Pagina documente » Stiinte Economice » Asigurari de viata. Indicatori de eficienta (S.C. XYZ S.A.)

Cuprins

lucrare-licenta-asigurari-de-viata.-indicatori-de-eficienta-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-asigurari-de-viata.-indicatori-de-eficienta-s.c.-xyz-s.a.-


Extras din document

CUPRINS
CUPRINS 1
CAPITOLUL 1. DINAMICA PIETEI DE ASIGURARI 2001 - 2003 2
1.1. EVOLUTIA PIETEI iN 2001 - 2003 2
1.2. BILANT 2001 - 2003 12
1.3. ASCENSIUNEA SPRE UNIUNEA EUROPEANA. CONTRIBUTIA COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR iN PROCESUL DE INTEGRARE EUROPEANA A SECTORULUI ASIGURARILOR DIN ROMiNIA. 14
CAPITOLUL 2. ASIGURAREA DE VIATA 19
2.1. IMPORTANTA ASIGURARII DE VIATA 19
2.2. CUANTIFICAREA NEVOILOR DE ASIGURARE 24
2.3. FORMELE ASIGURARII DE VIATA 26
2.3.1. Asigurarea pe termen (asigurarea temporara de viata) 26
2.3.2. Asigurarea de viata permanenta (viagera) 37
2.3.3. Asigurarea de viata obisnuita 43
2.3.4. Asigurarea de viata cu plata primei pe o perioada limitata de timp 44
2.3.5. Asigurarea variabila de viata 45
2.3.6. Asigurarea universala de viata 47
2.3.7. Asigurarea universala variabila de viata 56
2.3.8. Asigurarea de viata permanenta sensibila la dobinzi 58
2.3.9. Asigurarea de viata colectiva 62
2.3.9.1. Asigurarea colectiva de viata universala 66
2.3.9.2. Asigurarea colectiva pentru supravietuitori, cu despagubiri sub forma de renta lunara 67
2.4. CLAUZELE CONTRACTULUI DE ASIGURARE DE VIATA 71
2.5. CLAUZELE SUPLIMENTARE ALE ASIGURARII DE VIATA 78
2.6. SUBSCRIEREA ASIGURARII DE VIATA 80
CAPITOLUL 3. STUDIU DE CAZ ALLIANZ-TIRIAC 83
3.1. ALLIANZ GROUP - SCURT ISTORIC 83
3.1.1. Allianz-Tiriac Asigurari S.A - evolutie 85
3.2. TIPOLOGIA ASIGURARILOR DE VIATA 90
3.2.1. Activitatea Allianz-Tiriac pe segmentul asigurarilor de viata-dinamica 90
3.2.2. Tipuri de asigurari 91
3.2.2.1. ALIAT - protectie si investitie 92
3.2.2.2. START 92
3.2.2.3. PARTENER - protectie si economisire 95
3.2.2.4. ASIGURAREA DE GRUP 96
3.2.2.5. ASIGURAREA TEMPORARA DE VIATA (TERM LIFE) 98
3.2.3. Clauze suplimentare 100
3.3. INDICATORI DE EFICIENTA LA NIVELUL S.C. ALLIANZ-TIRIAC ASIGURARI S.A. 101
3.3.1. Obiectul de activitate 101
3.3.2. Indicatori de siguranta financiara 103
3.3.3. Rezultatele tehnice agregate 104
3.4. STRUCTURA ORGANIZATORICA A SUCURSALEI SIBIU 106
3.5. ASPIRATII SI OBIECTIVE 110

Alte date

?

CAPITOLUL 1. DINAMICA PIETEI DE ASIGUR?RI 2001 – 2003

1.1. Evolutia pietei in 2001 – 2003

În cei 13 ani de existenta post decembrista, piata romaneasca de asigurare a fost scena unor permanente evolutii atat structurale cat si legislative. Aparitia in aceasta perioada a numeroase societati de asigurare autohtone sau multinationale a creat, asa cum era si firesc, premisele dezvoltarii unui mediu concurential si in domeniul asigurarilor.

Din pacate, dezvoltarea cantitativa a ofertei de asigurare nu a fost urmata in toate cazurile si de cea calitativa orientata spre satisfacerea clientului, nevoii lui de protectie prin asigurare. În consistenta reglementarilor legislative specifice si interesele de grup ale unor operatori de pe piata, au dat posibilitatea unor societati de asigurare sa practice metode anticoncurentiale sau politici de dumping, ducand in cele din urma la restructurarea calitativa a ofertei pe unele segmente de asigurare.

Cu toate acestea, stim cu totii ca acum ne aflam intr-o perioada extrem de importanta a vietii economice, cand acumularile cantitative si calitative, pot constitui rampa relansarii mult asteptate si in domeniul asigurarilor.

Începerea negocierii cu Uniunea Europeana pe sectorul serviciilor financiare si implicit, pentru industria asigurarilor, in anul 2003 reprezinta un eveniment important pentru noi. Astfel, toate reglementarile din pietele: bancara, de asigurari si piata de capital vor trebui armonizate cu legislatia Uniunii.

Normele europene in domeniul asigurarilor impun existenta unor conditii unice pe piata, cu o supraveghere desfasurata pe aceleasi principii, reguli si criterii. Scopul este generos si de natura sa confere siguranta domeniului asigurarilor, dar pentru Romania problema cea mai mare o reprezinta modul de aplicare a noilor reglementari in conditiile in care puterea financiara a pietei nationale este sub media de dezvoltare a pietei europene.

Astfel, consider ca armonizarea legislatiei asigurarilor din Romania cu cadrul legal european trebuie realizata esalonat, cu prudentialitate, in caz contrar existand pericolul aparitiei unor sincope care pot afecta intregul sistem.

Avand in vedere prevederile legislative adoptate, si ma refer aici, in principal, la marja de solvabilitate si noile cerinte referitoare la limita capitalului social, suntem constienti ca vom asista la o asezare a pietei romanesti de asigurari. Important este faptul ca, in perspectiva, vom avea o piata a asigurarilor mai sanatoasa, orientata spre satisfacerea clientului.

De asemenea, trebuie sa avem in vedere faptul ca in ultima perioada ne confruntam cu restructurarea calitativa a ofertei de asigurari prin prezenta agresiva a unor societati de asigurare care aplica politici de dumping, avand drept scop acapararea unui procent cat mai mare din piata de asigurari. Acestea insa, nu iau in calcul pierderile financiare acumulate pentru perioade de timp determinate, nu-si constituie rezervele minime si mai mult, aceasta politica influenteaza negativ imaginea intregului sistem.

În pofida tuturor acestor provocari, piata asigurarilor din Romania inregistreaza o dezvoltare continua, pe fondul unei cresteri economice accelerate. Astfel, datele preliminare transmise de asiguratori indica pentru anul 2003 o crestere reala a primelor brute incasate din activitatea de asigurari directe cu 29% fata de anul anterior (prin raportare la inflatia decembrie/decembrie), in conditiile in care PIB a consemnat o crestere reala cu 4,9%, potrivit oficialilor.

În anul 2003 valoarea primelor brute incasate de cele 40 de societati de asigurare a fost de 24.526.997.143 mii lei (596.517.186 EUR), in crestere nominala fata de anul 2002 cu 46,87%, iar in termeni reali cu 28,72%. Din acestea, 24.225.088.102 mii lei (589.174.504 EUR) au fost incasate din asigurari directe, fiind in crestere nominala fata de anul 2002 cu 47,18%, iar in termeni reali cu 28,99%.

Tabelul 1.1 Evolutia primelor brute incasate din asigurari directe pe total si pe categorii de asigurari in perioada 1998 – 2003

Sursa: Raport privind activitate desfasurarii si evolutia pietei de asigurari in anul 2003

Tabel 1.2. Dinamica primelor brute incasate din asigurari directe in perioada 1998 – 2003

Sursa: Raport privind activitate desfasurarii si evolutia pietei de asigurari in anul 2003

Comparativ cu anul 2002, in 2003 se consemneaza o foarte usoara diminuare a ponderii asigurarilor de viata (cu aproximativ 1,3 puncte procentuale) si, implicit, o crestere a ponderii asigurarilor generale, in conditiile in care ritmul de crestere reala a acestora din urma a fost mai accelerat decat in cazul asigurarilor de viata (cu 31,2%) fata de 22,4% la asigurari de viata). Dezvoltarea asigurarilor generale intr-un ritm superior se explica prin evolutia pozitiva inregistrata de clasele care domina inca portofoliile societatilor de asigurare, respectiv cele auto (raspundere civila auto si asigurarea mijloacelor de transport terestru, clase din care provin peste 65% din primele incasate din asigurari generale), dar si ca urmare a boom-ului inregistrat de asigurarile de credite si garantii (primele incasate din aceasta clasa au consemnat o crestere reala cu 115,1%, ceea ce a facut ca ponderea lor in total asigurari generale sa creasca de la 3,4% in 2002 la 5,5% in 2003).

Primele brute incasate din primiri in reasigurare, in valoare totala de 301.909.039 mii lei (7.342.682 EUR), au reprezentat 1,23% din totalul primelor brute incasate.

În cadrul asigurarilor de viata, o crestere accelerata a fost inregistrata de asigurarile de deces (cu un ritm de crestere reala cu 164,5%), ceea ce a facut ca ponderea acestora in total categorie sa se majoreze de la 6,9% in 2002 la 15% in 2003.

Gradul de penetrare, determinat ca raport intre primele brute incasate si PIB estimat de Institutul National de Statistica pentru anul 2003 la un nivel de (1.890.778.000 mil. lei), indicator clasic care reflecta importanta asigurarilor in activitatea economica a unei tari, a crescut fata de 2002, respectiv de la 1,1% la 1,3%. Raportandu-ne la volumul primelor brute incasate numai din asigurari directe (24.225.088.102 mii lei), gradul de penetrare a fost in 2003 de 1,28%.

Tabel 1.3. Evolutia gradului de penetrare a asigurarilor 2001- 2003

Sursa: Raport privind activitate desfasurarii si evolutia pietei de asigurari in anul 2003

Densitatea asigurarilor, indicator calculat ca raport intre primele brute incasate si numarul de locuitori ai Romaniei (conform datelor estimate de Institutul National de Statistica pentru anul 2003 populatia Romaniei era de 21.734.000 locuitori), a fost in anul 2003 de 1.128.508lei/locuitor (27,4EUR/loc.) Luandu-se in considerare volumul primelor brute incasate din asigurari directe, densitatea asigurarilor a fost de 1.114.617lei/locuitor (27,1EUR/loc.), in crestere nominala fata de 2002 cu 46,9%, iar in termeni reali cu 28,7%.

Primele brute subscrise, numai din asigurari directe, au fost de 26.417 miliarde lei, in crestere reala cu circa 22,5% fata de 2002, in cazul acestora evolutia ponderii celor doua categorii de asigurare fiind inversa (ponderea asigurarilor de viata a crescut cu 0,2 puncte procentuale).

Tabel 1.4. Dinamica primelor brute subscrise in perioada 2002 - 2003

Sursa: Raport privind activitate desfasurarii si evolutia pietei de asigurari in anul 2003

Exprimate in euro, la cursul de schimb de la sfarsitul perioadei, primele brute incasate numai din asigurari directe au fost de circa 589 milioane EUR (cu 25% mai mult decat in 2002), iar primele subscrise au cifrat la 642.5 milioane EUR (in crestere anuala cu 18,7%), si aceasta in conditiile in care moneda nationala s-a devalorizat in raport cu euro cu circa 17%. Pe cap de locuitor a revenit un volum de prime incasate de circa 27 EUR, in conditiile in care castigul salarial mediu net a fost in 2003 de circa 118 EUR.

Valoarea primelor brute totale incasate pentru asigurarile de viata de catre cele 22 de societati, a fost de 5.790.030.120 mii lei, reprezentand echivalentul a 140.818.399 EUR. Fata de anul 2002, acest indicator a inregistrat o crestere nominala cu 39,7%, respectiv o crestere reala de 22,5%. În cadrul asigurarilor de viata se remarca aceleasi 3 clase cu pondere semnificativa in volumul primelor brute incasate, la fel ca in cazul primelor subscrise, si anume:

? asigurarile legate de investitii, care au generat un volum de prime brute incasate de 2.371.644.883 mii lei (57.680.397 EUR), reprezentand 41% din volumul primelor brute incasate din asigurari de viata;

? asigurarile mixte de viata, in suma de 1.834.113.195 mii lei (44.607.175 EUR), reprezentand 31,7% din total;

? asigurarile de deces, in suma 869.267.302 mii lei (21.141.311 EUR) reprezentand 15% din total.

Valoarea cumulata a primelor brute incasate din cele trei clase de mai sus a fost de 5.075.025.380 mii lei (123.428.883 EURO) si a reprezentat 87,6% din totalul primelor incasate la asigurari de viata.

În cursul anului 2003 au fost incheiate 9.706.276 contracte de asigurare, din care 8.502.554 pentru asigurari generale (reprezentand 87,6% din total) si 1.203.722 pentru asigurari de viata (12,4% din total). Comparativ cu evolutia din 2002, in 2003 s-au incheiat cu 16,89% mai multe contracte, principala influenta pozitiva fiind adusa de asigurarile de viata. Astfel, numarul total de contracte de asigurari de viata incheiate pe parcursul anului 2003 a fost cu 37% mai mare decat cel realizat pe parcursul anului anterior, in timp ce in cazul asigurarilor generale s-a consemnat o crestere a contractelor nou incheiate cu 14,51%.