri consta in finantarea unor unitati sau necesitati cu caracter public, care se adreseaza tuturor cetatenilor unei tari, a unor categorii distincte de cetateni, care se afla in anumite situatii specifice sau pentru cetatenii apartinind unei comunitati locale. Provenenta acestor resurse este data de produsul intern brut, precum si de transferurile primite din strainatate sau, in cazuri exceptionale, de avutia nationala.

Veniturile bugetare sunt venituri de natura politica, dar intre ele si veniturile publice nu se poate pune semnul egalitatii. În acest sens, mentionam ca veniturile publice au o sfera mai larga de cuprindere, incluzandu-le pe cele bugetare.

Veniturile bugetare cuprind o pondere covarsitoare in structura veniturilor publice, astfel ca marimea si structura lor influenteaza intr-o masura substantiala marimea si structura veniturilor publice.

Structura generala a veniturilor bugetare se stabileste prin Legea finantelor publice, iar dreptul de instituire a acestora revine Parlamentului Romaniei.

Trasaturile caracteristice si regimul concret al veniturilor bugetare se precizeaza prin editarea unor legi distincte, pe baza carora Guvernul adopta hotarari, iar Ministerul Finantelor emite ordine, norme metodologice sau/si insructiuni, care vizeaza prezentarea detaliata a regimului de asezare si de percepere pentru fiecare venit bugetar.

Structura veniturilor bugetare difera de la o tara la alta, iar evolutia istorica a acestora a inregistrat numeroase modificari. Indiferent de nivelul economic trasaturile caracteristici, proprii veniturilor, fac posibila si necesara o clasificare adecvata. În acest sens, sunt uzuale urmatoatele criterii:

- regularitatea mobilizarilor lor la bugetul public;

- continutul economic;

- veriga bugetara la care se mobilizeaza:

În functie de regularitatea mobilizarilor la bugetul public,veniturilre bugetare se impart in: venituri ordinare si venituri extraordinare.

Venituri ordinare sunt cele considerate normale, firesti pentru constituirea bugetului public, fiind instituite si mobilizate la buget in mod obisnuit. Ca urmare, aceste venituri se incaseaza la bugetul cu regularitate, in cadrul fiecarui exercitiu bugetar.

În structura acestor se includ veniturile fiscale si nefiscale obisnuite, ptecum si contributiile destinate alimentarii bugetului asigurarilor sociale de stat si pentru constituirea unor fonduri speciale.

Venituri extraordinare sunt cele instituite si mobilizate in anumite situatii deosebite, cand veniturile ordinare sunt insuficiente in raport cu necesitatile de mijloace banesti ale autoritatilor publice. Astfel de venituri se mobilizeaza de catre stat pentru infaptuirea unor obiective considerate a fi exceptionale, vizand constituirea de fonduri speciale destinate finantarii actiunilor consacrate iesirii din criza, acoperirii unor dificultatide mare amploare ca efect al calamitatilor naturale, acoperirii deficitelor bugetare si pentru alte situatii.