Pagina documente » Drept » Asigurarile de bunuri in Romania. Perspective, necesitate

Despre lucrare

lucrare-licenta-asigurarile-de-bunuri-in-romania.-perspective-necesitate
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-asigurarile-de-bunuri-in-romania.-perspective-necesitate


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE
CAPITOLUL I
NECESITATEA, TRASATURILE SI CONTINUTUL
ECONOMIC AL ASIGURARILOR IN ROMANIA
1.1. NOTIUNI GENERALE
1.1.1 Definitia asigurarilor
1.1.2. Principiile asigurarilor
1.2. CLASIFICAREA ASIGURARILOR
1.3. TRASATURILE ASIGURARILOR
1.4. CONTINUTUL JURIDIC ECONOMIC SI FINANCIAR AL ASIGURARILOR
1.4.1. Asigurarea sub aspect juridic
1.4.2. Asigurarea sub aspect economic
1.4.3. Asigurarea sub aspect financiar
1.5. ELEMENTELE TEHNICE ALE ASIGURARILOR
1.6. FUNCTIILE ASIGURARILOR
1.7. IMPORTANTA ASIGURARILOR
CAPITOLUL II
ASIGURARILE FACULTATIVE DE BUNURI IN
ROMANIA
2.1. ASIGURARILE FACULTATIVE PRIVIND BUNURILE UNITATILOR
DE STAT
2.2. ASIGURAREA FACULTATIVA A BUNURILOR CE APARTIN COOPERATIVELOR MESTESUGARESTI
2.3. ASIGURAREA FACULTATIVA A BUNURILOR CE APARTIN COOPERATIVELOR DE CONSUM SI DE CREDIT
2.4. ASIGURAREA FACULTATIVA A BUNURILOR CE APARTIN UNITATILOR AGRICOLE
2.5. ASIGURARILE FACULTATIVE PRIVIND BUNURILE POPULATIEI
2.6. ANALIZA PLATII DESPAGUBIRILOR SI A PRIMELOR
2.6.1. Avizarea, constatarea, evaluarea pagubelor, stabilirea si plata despagubirilor de asigurare
2.6.2. Fundamentarea tarifelor de prime in cazul asigurarilor de bunuri
CAPITOLUL III
STUDIU DE CAZ IN CAZUL S.C. ALLIANZ-TIRIAC
3.1. PREZENTAREA GENERALA A COMPANIEI - PROFILUL SOCIETATII
3.2. CATEGORII ALE ASIGURARILOR LA ALLIANZ -TIRIAC
3.2.1. Asigurarea bunurilor apartinind persoanelor juridice (cladiri si continut):
3.2.2. Asigurarea bunurilor apartinind persoanelor fizice (cladiri si continut):
3. 3. ACTIVITATEA COMPANIEI
3. 4 . STUDIU DE CAZ AL S.C. ALLIANZ-TIRIAC:
CAPITOLUL IV
4.1. PIATA ASIGURARILOR iN ROMiNIA
4.1.1. Evolutia pietei asigurarilor in Rominia
4.1.2. Analiza principalilor indicatori ai activitatii de asigurare
4.1.3. Eficienta in domeniul activitatii de asigurare
4.2. Piata internationala a asigurarilor
4.2.1. Evolutia industriei asigurarilor
4.2.2. Tendintele pietei nationale de asigurari in Europa
4.2.3. Impactul Internetului asupra industriei asigurarilor
CONCLUZII SI PROPUNERI
ANEXE
CUPRINS

INTRODUCERE
CAPITOLUL I

NECESITATEA, TRASATURILE SI CONTINUTUL
ECONOMIC AL ASIGURARILOR IN ROMANIA
1.1. NOŢIUNI GENERALE
1.1.1 Definiţia asigurărilor
1.1.2. Principiile asigurărilor
1.2. CLASIFICAREA ASIGURĂRILOR
1.3. TRĂSĂTURILE ASIGURĂRILOR
1.4. CONŢINUTUL JURIDIC ECONOMIC ŞI FINANCIAR AL ASIGURĂRILOR
1.4.1. Asigurarea sub aspect juridic
1.4.2. Asigurarea sub aspect economic
1.4.3. Asigurarea sub aspect financiar
1.5. ELEMENTELE TEHNICE ALE ASIGURĂRILOR
1.6. FUNCŢIILE ASIGURĂRILOR
1.7. IMPORTANŢA ASIGURĂRILOR

CAPITOLUL II
ASIGURARILE FACULTATIVE DE BUNURI IN ROMANIA

2.1. ASIGURĂRILE FACULTATIVE PRIVIND BUNURILE UNITĂŢILOR
DE STAT
2.2. ASIGURAREA FACULTATIVĂ A BUNURILOR CE APARŢIN COOPERATIVELOR MEŞTEŞUGĂREŞTI
2.3. ASIGURAREA FACULTATIVĂ A BUNURILOR CE APARŢIN COOPERATIVELOR DE CONSUM ŞI DE CREDIT
2.4. ASIGURAREA FACULTATIVĂ A BUNURILOR CE APARŢIN UNITĂŢILOR AGRICOLE
2.5. ASIGURARILE FACULTATIVE PRIVIND BUNURILE POPULATIEI
2.6. ANALIZA PLĂŢII DESPĂGUBIRILOR ŞI A PRIMELOR
2.6.1. Avizarea, constatarea, evaluarea pagubelor, stabilirea şi plata despăgubirilor de asigurare
2.6.2. Fundamentarea tarifelor de prime în cazul asigurărilor de bunuri

CAPITOLUL III
STUDIU DE CAZ IN CAZUL S.C. “ALLIANZ-ŢIRIAC”
3.1. PREZENTAREA GENERALĂ A COMPANIEI – PROFILUL SOCIETĂŢII
3.2. CATEGORII ALE ASIGURĂRILOR LA ALLIANZ -TIRIAC
3.2.1. Asigurarea bunurilor aparţinând persoanelor juridice (clădiri şi conţinut):
3.2.2. Asigurarea bunurilor aparţinând persoanelor fizice (clădiri şi conţinut):
3. 3. ACTIVITATEA COMPANIEI
3. 4 . STUDIU DE CAZ AL „S.C. ALLIANZ-TIRIAC”:

CAPITOLUL IV
4.1. PIAŢA ASIGURĂRILOR ÎN ROMÂNIA
4.1.1. Evoluţia pieţei asigurărilor în România
4.1.2. Analiza principalilor indicatori ai activităţii de asigurare
4.1.3. Eficienţa în domeniul activităţii de asigurare
4.2. Piaţa internaţională a asigurărilor
4.2.1. Evoluţia industriei asigurărilor
4.2.2. Tendinţele pieţei naţionale de asigurări în Europa
4.2.3. Impactul Internetului asupra industriei asigurărilor
CONCLUZII SI PROPUNERI

ANEXE

EXTRAS DIN DOCUMENT

?ASIGUR?RILE DE BUNURI IN ROMÂNIA- PERSPECTIVE, NECESITATE{p}

?Introducere

Asigurarile au o importanta deosebita in protejarea unor categorii de bunuri, importanta data de faptul ca de ele se folosesc mai multe generatii. Ele depind de posibilitatile pe care le diferite persoane (fizice si juridice) de a plati primele de asigurare, de gradul de patrundere in mase a ideii de asigurare, etc.

Politica de subscriere a asigurarilor de bunuri apartine in intregime societatilor de asigurari si se bazeaza pe date statistice, selectarea riscurilor, daunele posibile, teritorialitate, frecventa si gradul de expunere la risc, eventualele acumulari de daune, etc.

Conditiile standard, riscurile speciale si excluderile pot fi diferite de la o societate de asigurari la alta. Societatea de asigurari poate include sau exclude din asigurare anumite riscuri.

Se pot asigura facultativ:

- bunurile care apartin persoanelor fizice si celor juridice cu domiciliul, sediul sau resedinta in tara noastra

- bunurile primite in folosinta sau care se afla in pastrare, reparare, prelucrare, curatire, vopsire, vanzare sau spre a fi expuse in cadrul expozitiilor si muzeelor

- bunurile sau activitatile care fac obiectul unor contracte de concesionare, inchiriere sau locatie de gestiune.

decat: Bunurile se asigura pentru sumele declarate de asigurat insa nu pot fi mai mari

- valoarea de nou a bunurilor din care s-a scazut uzura in cazul mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar

- pretul de cost – in cazul materiilor prime, materialelor, produselor finite, marfurilor

- valoarea de circulatie, daca este vorba de obiecte de muzeu sau de expozitie a lucrarilor de arta pe sticla, ori placi de marmura.

Asiguratul este obligat sa intretina bunurile asigurate in conditii cat mai bune, care sa-i permita prevenirea producerii riscurilor asigurate.

În caz contrar, societatea de asigurari, poate sa-i denunte asigurarea daca din aceasta cauza s-au produs pagube.De asemenea, in caz de dauna, asiguratul trebuie sa ia masuri pentru limitarea pagubelor, salvarea bunurilor asigurate, pastrarea bunurilor ramase, prevenirea degradarii ulterioare, toate in contul sumei asigurate.

Despagubirea care se acorda de societatea de asigurari nu poate depasi:

- valoarea bunului din moemntul producerii riscului asigurat

- cuantumul pagubei

- valoarea (suma) asigurata.

Societatea de asigurari nu datoreaza despagubiri daca riscul asigurat s-a produs cu intentie sau daca pagubele au fost produse din culpa asiguratului, beneficiarului, sau de catre presupusi acestora.

De asemenea, in cazul subasigurarii, despagubirea cuvenita se va reduce corespunzator raportului dintre valoarea bunului, potrivit principiului raspunderii proportionale.

CAPITOLUL I

NECESITATEA, TRASATURILE SI CONTINUTUL

ECONOMIC AL ASIGURARILOR IN ROMANIA

1.1. Notiuni generale

1.1.1 Definitia asigurarilor

Asigurarea este intelegerea prin care una din parti, numita asigurator, se obliga ca in schimbul unei sume de bani, denumita prima de asigurare, sa despagubeasca pe cealalta parte numita asigurat, pentru daunele si/sau pierderile prin care acesta din urma le-ar suferi din cauza unui risc acoperit de asigurare.

Cu alte cuvinte, raporturile de asigurare se nasc dintr-un contract, din acordul de vointa liber exprimat a doua parti: asiguratorul si asiguratul din care rezulta drepturi si obligatii reciproce.

Obligatiei asiguratului de a plati prima de asigurare ii corespunde dreptul de a fi despagubit in cazul cand ar suferi daune din cauza unui risc, iar dreptul asiguratorului de a incasa prima ii corespunde obligatia despagubirii primului. În esenta asigurarea este deci un contract de despagubire.

Documentul care face dovada asigurarii si in care se incorporeaza contractul se numeste polita de asigurare. [1 Dr. Ion Negoita, Asigurari si reasigurari in economie, vol. I, Ed. POLSIB 1998]

În literatura de specialitate se intalnesc abordari si modalitati de exprimare diferite prin care de fapt, se desemneaza acelasi lucru.Unii [2 “Insurance, A Risk financing Tool” In C. Arthur Williams, Richard M Heins, Risk Management and Insurance, 5 edition, Mc.Graw-Hill Insurance Series, New York, 1985] autori considera ca asigurarile pot fi privite din mai multe puncte de vedere, motiv pentru care exista suficient de multe definitii, din care prezint cateva.