Pagina documente » Stiinte Economice » Asigurari de bunuri ale persoanelor juridice (S.C. XYZ S.A., Iasi)

Cuprins

lucrare-licenta-asigurari-de-bunuri-ale-persoanelor-juridice-s.c.-xyz-s.a.-iasi-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-asigurari-de-bunuri-ale-persoanelor-juridice-s.c.-xyz-s.a.-iasi-


Extras din document

CUPRINS:
CAP . I PREZENTAREA ACTIVITATII S.C. ASIGURAREA ROMiNEASCA- ASIROM S.A. SI A SUCURSALEI SALE DIN IASI.............pag. 3
1.1. Scurt istoric al S.C. ASIROM S.A. .....pag. 3
1.2. Organizarea si functionarea S.C. ASIROM S.A. IASI .............pag.7
1.3. Locul S.C. ASIROM S.A. pe piata asigurarilor de bunuri din Rominia........pag. 16
CAP. II CARACTERIZAREA GENERALA A ASIGURARILOR DE BUNURI ALE PERSOANELOR JURIDICE..pag 19
2.1. Caracteristici ale asigurarilor de bunuri ale persoanelor juridice.....pag. 19
2.2. Probleme ale riscului in asigurarile de bunuri ale persoanelor juridice............pag. 24
CAP.III ASIGURARILE DE BUNURI ALE PERSOANELOR JURIDICE REFLECTATE iN CADRUL ACTIVITATII S.C. ASIROM S.A. IASI ..............pag.28
3.1. Locul asigurarilor de bunuri ale persoanelor juridice in activitatea sucursalei
S.C. ASIROM S.A. IASI pag.28
3.2. Tipuri de contracte de asigurari de bunuri practicate de sucursala studiata ...
........pag. 31
3.2.1. Asigurarea facultativa a cladirilor, altor constructii si a continutului
(mijloace fixe si mijloace circulante materiale) pentru cazurile de
pagube produse de incendiu si alte calamitati ..pag. 31
3.2.2. Asigurarea facultativa a masinlor, utilajelor si instalatiilor , pentru
cazuri de avarii accidentale .........pag. 33
3.2.3. Asigurarea facultativa a bunurilor sau valorilor , pentru cazuri de furt
prin efractie sau prin acte de tilharie.............pag. 35
3.2.4. Asigurarea facultativa a geamurilor, oglinzilor si a altor bunuri
casabile ,pentru cazurile de spargere sau crapare............pag. 38
3.2.5. Asigurarea facultativa a constructiilor , montajului si a raspunderii
constructorului........pag. 40
3.2.6. Asigurarea facultativa a echipamentului electronic sectiunea
PAGUBE MATERIALE.......pag. 42
CAP. IV ANALIZA VENITURILOR DIN PRIME SI A PLATILOR DE DESPAGUBIRI LA ASIGURARILE DE BUNURI ALE PERSOANELOR JURIDICE LA SUCURSALA STUDIATA...pag. 44
4.1. Tarife de prime la asigurarile de bunuri oferite de sucursala ASIROM S.A
IASI .............pag. 44
4.2. Analiza veniturilor din prime realizate de S.C. ASIROM S.A. IASI in
perioada 2000 - 2002 din asigurarile de bunuri ale persoanelor
juridice...........pag. 53
4.3. Particularitati ale procesului de lichidare a daunelor ..pag. 61
4.4. Analiza platilor de despagubiri in perioada 2000 - 2002 privind asigurarile de bunuri ale persoanelor juridice practicate de S.C. ASIROM S.A. IASI..............pag. 66
CAP .V EFICIENTA ACTIVITATII DE ASIGURARE A BUNURILOR PERSOANELOR JURIDICE LA S.C. ASIROM S.A. IASI ............pag. 67
5.1. Analiza principalilor indicatori de eficienta.............pag. 67
5.2. Cai de crestere a eficientei asigurarilor de bunuri la sucursala S.C. ASIROM
S.A. IASI.......pag. 69
BIBLIOGRAFIE ..........pag.71

Alte date

?ASIGUR?RI DE BUNURI ALE PERSOANELOR JURIDICE?

ASIGUR?RI DE BUNURI ALE PERSOANELOR JURIDICE

(CU EXEMPLIFICARE LA S.C. ASIROM S.A. – SUCURSALA IASI)

CAP.I PREZENTAREA ACTIVIT?TII S.C. “ASIGURAREA ROMÂNEASC? – ASIROM “ S.A. SI A SUCURSALEI SALE DIN IASI

1.1. SCURT ISTORIC AL S.C. “ASIROM “ S.A.

S.C. “ ASIGURAREA ROMÂNEASC? “ S.A. a luat fiinta la inceputul tranzitiei Romaniei la economia de piata. Daca pana in momentul respectiv, adica inceputul anului 1990, in domeniul asigurarilor monopolul era detinut de catre stat, apare astfel, odata cu aceasta tranzitie, necesitatea organizarii de societati comerciale cu profil de productie, prestari de servicii si in cadru acestui domeniu. Apar astfel la inceputul anului 1991 ,in locul Administratiei Asigurarilor de Stat (ADAS), trei societati comerciale pe actiuni in domeniul asigurarilor in conformitate cu prevederile legale. [1 H.G. nr 1279/1990 privind infiintarea unor societati comerciale pe actiuni in domeniul asigurarilor, publicata in M.O. al Romaniei , partea I, nr. 145 din 17 decembrie 1990] Aceste trei societati sunt: S.C. “Asigurarea Romaneasca” S.A., S.C. “Astra” S.A. si agentia “CAROM” S.A . Asadar, acesta este momentul de aparitie a S.C. ASIROM S.A. pe piata asigurarilor din Romania.

Odata cu infiintarea acestor societati ,pasivele si activele Administratiei Asigurarilor de Stat au fost impartite intre aceste trei societati. Astfel , S.C. “ ASIROM” S.A. a preluat de la ADAS activele aferente asigurarilor facultative de viata, cele aferente asigurarilor obligatorii, asigurarilor facultative de autoturisme si altor asigurari; pasivele corespunzatoare, precum si bunurile imobile apartinand ADAS, incluse in capital. Preluarea s-a facut pe baza bilantului contabil intocmit la 31 decembrie 1990. De asemenea, S.C. “Asigurarea Romaneasca” S.A. a fost inregistrata cu avizul Oficiului de Supraveghere a activitatii de asigurare si reasigurare din Ministerul Finantelor ca fiind persoana juridica romana cu forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legale din domeniul asigurarilor si cu statutul sau de societate. [2 Legea nr. 136 /1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, publicata in M.O. al Romaniei nr.303/30 decembrie1995; Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, publicata in M.O. al Romaniei nr. 148/ 10 aprilie 2000, partea I.]

Sediul social al societatii se afla la Bucuresti, la adresa: Bulevardul Carol I , nr. 31-32, sector 2. Pe langa acest sediu ,societatea mai are in structura si unitati teritoriale precum: sucursale, reprezentante si agentii. Astfel, pentru a raspunde prompt cerintelor pietei, S.C. “ASIROM” S.A. dispune de o vasta retea teritoriala ce include 47 de sucursale, 83 de reprezentante si 89 de agentii.

În ceea ce priveste capitalul social, la infiintarea societatii a fost de 3.000 milioane lei dar a suferit modificari importante pana in prezent. Asadar , daca in anul 1991 statul era singurul actionar din cadrul societatii ,detinand 600.000 actiuni in valoare nominala de 5000 lei/actiune, pe parcursul celor 13 ani de existenta structura capitalului social s-a modificat odata cu modificarea structurii de actionariat. La infiintarea societatii statul era actionar 100% al S.C. ASIROM S.A. dar in anul 1996 Fondul Proprietatii de Stat (FPS) a preluat 70% din societate iar restul a fost oferit in procesul de privatizare in masa salariatilor si pensionarilor acestei societati. În anul 1998, firma Interagro preia controlul asupra societatii ,prin plasament privat si majoreaza capitalul social de la 11,191 miliarde lei la 29,177 miliarde lei. În urma majorarii de capital si preluarii contolului de catre firma Interagro , FPS ajunge sa detina doar 26,8% din capitalul social al S.C. “ ASIROM “ S.A. .Pe langa acesti doi actionari , in anul 1998, mai erau detinatori de actiuni ai societatii si: Rafinaria Astra Romana, SIF Oltenia, Banca Agricola. O alta modificare a capitalului social a avut loc in anul 2002 , la data de 29 ianuarie, cand acesta a crescut la valoarea de 77,979 miliarde lei. Totodata , la data de 11 iulie 2002 s-a produs o modificare substantiala a capitalului social prin reevaluarea imobilizarilor corporale si a disponibilitatilor in valuta. Aceasta reevaluare a condus la majorarea capitalului la valoarea de 637,865 miliarde lei. În prezent S.C. ASIROM S.A. este cotata la bursa electronica RASDAQ. Valoarea nominala a unei actiuni este de 1000 de lei iar valoarea capitalului social este de 638 miliarde lei . Dintre principalii actionari ai societatii , in prezent sunt: Interagro (cu 38,1%), fondul de investitii Broadhurst (cu 19,18%), Rafinaria Astra Romana ( cu 17,7%), Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului (APAPS) (cu 6,4%), Banca Agricola (cu 4%), o persoana fizica –Tiberiu Postelnicu (cu 11,5%), Lindsell Enterprises Ltd ,SMK Marketing si Distributie, SIF Banat Crisana. [3 www.jobs.revistapresei.ro – “ziarul financiar”.din 26.04.2001; www.rasd.ro.]

Scopul societatii este desfasurarea activitatii de asigurare si reasigurare prin acceptarea de riscuri in shimbul platii unor prime de catre asigurati si respectiv reasigurati si prin plata despagubirilor si a sumelor asigurate in cazul producerii evenimentelor asigurate in vederea compensarii daunelor si a realizarii de profituri. De asemenea societatea are ca scop si desfasurarea activitatii de intermediere si prestari servicii in domeniul asigurarilor, precum si a altor activitati conexe celor utile atingerii scopului activitatii , in vederea realizarii de profituri, inclusiv constituirea unor fundatii.

Obiectul de activitate al societatii “ASIROM”S.A. este format din: practicarea asigurarilor obligatorii reglementate prin acte normative; practicarea activitatii de intermediere si prestari servicii in domeniul asigurarilor; practicarea asigurarilor facultative : de viata, de persoane-altele decat cele de viata, de autovehicule, maritime si de transport, de aviatie, de incendiu si alte pagube la bunuri, de raspundere civila, de credite si garantii, de pierderi financiare din riscuri asigurate; practicarea reasigurarilor in toate tipurile de asigurari amintite mai sus; practicarea altor activitati conexe sau utile scopului societatii ,inclusiv constituirea unor fundatii.