Pagina documente » Stiinte Economice » Asezarea si perceperea taxei pe valoarea adaugata si a accizelor

Despre lucrare

lucrare-licenta-asezarea-si-perceperea-taxei-pe-valoarea-adaugata-si-a-accizelor
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-asezarea-si-perceperea-taxei-pe-valoarea-adaugata-si-a-accizelor


Cuprins

CUPRINS
?
Explicatii
Pagina
NOTIUNI INTRODUCTIVE
3
CAPITOLUL I - SISTEMUL IMPOZITELOR INDIRECTE.
5
1.1. Impozitele - sursa principala de formare a resurselor financiare publice. Continutul si rolul impozitelor.
5
1.2. Clasificarea impozitelor si taxelor.
12
1.3. Aspectele, scopul si caracterul regresiv al impozitelor indirecte.
15
1.4. Impozitele indirecte - evolutia acestora in sistemul fiscal francez - model de asezare a impozitelor in Romania. Istoricul impozitelor indirecte in Romania.
20
1.5. Evolutia impozitelor indirecte in Romania in perioada 1999 - 2002.
24
CAPITOLUL II - TAXA PE VALOAREA ADAUGATA.
30
2.1. Stabilirea obiectului impozabil si a bazei de impozitare.
30
2.2. Determinarea cuantumului taxei pe valoarea adaugata.
36
2.3. Perceperea taxei pe valoarea adaugata.
38
2.4. Regimul deducerilor.
42
2.5. Determinarea taxei pe valoarea adaugata de plata sau a taxei pe valoarea adaugata de rambursat.
44
2.6 Taxa pe valoarea adaugata in Comunitatea Europeana
48
CAPITOLUL III - ACCIZELE.
53
3.1. Stabilirea obiectului impozabil si a bazei de impozitare.
53
3.2. Determinarea cuantumului accizei.
58
3.3. Perceperea accizei.
64
3.4. Regimul deducerilor.
67
3.5. Determinarea accizei de plata.
69
3.6 Accizele in statele Uniunii Europene.
74
CONCLUZII SI PROPUNERI
77
BIBLIOGRAFIE
79
ANEXE
82

EXTRAS DIN DOCUMENT

?NOTIUNI INTRODUCTIVE

Multiplele transformari legislative in domeniul fiscal determinate de necesitatea armonizarii cu sistemele fiscale europene, au generat schimbari fundamentale in modul de asezare si percepere a impozitelor si taxelor din tara noastra.

In aceasta lucrare am incercat sa aduc in actualitate principalele aspecte teoretice si practice in legatura cu asezarea, urmarirea si perceperea taxei pe valoarea adaugata si accizelor din Romania.

In continutul lucrarii am utilizat structura sistemului fiscal, metodele, tehnicile si instrumentele utilizate in activitatea de impunere, urmarire si percepere a taxei pe valoarea adaugata si accizelor. De asemenea am venit cu aspecte concrete ale mecanismului de asezare si percepere a celor doua impozite indirecte.

In acest sens, am luat spre analiza societatea comerciala Conmet Slobozia, societate cu raspundere limitata, care are ca principal obiect de activitate comertul produselor din import (fitinguri, centrale termice, etc) si prin ea am desfasurat toate operatiunile prevazute de actele normative in vigoare care sunt cuprinse in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata si a accizelor.

Lucrarea este structurata pe trei capitole si cuprinde pe langa aspectele conceptuale, studii de caz rezolvate, punandu-se astfel in evidenta o diversitate de spete din practica fiscala. Intreaga problematica a taxei pe valoarea adaugata si a accizelor este abordata atat de pe pozitia contribuabilului platitor de impozite si taxe, cat si din punct de vedere al activitatii desfasurate de aparatul de control fiscal, urmarindu-se atat determinarea si varsarea taxei pe valoarea adaugata si accizelor, cat si controlul respectarii reglementarilor legale in domeniu.

In primul capitol am analizat sistemul impozitelor indirecte, sursa principala de formare a resurselor financiare publice, incercand sa scot in evidenta elementele tehnice comune tuturor taxelor si impozitelor si clasificarea acestora. Un loc important in cadrul acestui capitol am acordat caracterului regresiv al impozitelor indirecte, unde am studiat ponderea taxei pe valoarea adaugata in diferite niveluri de venit si povara fiscala pentru primul aliment de baza pe care il consuma orice cetatean si anume painea. Dupa istoricul impozitelor indirecte in Romania, am analizat evolutia acestora in perioada 1999 2002 la nivel national, precum si la nivelul judetului Ialomita, pe baza datelor publicate de Ministerul de Finante si a celor extrase din baza de date ale Directiei Judetene a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat a judetului Ialomita.

In capitolul doi am analizat taxa pe valoarea adaugata pe sase subcapitole, plecand de la stabilirea obiectului impozabil si a bazei de impozitare si determinand in final taxa pe valoarea adaugata de plata. De asemenea, am efectuat abordarea paralela privind taxa pe valoarea adaugata, cu statele membre ale Comunitatii Europene in subcapitolul sase, utilizand date din diverse lucrari de specialitate prezentate in bibliografie. In fiecare subcapitol sunt prezentate studii de caz rezolvate privind modul de determinare a bazei de impozitare, de asezare si percepere, precum si a deducerii taxei pe valoarea adaugata.

Capitolul trei este rezervat accizelor si ca structura este asemanator capitolului doi. In finalul acestui capitol am efectuat abordarea paralela privind accizele cu tarile Uniunii Europene la diferite tipuri de produse supuse regimului accizelor. De asemenea, sunt prezentate studii de caz rezolvate pentru determinarea bazei de impunere, precum si a cuantumului accizei.

Capitolele doi si trei au in finalul lor deconturile ce se depun lunar la Administratia Finantelor Publice Slobozia.

In anexe am prezentat documentele justificative care stau la baza datelor din deconturile de taxa pe valoarea adaugata si accize.

In finalul lucrarii sunt redate concluziile si propunerile reiesite din cercetarea stiintifica pe care am efectuat-o la S.C.Conmet S.R.L.Slobozia si Directia Judetena a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat a judetului Ialomita.

Oferta anului

Reducere 2020