Pagina documente » Stiinte Economice » Asigurarile de bunuri apartinand persoanelor fizice in Romania (XYZ S.A.)

Cuprins

lucrare-licenta-asigurarile-de-bunuri-apartinand-persoanelor-fizice-in-romania-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-asigurarile-de-bunuri-apartinand-persoanelor-fizice-in-romania-xyz-s.a.-


Extras din document

CUPRINS
1. Notiuni teoretice despre asigurari . ...pag. 1
1.1. Conceptul de asigurare ............pag. 1
1.2. Modalitatea de actiune ............pag. 6
1.3. Functiile asigurarii...pag. 8
1.4. Elementele tehnice ale asigurarilor.............pag. 10
2. Piata asigurarilor in Romania..........pag. 14
2.1. Caracterisiticile pietei asigurarilor............. pag. 14
2.2. Evolutia asigurarilor in Romania pag. 20
2.3. Piata asigurarilor in Romania... pag. 24
2.4. Cadrul legislativ al asigurarilor...pag. 32
3. Riscul si supravegherea activitatii de asigurare....pag. 38
3.1. Risc si sansa .........pag. 38
3.2. Forme de protectie impotriva riscului.......... pag. 40
3.3. Clasificarea riscurilorpag. 44
3.4. Managementul riscului............ pag. 48
3.5. Procesul de transfer al riscului....pag. 55
3.6. Supravegherea activitatii de asigurare .........pag. 57
4. Studiu de caz : Asigurarile de bunuri apartinand persoanelor
fizice la Allianz-Tiriac Asigurari S.A...pag. 64
4.1. Despre Allianz-Tiriac Asigurari S.A.............pag. 64
4.2. Elemente de analiza a bilantului contabil la Allianz-Tiriac..pag. 66
4.3. Politici si metode contabile.........pag. 70
4.4. Contractele de asigurare a bunurilor apartinand
persoanelor fizice la Allianz-Tiriac asigurari S.A..............pag. 71
4.4.1. Conditii de asigurare - prevederi comune.pag. 72
4.5. Asigurarea mixta pentru personae fizice - INTEGRA.........pag. 79 4.5.1. Asigurarea bunurilor din locuinta ....pag. 80
4.5.2. Riscuri si situatii excluse din asigurarea de bunuri......pag. 81
4.5.3. Asigurarea de raspundere civila legala ...pag. 83
4.5.4. Asiguarea de accidente personae.......... pag. 83
4.6. Conditii speciale ......pag. 86
4.6.1. Conditii speciale la asigurarile de bunuri.pag. 86
4.6.2. Extinderi la conditii speciale bunuri.......pag. 86
4.6.3. Conditii speciale raspundere civila.........pag. 87
4.6.4. Conditii pentru acordarea despagubirilor la sectiunea
raspundere civilapag. 87
4.6.5. Conditii speciale privind asigurarea de deces din
boala .pag. 88
4.7. Documente utilizate la incheierea asigurarii .....pag. 89
4.7.1. Specificatie de asigurare ......pag. 89
4.7.2. Nota de calcul ... pag. 89
4.7.3. Tarifarea ..........pag. 90
4.7.4. Emiterea politei ..pag. 95
4.7.5. Constatarea, evaluarea si plata despagubirilor ............pag. 95
4.7.6. Dispozitii finale . pag. 96
4.8. Asigurarea bunurilor prin apelarea politei ARMONIA ......pag. 96
4.9. Asigurarea cladirilor apartinand persoanelor fizice,
pentru credite ipotecare CREDITUM .......... pag. 97
5. Eficienta activitatii societatilor de asigurari din Romania pag. 105
5.1. Conceptul de eficienta in domeniul asigurarilor ..............pag. 105
5.2. Criterii si indicatori privind aprecierea eficientei
activitatii de asigurarepag.106
5.3. Viitorul asigurarilor...pag. 109

Alte date

?CapITOLUL 1

NOtIUNI TEORETICE DESPRE ASIGURaRI

1.1. Conceptul de asigurare

In contextul economiei de piata, asigurarile constituie un segment al serviciilor, avand multiple valente. Rolul fundamental al acestora este cel de protejare a bunurilor si a persoanelor impotriva diferitelor riscuri. Omul a fost intotdeauna preocupat de viitor, iar teama combinata cu precautie l-a condus spre crearea asigurarilor inca din cele mai vechi timpuri.

În cele ce urmeaza vom prezenta mai multe moduri de definire a conceptului de asigurare conform literaturii de specialitate, dintre care enumeram:

Asigurarea exprima in principal o protectie financiara pentru pierderile suferite de oameni sau companii datorate unor diverse riscuri.

Dictionarul de asigurari, editia 2002 precizeaza:”asigurarea este atat un transfer de risc, cat si o combinare a riscurilor. Prin combinarea unui numar mare de unitati de expunere intr-un grup, asiguratorul poate estima probabilitatea de dauna legata de evenimente nesigure cu un grad rezonabil de exactitate pentru un grup ca intreg, impartind astfel dauna in mod egal la tot grupul. Gradul de incertitudine pentru grup este redus, insa simpla combinare a unor persoane intr-un grup nu modifica in nici un fel incertitudinea pentru o persoana. Prin cunostinte despre probabilitatea de producere a daunei pentru grup, asiguratorul poate oferi fiecarei persoane oportunitatea de transfer de risc. O persoana isi poate transfera riscul unei posibile daune mari catre asigurator prin plata unei prime, transformand astfel incertitudinea unei posibile daune mari intr-o certitudine a unui cost anual mai redus, dar fix. Nu toate riscurile sunt asigurabile” 1)

Asigurarea reprezinta „un sistem de relatii economico-sociale, un proces obiectiv necesar al dezvoltarii economice si sociale izvorat din actiunea legilor economice obiective care consta in crearea in comun, de catre persoanele fizice si juridice amenintate de anumite riscuri, a unui fond din care se compenseaza daunele si se satisfac si alte cerinte economico-financiare, probabile, imprevizibile”.2)

Conform legii 32/10.04.2000: „asigurarea este operatiunea prin care un asigurator constituie, pe principiul mutualitatii, un fond de asigurare, prin [1) C. Bennett- Dictionar de asigurari- sub egida UNSAR- carte aparuta la Financial Times,2002, pag.57

2) Bistriceanu D. Gheorghe, Bercea Florian, Macovei Emilian - Lexicon de protectie sociala, asigurari si reasigurari, Ed. Karat, Bucuresti, 1997, pag.52

]contributia unui numar mare de asigurati, expusi la producerea anumitor riscuri, si ii indemnizeaza pe cei care sufera un prejudiciu pe seama fondului alcatuit din primele incasate, precum si pe seama celorlalte venituri rezultate ca urmare a activitatilor desfasurate”.

Contractul de asigurare sau polita de asigurare este contractul incheiat intre asigurat si asigurator prin care asiguratul beneficiaza de protectie pentru riscurile pe care si le-a asumat asiguratorul.Acesta, in urma semnarii contractului se obliga sa platesca contravaloarea dunelor in cazul producerii unuia din riscurile asigurate.

Acordul de vointa este primul principiu de baza care permite realizarea unui contract intre asigurat si asigurator.

Un alt principiu pe care il are asigurarea este principiul mutualitatii prin care fiecare asigurat contribuie cu o suma de bani, numita prima de asigurare, la crearea fondului de asigurare din care asiguratorul acopera daunele suferite de asigurati.

Contractul poate fi definit ca o intelegere legata de o problema juridica intre doua sau mai multe persoane care au capacitatea de exercitiu, deci capacitatea de a contracta, fiecare urmarind realizarea unor avantaje. 1) Un contract va lua fiinta dupa parcurgerea urmatoarelor doua etape preliminare:

1. o oferta inaintata de una din parti ;

2. o acceptare venita din partea celeilalte parti.

Cand aceste doua elemente preliminare au aparut si cand pentru ambele parti exista un avantaj, exista un contract.

Anul 2004 a reprezentat un moment important pentru industria asigurarilor din Europa si pentru sistemul de raportare financiara care guvereneaza aceasta industrie. In data de 31 martie 2004, Consiliul IAS (IASB) din Londra a publicat Standardul International de Raportare Financiara 4 ‘Contracte de asigurare’.Un astfel de standard de asigurari reprezinta solutia imediata pentru respectarea termenului limita 2005 la care societatile de asigurare si reasigurare din tarile membre ale Uniunii

_________________________

1) Constantinescu Dan Anghel, Constantinescu Livia- Cadrul juridic si asigurarile, Ed.Semne, Bucuresti

Europene vor raporta situatiile financiare in conformitate cu Standardele Internationale de Raporare Financiara (IFRS).

Definitia contractelor de asigurare a fost modificata in cadrul IFRS 4, astfel incat acum un contract de asigurare este definit ca acel contract in care o parte (asiguratorul) accepta un risc asigurabil semnificativ de la alta parte (detinatorul politei de asigurare), acceptand sa compenseze detinatorul politei in cazul in care acesta este afectat de un eveniment viitor nesigur specific (evenimentul asigurat).

Contractul de asigurare este actul prin care o parte -asiguratorul- este de acord ca, in schimbul primirii unei sume de bani agreate de la o alta parte -asiguratul- sa plateasca suma asigurata sau echivalentul acesteia, la producerea unor anumite evenimente . [1) C. Bennett- Dictionar de asigurari- sub egida UNSAR- carte aparuta la Financial Times,2002, pag.201

])

În continuare vom reda elementele constitutive ale Contractului de asigurare:

o data (anul, luna, ziua si ora) la care incepe si la care expira asigurarea ;

o stipulatiunile esentiale privitoare la risc;

o termenele de plata ale primelor de asigurare;

o sumele asigurate;

o limitele platii sumei asigurate sau a despagubirii in cazul implinirii riscului ;

o obligatia asiguratului de a apara si conserva bunurile asigurate, de a lua masuri pentru prevenirea si limitarea pierderilor, cazurile in care asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii ori a sumei asigurate.

Sub aspect juridic contractul de asigurare prezinta caracteristicile unui contract:

o consensual datorita faptului ca aceasta se incheie numai prin acordul partilor;

o sinalagmatic prin faptul ca fiecare parte are anumite obligatii;

o aleatoriu reprezentat de faptul, ca la incheierea asigurarii asiguratul si asiguratorul nu cunosc efectele, avantajele, sau pierderile ce vor rezulta;

o adeziune prin acceptarea lui de catre asigurat cu toate ca a fost redactat de catre societatea de asigurari, asiguratul avand posibilitatea de a respinge;

o oneros pentru ca fiecare parte urmareste sa obtina un avantaj sau o facilitate pentru prestatia pe care o face sau se obliga sa o faca;

o succesiv datorita valabilitatii pentru o perioada mai lunga de timp prima se poate plati in mai multe rate, protectia fiind continua din partea asiguratorului;

o buna - credinta care presupune ca executarea contractului sa se faca cu buna credinta de ambele parti; [1) Dobrin Marinica, Tanasescu Paul - Teoria si practica asigurarilor. Procedee manageriale in economia asigurarilor , Ed. Economica , Bucuresti, 2002, pag. 18])

La baza unui contract de asigurare stau urmatoarele principii: