Pagina documente » Stiinte Economice » Analiza ratelor de rentabilitate (XYZ, Bucuresti)

Despre lucrare

lucrare-licenta-analiza-ratelor-de-rentabilitate-xyz-bucuresti-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-analiza-ratelor-de-rentabilitate-xyz-bucuresti-


Cuprins

CUPRINS
Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Rentabilitatea intreprinderii - notiuni generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1 Conceptul de eficienta economica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Rentabilitatea - indicator principal de caracterizare a eficientei activitatii intreprinderii . . .
1.3 Analiza profitului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1.4 Analiza ratelor de rentabilitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Prezentarea INSTITUTULUI NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE iN INFORMATICA - ICI Bucuresti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1 Scurt istoric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Profilul Institutului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Structura organizatorica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4 Activitatea economico - financiara desfasurata in anul 2001 la ICI Bucuresti . . . . . . . . . .
2.5 Activitatea economico - financiara desfasurata in anul 2002 la ICI Bucuresti . . . . . . . . . .
3. Analiza profitului la ICI Bucuresti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 Analiza structurala a profitului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Analiza soldurilor intermediare ale gestiunii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Analiza factoriala a profitului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.1 Analiza factoriala a rezultatului brut al exercitiului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..
3.3.2 Analiza factoriala a rezultatului exploatarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.3 Analiza factoriala a profitului aferent cifrei de afaceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Analiza ratelor de rentabilitate la ICI Bucuresti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1 Analiza ratei rentabilitatii resurselor consumate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Analiza ratei rentabilitatii economice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Analiza ratei rentabilitatii financiare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Concluzii si propuneri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Organigrama
2 Bilantul, Contul de profit si pierdere
3 Veniturile realizate in anul 2002
4 Cheltuieli realizate in anul 2002

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

INTRODUCERE

Activitatea oricarei firme, in contextul reformei si al tranzitiei la economia de piata, se desfasoara intr-un mediu dinamic si agresiv datorita1:

- existentei in marea majoritate a sectoarelor de activitate a mai multor agenti economici, aflati intr-o permanenta stare de concurenta, ale caror decizii afecteaza, influenteaza mediul economic in ansamblul sau;

- actiunii factorului timp, care este de natura sa produca mutatii semnificative atat in costul resurselor (umane, materiale, financiare) cat si in calitatea acestora.

Dinamismul mediului economic al firmei ii pune permanent acesteia problema adaptarii cat mai rapide la noile conditii, in parametrii de competitivitate.

Problemele fundamentale cu care se confrunta fiecare firma vizeaza, in principal, stabilirea si consolidarea locului pe care aceasta il ocupa in spatiul economic concret in care activeaza, obiectivul major spre care se indreapta, costurile implicate si sansele de izbanda2.

În acest context, firma este determinata sa se raporteze permanent la cererea de piata, trebuie sa anticipeze miscarile concurentei, sa-i autoevalueze resursele de care dispune si sa actioneze in directia cresterii eficientei utilizarii acestora etc.

În abordarea sistemica a problematicii firmei un rol deosebit revine analizei economico – financiare, ca instrument de supraveghere al activitatii si performantelor acesteia.

Analiza economico – financiara studiaza mecanismul de formare si modificare al fenomenelor economice prin descompunerea lor in elemente componente si prin stabilirea factorilor de influenta cu scopul identificarii cauzelor finale care explica o anumita stare de fapt, un anumit nivel de performanta sau o anumita evolutie a lor.

Trebuie avut in vedere ca procesul de analiza prezinta o complexitate deosebit de ridicata, deoarece sunt situatii cand acelasi efect poate fi generat de cauze diferite sau pot avea loc combinatii de efecte care determina o rezultanta cu totul noua.

Analizei ii revine sarcina, ca prin metodele, procedeele si tehnicile pe care le utilizeaza, sa concure la descoperirea mecanismelor factoriale, intimitatilor cauzale ale fenomenelor cercetate si pe aceasta baza sa permita diagnosticarea starii acestora in scopul fundamentarii actiunilor de reglare si functionare stabila si eficienta a intreprinderii in sistemul economiei de piata, iar pe aceasta baza ofera conducerii posibilitatea adoptarii deciziilor privind imbunatatirea activitatii in viitor.

Ca activitate practica, analiza economico – financiara are un caracter permanent indiferent daca se efectueaza de catre un organism (compartiment) din interiorul intreprinderii sau din afara acesteia si nu constituie un scop in sine, ci un mijloc pentru atingerea unui obiectiv; ea trebuie sa ofere solutii pentru fundamentarea corespunzatoare a deciziilor3.

Dezvoltarea analizei economico – financiare, mai ales in ultimii 20 de ani, isi are originea in modificarea fundamentala a conceptiei si locului intreprinderii in societate. Indiferent de domeniul sau de activitate, intreprinderea este considerata, astazi, ca unul din actorii esentiali ai devenirii economiei nationale si, in acelasi timp, un camp al initiativei personale si loc al inovarii si promovarii4.

Ratiunea intreprinderii de a exista, este conditionata de capacitatea acesteia de a raspunde in mod stabil nevoilor pietei si de a desfasura o activitate rentabila care sa reflecte sintetic eficienta intregii activitati economice.