Pagina documente » Stiinte Economice » Aparitia si dezvoltarea pietei obligatiunilor municipale in Romania

Despre lucrare

lucrare-licenta-aparitia-si-dezvoltarea-pietei-obligatiunilor-municipale-in-romania
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-aparitia-si-dezvoltarea-pietei-obligatiunilor-municipale-in-romania


Cuprins

CUPRINS:
CAPITOLUL I:PREZENTAREA OBLIGATIUNILOR
1.DEFINIREA OBLIGATIUNII.......4
2.CARACTERISTICILE OBLIGATIUNILOR......4
3.iMPRUMUTUL OBLIGATAR.......10
4.REGLEMENTAREA OBLIGATIUNILOR....15
5.ORGANIZAREA DEPARTAMENTULUI OBLIGATIUNI MUNICIPALE............17
6.CONTRACTUL OBLIGATIUNII...20
7.OBLIGATIUNI MUNICIPALE iN ROMANIA21
CAPITOLUL II:TIPURI DE OBLIGATIUNI-CLASIFICARE
1. INTRODUCERE.......26
2.CLASIFICAREA OBLIGATIUNILOR...26
2.1.Dupa modul de identificare a detinatorului.............26
2.2.Dupa forma in care sunt emise.29
2.3.Dupa tipul de venit pe care il genereaza.........30
2.4.Prin prisma gradului de protectie al investitorilor.....31
2.5. Noi tipuri de obligatiuni.......31
2.6.Valori mobiliare emise de stat34
2.7.Titlurile municipale derivate........37
2.8.Titlurile de credit ale Trezoreriei Statelor Unite.........40
CAPITOLUL III: EMISIUNEA DE OBLIGATIUNI MUNICIPALE
1. EMITENTII DE OBLIGATIUNI MUNICIPALE..........46
2. CUMPARATORII DE OBLIGATIUNI MUNICIPALE...50
3. CINE LUCREAZA iN INDUSTRIA OBLIGATIUNILOR
MUNICIPALE........53
4. LANSAREA EMISIUNILOR NOI DE OBLIGATIUNI
MUNICIPALE.........55
5. MODIFICAREA FLUXULUI DE NUMERAR....59
6. ANALIZA OBLIGATIUNILOR MUNICIPALE............64
7. IMPOZITUL FEDERAL PE VENIT - REPERE ISTORICE.65
CAPITOLUL IV: EVALUAREA OBLIGATIUNILOR
1.EVALUAREA OBLIGATIUNILOR..............68
2.RANDAMENTUL PLASAMENTULUI DE OBLIGATIUNI..............72
3.RELATIA DINTRE RATA DOBANZII SI RENTABILITATEA
OBLIGATIUNILOR........76
4.RATINGUL OBLIGATIUNILOR...81
4.1.Introducere...........81
4.2.Ratingul acordat obligatiunilor de Moodys Investors Service........84
5.NUMERELE CUSIP SI UTILIZAREA LOR....89
CAPITOLUL V
STUDIU DE CAZ: EMISIUNEA DE OBLIGATIUNI A MUNICIPIULUI PLOIESTI
1. Prospectul de oferta publica primara ...........92
2. inregistrarea in contabilitate.......93
CAPITOLUL VI
CONCLUZII.............97
BIBLIOGRAFIE.......101

EXTRAS DIN DOCUMENT

? CAPITOLUL I

PREZENTAREA OBLIGATIUNILOR

1.DEFINIREA OBLIGATIUNII

Obligatiunea1 este un titlu, un inscris emis de stat (sau, in t?rile capitaliste, de o societate pe actiuni) si reprezentand o suma de bani primit? ca imprumut in schimbul unei dobanzi anuale care d? drept detin?torului la o doband? anual? fix?. Este un neologism din limba latin? a cuvantului obligation, -onis .

Obligatiunile2 sunt valori mobiliare reprezentand creanta detin?torului asupra emitentului, rezultat? in urma unui imprumut, pe care acesta din urm? il lanseaz? pe piat?, asumandu-si obligatia de a pl?ti o doband? si de a r?scumpara titlul emis la o dat? viitoare.

Obligatiunea este o modalitate de plasament a capitalului care permite obtinerea unor venituri viitoare, a c?ror m?rime depinde de nivelul ratei dobanzii si de durata de viat? a obligatiunii

Obligatiunile sunt hartii de valoare, negociabile, transferul proprietatii putandu-se realiza si mai usor de obligatiunile care sunt reglementate pe o piat? reglementat? de capital.

Tinandu-se cont de tipul emitentului, obligatiunile municipale se pot defini ca acele obligatiuni care sunt emise de administratiile locale cu scadente cuprinse intre o lun? si 30 de ani.

2.CARACTERISTICILE OBLIGATIUNILOR

Principalele caracteristici ale obligatiunilor sunt:

~ obligatiunea este un instrument al investitiei de capital;

~ exprim? creanta detin?torului asupra ansamblului activelor emitentului;

~ exprim? angajamentul unui debitor fat? de creditorul care pune la dispozitia primului fondurile sale.

Emisiunea de obligatiuni se realizeaz? in functie de nevoile de creditare, cat si de conditiile pietei.

Comparatia “actiuni- obligatiuni” pune in evident? mai multe tr?s?turi distinctive.