Pagina documente » Stiinte Economice » Analiza procedurilor de asigurare (S.C. XYZ S.A.)

Cuprins

lucrare-licenta-analiza-procedurilor-de-asigurare-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-analiza-procedurilor-de-asigurare-s.c.-xyz-s.a.-


Extras din document

CUPRINS
1. Introducere in asigurari 3
1.1. Conceptul de asigurare 3
1.2. Esenta, functiile si rolul asigurarii 5
2. Prezentarea categoriilor de asigurari la societatea roumanie assurance international 6
2.1. Prezentarea societatii de asigurare - reasigurare roumanie assurance international 6
2.2. Categorii de asigurari 7
2.2.1. Conditii generale privind asigurarea de incendiu 7
2.2.2. Conditii privind asigurarea de avarii si furt a autovehiculelor 9
2.2.3. Conditii generale privind asigurarea bunurilor vindute cu plata in rate sau livrate in sistem leasing 15
2.2.4. Conditii generale privind asigurarea de accidente a turistilor in trafic rutier intern si international 18
2.2.5. Conditii generale privind asigurarea de raspundere civila generala 21
2.2.6 asigurarea medicala pentru deplasari in strainatate 24
3. Analiza situatiei asigurarilor medicale la S.C. R.A.I. S.A. ca principala forma de asigurare practicata 27
3.1. Prevederile contractului de asigurare medicala 27
3.1.1. Definirea si elementele contractului de asigurare medicala 27
3.1.2. Efectele contractului de asigurare 30
3.2. Metodologia de completare si regimul formularelor de asigurare medicala 37
3.3. Studiu de caz - asigurarea medicala de calatorie in strainatate (Travel Voyages) 39
4. Aprofundarea analizei efectuate si evidentierea avantajelor si dezavantajelor 41
4.1. Analiza SWOT. Concluzii privind punctele tari si punctele slabe ale societatii R.A.I. S.A.. 41
4.2. Avantaje si dezavantaje ale asigurarii medicale 45
5. Concluzii si propuneri 50
BIBLIOGRAFIE 53

Alte date

?1. INTRODUCERE ÎN ASIGUR?RI

1.1. Conceptul de asigurare

Împotriva riscurilor si a pericolelor care ii afecteaza existenta ori ii prejudiciaza bunurile, asa cum sunt calamitatile naturale sau accidentele, omul cauta permanent sa se protejeze. Societatea umana cauta in permanenta sa gaseasca metode eficiente de aparare, prevenire si compensare a pagubelor pricinuite de riscuri. Referitor la aceste metode, chiar daca ele au cunoscut o varietate mare, pot fi sistematizate in trei categorii si anume: masuri de prevenire, asistenta si prevedere.

Prevenirea este cel dintai mijloc de protectie, permitand partial suprimarea riscurilor, dar avand rareori un efect radical, mai ales in cazul riscurilor de catastrofa sau de forta majora.

Asistenta este actiunea intreprinsa de o organizatie autorizata avand ca efect repararea daunelor atunci cand riscul s-a produs deja. Efectele asistentei sunt adesea partiale si de scurta durata oferind, din acest punct de vedere o protectie limitata.

Prevederea este proprie persoanelor amenintate implicand crearea unor "resurse actuale pentru nevoi viitoare". Este cea mai veche si mai eficienta forma de protectie, si poate fi realizata in mai multe variante.

Prima dintre ele are in vedere constituirea unui fond de protectie sau asigurare la nivel individual. Este de mentionat ca numai daca fondul de rezerva individual este suficient de mare asigura o protectie reala impotriva diverselor riscuri, lucru greu de realizat. Pentru a putea fi folosit la nevoie el trebuie sa aiba un grad de lichiditate ridicat pe care il poate conferi pastrarea sa in conturi de disponibilizare banesti la vedere.

Fonduri de protectie cu astfel de utilizare se pot constitui la nivel departamental sau la nivel centralizat prin includerea lor ca destinatii de cheltuieli in cadrul bugetului de stat sau in cadrul bugetelor locale.

Fondurile de protectie sunt constituite pe seama resurselor bugetare si de aceea marimea lor nu va fi niciodata suficienta pentru realizarea unei protectii reale, impotriva riscurilor.

O alta metoda de constituire a unor fonduri de protectie impotriva diverselor riscuri care afecteaza viata si bunurile personale, se realizeaza prin participarea tuturor celor afectati de posibilele pericole si care doresc sa contribuie cu o anumita suma. Aceasta suma fiind calculata in functie de frecventa si intensitatea riscului impotriva caruia se solicita protectie, la formarea unor fonduri de asigurare. Din aceste fonduri urmeaza sa se indemnizeze acei membri care au fost afectati in vreun fel de producerea riscurilor pentru care fondul s-a constituit.

Fondurile de asigurare de acest fel se constituie la nivelul unor unitati specializate in oferirea de protectie denumire asiguratori, au un cost dat tocmai de marimea sumei de bani stabilita drept contributie pentru fiecare membru la formarea fondurilor respective, asigura un real scurt impotriva efectelor producerii riscurilor si reprezinta fonduri de asigurare propriu-zisa.

Elementele tehnice ale asigurarilor

Pentru ca o operatie de asigurare sa se deruleze in bune conditii este nevoie sa cunoastem elementele tehnice care o definesc.

Prevederile actelor normative care reglementeaza asigurarile de bunuri, persoane, raspundere civila pot fi intelese si interpretate corect doar cunoscand sensul unor notiuni cum sunt: asiguratorul, asiguratul, contractul de asigurare, beneficiarul asigurarii, contractorul asigurarii, riscul asigurat, valoarea de asigurare, suma asigurata, paguba sau dauna, prima de asigurare, despagubirea de asigurare, durata asigurarii etc.

Asiguratorul este persoana juridica (societatea de asigurare) care isi asuma raspunderea acoperirii pagubelor produse bunurilor asigurate de diferite calamitati naturale ori accidente, de a plati suma asigurata in momentul producerii unui anumit eveniment in viata persoanelor asigurate sau de a plati o despagubire pentru prejudiciul de care asiguratul raspunde fata de terte persoane in schimbul unei sume incasate de la asigurati, suma numita prima de asigurare.

Asiguratul este o persoana fizica sau juridica ce isi asigura diferitele bunuri impotriva anumitor calamitati naturale sau accidente sau persoana fizica ce se asigura impotriva diferitelor evenimente ce pot aparea in viata sa. De asemenea persoana juridica sau fizica ce se asigura pentru prejudiciul pe care l-ar putea produce unor terte persoane, in schimbul primei de asigurare platite asiguratorului.

Beneficiarul asigurarii

Este persoana care conform contractului de asigurare, are dreptul sa incaseze despagubirea sau suma asigurata fara ca acesta sa fie neaparat parte la contractul de asigurare.

Beneficiarul ca terta persoana este indicat precis in contractul de asigurare inca de la inceput sau poate fi desemnat pe parcursul derularii contractului sau uneori devine beneficiar in calitatea sa de mostenitor al asiguratului.