Pagina documente » Informatica, Matematica » Aplicatie software pentru evidenta clientilor unei firme

Despre lucrare

lucrare-licenta-aplicatie-software-pentru-evidenta-clientilor-unei-firme
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-aplicatie-software-pentru-evidenta-clientilor-unei-firme


Cuprins

CUPRINS
1.
Organizarea datelor in baze de date ......
5

1.1.
Conceptul de baza de date ..........
5

1.2.
S.G.B.D.R - prezentare generala ...
10

1.3.
Elemente caracteristice BDM si BDO ............
15

1.4.
Procesarea analitica a informatiilor
17


1.4.1.
Arhitectura sistemelor de analiza multidimensionala
18


1.4.2.
Rolul motorului analitic ...
18


1.4.3.
Elemente definitorii privind interfata client a .........
aplicatiilor bazate pe motorul analitic si depozitele de date
19
2.
OLAP: modelare si analiza multidimensionala .........
21

2.1.
Elemente introductive
21

2.2.
Denormalizarea modelului bazei de date ........
26

2.3.
Modelarea multidimensionala ......
27


2.3.1.
Tipuri de modele multidimensionale ...
33


2.3.2.
Avantaje si dezavantaje ale modelului multidimensional ..........
36

2.4.
Optimizarea la nivel fizic a bazelor de date multidimensionale ............
39


2.4.1.
Partitionarea tabelelor .....
41


2.4.2.
Analiza datelor prin intermediul tehnologiilor .......
MOLAP si ROLAP
42
3.
Explorarea datelor din BDM (Data Mining) ............
45

3.1.
Prezentare generala ...
45

3.2.
Gestiunea BDM folosind MS SQL Server ......
47

3.3.
Business Inteligence - concept si fundamente ..
49


3.3.1.
Depozitele de date si componentele de business inteligence ......
49


3.3.2.
Proiectarea solutiilor de business inteligence .........
50

3.4.
Limitele sistemelor tranzactionale in analiza ...
informatiilor din bazele de date
52

3.5.
Elemente fundamentale privind depozitele de date ...........
54

3.6.
Clasificarea depozitelor de date ....
56
4.
Studiu de caz ...
57

4.1.
Descrierea generala a aplicatiei (Visual FoxPro) ..............
57

4.2.
Formulare si rapoarte ale aplicatiei
61

4.3.
Structura tabelelor aplicatiei ........
85Bibliografie


EXTRAS DIN DOCUMENT

?Cap. 1. Organizarea datelor in baze de date

1.1. Conceptul de baza de date

Activitatea umana include o multime de activitati desfasurate pentru a satisface diverse necesitati, fie ele de natura materiala sau spirituala. Pentru desfasurarea acestor activitati s-au dezvoltat intreprinderi si organizatii speciale care, in vederea indeplinirii scopului propus, necesita manevrarea unui volum ridicat de informatii.

Au aparut si s-au dezvoltat sisteme informationale care ocupa astazi un loc important in functionarea complexului mecanism reprezentat de societatea moderna.

Sistemele informatice sunt sisteme de organizare, manevrare si exploatare a informatiilor (respectiv a datelor), specifice unui anumit domeniu de activitate, cu ajutorul calculatorului. Pentru a rezolva problemele legate de manevrarea informatiilor

reprezentate prin intermediul datelor, apare ca o necesitate existenta unor modele si mecanisme de organizare a datelor deoarece, de modul in care sunt organizate datele depinde eficienta sistemului informatic. Bazele de date, ca principale componente ale sistemelor informatice, ofera tocmai aceste modele si mecanisme de organizare a datelor.

Conceptul de baza de date a aparut in 1969 cu ocazia prezentarii primului raport CODASYL in cadrul unei conferinte de probleme de limbaje de gestiune a datelor. Evolutia metodelor si tehnicilor de organizare a datelor a fost determinata de necesitatea de a avea un acces cat mai rapid si usor la un volum din ce in ce mai mare de informatii precum si de perfectionarea echipamentelor de culegere, memorare, transmitere si prelucrare a datelor.

Ideea principala a organizarii datelor in baze de date se sprijina pe existenta unui fisier de descriere globala a datelor prin care se realizeaza independenta programelor fata de date si a datelor fata de programe.

Accesul oricarui utilizator la baza de date se realiza prin intermediul unui fisier de descriere globala a datelor. Fisierul de date continea colectiile de date si legaturile dintre ele.

În esenta, conceptul de baza de date poate fi definit ca fiind una sau mai multe colectii de date aflate in interdependenta, impreuna cu descrierea datelor si a relatiilor dintre ele.

O baza de date astfel definita trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

? sa asigure o independenta sporita a datelor fata de programe si invers;

? structura bazei de date trebuie astfel conceputa incat sa asigure informatiile necesare si suficiente pentru a satisface cerintele informationale si de decizie ale utilizatorului;

? sa asigure o redundanta minima si controlata a datelor;

? sa permita accesul rapid la informatiile stocate.

Bazele de date sunt extrem de variate in functie de criteriile de apreciere considerate. În continuare sunt prezentate cateva criterii de clasificare:

? dupa orientare: generalizate, specializate;

? dupa modelul de date folosit: ierarhice, in retea, relationale, orientate obiect;

? dupa amploarea geografica: locale, distribuite;

? dupa limbajele utilizate: autonome (cu limbaje proprii), cu limbaj gazda, mixte.

Arhitectura generala a bazelor de date a fost standardizata internatinonal si cuprinde urmatoarele elemente componente:

? baza de date propriu-zisa in care se memoreaza colectia de date;

? sistemul de gestiune al bazei de date, care este un ansamblu de programe ce realizeaza gestiunea si prelucrarea complexa a datelor;

? un set de proceduri manuale si automate, precum si reglementarile administrative, destinate bunei functionari a intregului sistem;

? un dictionar al bazei de date (metabaza de date), ce contine informatii despre date, structura acestora, elemente de descriere a semanticii, statistici, documentatie etc.

? echipamentele de calcul (hardware) utilizate (comune sau specializate);

? personalul implicat (categorii de utilizatori: finali sau de specialitate, analisti-programatori, gestionari, operatori).

Componentele bazei de date pot fi strucurate pe trei nivele, in functie de clasa utilizatorilor implicati:

? nivelul logic. Este dat de viziunea programatorului de aplicatii, care realizeaza programele de aplicatii pentru manipularea datelor si structura logica (subschema) corespunzatoare descrierii datelor aplicatiei;

? nivelul conceptual (global). Este dat de viziunea administratorului bazei de date, care realizeaza structura conceptuala (schema) corespunzatoare descrierii bazei dedate si administreaza componentele bazei de date pentru manipularea datelor;

? nivelul fizic. Este dat de viziunea inginerului de sistem care realizeaza structura fizica corespunzatoare descrierii datelor pe suportul fizic.

Bazele de date multidimensionale au aparut ca urmare a necesitatilor crescande de procesare multidimensionala a datelor.

Pentru a intelege mai bine ce inseamna analiza multidimensionala a datelor, se face trimitere la tabelele pivotate din EXCEL care sunt accesibile si in SGBD ACCESS. Ca si in cazul tabelelor din Excel, tabelele bazelor de date constau din linii si coloane. Fiecare coloana contine un atribut diferit, iar fiecarei linii ii corespunde o inregistrare. Sa ne imaginam, de exemplu, formarea unei baze de date tabelara, ce contine nume de persoane si numerele lor de telefon. Vom construi coloane denumite “Nume”, “Prenume” si “Nr. Telefon”. Apoi, vom continua sa adaugam linii, una sub alta, care sa contina datele pe care dorim sa le inregistram. Astfel, daca vom introduce datele de contact a circa 50 de elevi, sa presupunem, vom obtine un tabel cu 50 de linii.

Modalitatea de identificare si extragere a inregistrarilor dintr-o baza de date se face prin intermediul “cheilor”. Fiecare baza de date are una sau mai multe coloane definite a fi “cheie primara”, unica pentru fiecare inregistrare a bazei de date.

De exemplu, sa presupunem ca tabelul “Elevii Claselor a IX”, contine datele de contact ale fiecarui elev al claselor a IX-a. Va trebui sa selectam o “cheie primara” care sa identifice fiecare elev. Aceasta cheie nu ar trebui sa fie numele elevului, deoarece exista posibilitatea ca doi elevi sa aiba acelasi nume. O alegere mai buna ar fi numarul matricol sau Codul Numeric Personal.

Odata alegerea facuta, Baza de Date va trebui informata asupra unicitatii acesteia, iar fiecare incercare de a dubla “cheia primara”, nu va fi acceptata de sistem.

Exista Baze de Date capabile sa genereze propriile “chei primare” (ex. Microsoft Access). O altfel de cheie folosita de baza de date este “cheia compusa”. Aceasta este destinata sa creeze o anume relatie intre tabele.

Spre exemplu, daca dorim sa adaugam la Baza de Date un tabel cu datele de contact ale tuturor elevilor Colegiului National Mihai Viteazul (si denumit “CNMV”), dar si cu alte date (numele cadrelor didactice, orar, programa scolara etc), ar fi impropriu sa regasim aceeasi informatie (datele de contact elevi clasele aIX-a) in doua tabele. În schimb, se poate crea o relatie intre cele doua tabele.

Sa presupunem ca tabelul “CNMV” foloseste in calitate de “cheie primara” o coloana cu denumirea “Profil clasa”. Pentru a crea o relatie intre cele doua tabele, vom aduaga o noua coloana in tabelul “Elevii Claselor a IX”, intitulata “Profil”, iar pe fiecare linie vom inregistra profilul de invatamant al fiecarui elev de clasa a IX-a.

Astfel, coloana “Profil” din tabelul “Elevii Claselor IX” va deveni cheie compusa in relatia cu tabelul “CNMV”, informatie ce o vom aduce la cunostinta Bazei de Date, care va asigura ca toate inregistrarile din coloana “Profil”, tabelul “Elevi Clasa IX” vor avea corespondenta in tabelul “CNMV”.

Modalitatea de interactionare cu Baza de Date

Cea mai raspandita modalitate de interactionare cu Baza de Date este un limbaj standard denumit Structured Query Language (SQL). Comenzile SQL pot fi impartite in doua sublimbaje principale. Primul este cel numit Data Definition Language (DDL) si care contine comenzi folosite pentru a crea sau distruge Baza de Date sau obiecte din Baza de Date. Dupa ce structura Bazei de Date este definita cu ajutorul DDL, utilizatorii pot folosi, in continuare, sublimbajul Data Manipulation Language pentru a inregistra, extrage sau modifica datele din continutul Bazei de Date.

În prezent, se folosesc, pe scara larga, interfete grafice (Graphical User Interface) care simplifica mult administrarea Bazei de date dar familiarizarea cu limbajul SQL este esentiala, aceasta reprezentand fundamentul Bazelor de Date.

În concluzie, Baza de Date, prezinta, in principal, urmatoarele avantaje:

o posibilitatea extragerii inregistrarilor ce corespund anumitor crierii

o actualizarea simultana a inregistrarilor