Pagina documente » Stiinte Economice » Asezarea si perceperea impozitelor indirecte. Contabilitatea operatiunilor de leasing (S.C. XYZ S.R.L

Despre lucrare

lucrare-licenta-asezarea-si-perceperea-impozitelor-indirecte.-contabilitatea-operatiunilor-de-leasing-s.c.-xyz-s.r.l
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-asezarea-si-perceperea-impozitelor-indirecte.-contabilitatea-operatiunilor-de-leasing-s.c.-xyz-s.r.l


Cuprins

C U P R I N S
INTRODUCERE...4
1. NOTIUNI GENERALE PRIVIND IMPOZITELE si TAXELE
1.1. Elementele comune ale impozitelor.........8
1.2. Clasificarea impozitelor si taxelor............9
2. PREZENTAREA GENERALA A S.C.ROLAND COM S.R.L.-TIMISOARA
2.1. Scurt istoric.Modul de infiintare.Obiectul de activitate11
2.2.Organigrama unitatii.Prezentarea succinta a functiunilor directiei in
care se desfasoara activitatea financiar-fiscala.......11
2.2.1. Prezentarea modului de conectare si a relatiilor dintre
Directia Financiara si celelalte compartimente din cadrul unitatii..............15
3. ASEZAREA SI PERCEPEREA IMPOZITELOR SI TAXELOR INDIRECTE
3.1. Taxa pe valoarea adaugata..... .............19
3.1.1. Aplicatii practice privind metodologia de calcul a taxei pe valoarea adaugata..........29
3.2. Accize.32
3.2.1 Aplicatii practice privind metodologia de calcul si inregistrare
a accizelor......37
3.3.Taxele vamale......41
3.3.1 Aplicatii practice privind metodologia de calcul si inregistrare a
taxelor vamale.............. ...45
4. CONTABILITATEA OPERATIUNILOR DE LEASING........46
4.1 Studiul de caz privind operatiunea de leasing...........49
5.iNCLINATIA CONTRIBUABILULUI CATRE EVAZIUNEA FISCALA.52
BIBLIOGRAFIE... ............54

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

INTRODUCERE

Studiul intreprinderilor implica, ca premisa initiala, formularea unei definitii care sa integreze atat elementele de natura organizationala cat si pe cele manageriale specifice acestora. Literatura de specialitate a consacrat termenul de “organizatie institutionala”, pentru a desemna toate categoriile de intreprinderi, productive sau neproductive, publice sau private. În definirea organizatiei se iau in considerare atat aspectele fizice, reale, cat si cele privind structura relatiilor care exista intre acestea si mediul ambiant economic, social si politic in care isi desfasoara activitatea. Pornind de la aceste considerente, se poate spune ca intreprinderea, ca forma organizationala reprezinta “un grup social care este creat si functioneaza in mod deliberat in scopul indeplinirii unor obiective specifice”.

Aceasta abordare realizeaza o distinctie de continut intre aspectul formal al intreprinderii si consecintele activitatii sale, introducand un grad inalt de abstractizare. Într-adevar, daca obiectivele intreprinderii au un caracter explicit si influenteaza toate elementele mediului cu care intra in contact, totusi ele nu reprezinta decat “abstractii” pentru participantii la realizarea lor. În schimb, atingerea obiectivelor propuse presupune o diviziune considerabila a muncii, existenta unor proceduri de coordonare a eforturilor, o structura ierarhica de autoritate si un sistem de instrumente de cuantificare a performantelor. Din aceasta perspectiva de analiza, elementul esential al intreprinderii il reprezinta “functiunea” si nu persoanele, astfel incat, cel putin teoretic, activitatea sa se desfasoare continuu, in conditiile migratiei personalului. Utilizarea termenului de “organizatie” pentru desemnarea tuturor tipurilor de intreprinderi ilustreaza procesul determinarii activitatilor necesare a se desfasura pentru atingerea obiectivelor propuse, a relatiilor economice si structurale intre functiuni care asigura eficacitatea operatiunilor intregului sistem.

Natura si importanta intreprinderii in economiile moderne au constituit obiect de studiu in numeroase lucrari de specialitate elaborate , mai cu seama, in ultimele doua decenii. În aproape toate acestea accentul nu mai este pus exclusiv pe semnificatia sociologica a intreprinderii, ci interpretarea este socio-economica, sistemica, vizand tehnici declarate operationale.

O definitie tipica si practica a intreprinderii, formulata in literatura de specialitate, in consens cu noua orientare, este aceea conform careia organizatia (si deci intreprinderea) reprezinta “o entitate sociala” de sine statatoare, cu o structura proprie delimitata in spatiu, astfel incat unii participanti sunt considerati a face parte din interiorul sau iar altii din exteriorul sau”. Asadar, pentru a fi viabile si pentru a putea sa desfasoare o activitate continua in mediul lor institutional, intreprinderile intra in relatii cu ceilalti subiecti si factori existenti in mediul lor ambiant, fiind sustinute in demersul economic de clienti, furnizori, forta de munca, capital, agentii guvernamentale, institutii bugetare. Dar, pentru a primi sprijinul de care au nevoie, ele trebuie sa demonstreze ca sunt capabile sa desfasoare o activitate eficienta, construindu-si o structura adecvata.