Pagina documente » Drept » Aspecte juridico - penale si criminologice privind infractiunea de contrabanda

Despre lucrare

lucrare-licenta-aspecte-juridico-penale-si-criminologice-privind-infractiunea-de-contrabanda
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-aspecte-juridico-penale-si-criminologice-privind-infractiunea-de-contrabanda


Cuprins

CUPRINS
TITLUL I. Aspecte juridico-penale privind infractiunea de contrabanda
CAPITOLUL I Consideratii generale
1.Activitatea vamala in Romania
2.Contrabanda-infractiune de frauda si componenta a crimei organizate
3.Necesitatea incriminarii contrabandei
CAPITOLUL II Aspecte juridico-penale privind infractiunea de contrabanda
1. Continutul legal
2. Conditii preexistente
2.1 Situatia premisa
2.2 Obiectul ocrotirii juridice
2.2.1 Obiectul juridic
2.2.2 Obiectul material
2.3 Subiectii infractiunii
2.3.1 Subiectul activ nemijlocit.Probleme privind pluralitatea ocazionala si cea constituita de infractori
2.3.2 Subiectul pasiv
3. Continutul constitutiv
3.1 Latura obiectiva
3.1.1 Elementul material
3.1.2 Urmare imediata
3.2 Latura subiectiva
4. Forme,modalitati,sanctiuni
4.1 Formele infractiunii de contrabanda
4.1.1 Actele preparatorii
4.1.2 Tentativa
4.1.3 Consumarea infractiunii
4.2 Modalitati de savirsire a
contrabandei
4.3 Sanctiuni
CAPITOLUL III Probleme procesuale si de drept comparat
1. Aspecte de drept comparat
1.1 Sistemul de drept francez
1.2 Sistemul de drept italian
1.3 Specificul sanctionarii contrabandei in alte sisteme de drept.
2. Aspecte procesuale
2.1 Constatarea infractiunii de contrabanda.
2.2 Activitatea de cercetare penala
2.3 Competenta de judecata.
TITLUL II Aspecte criminologice privind infractiunea de contrabanda
CAPITOLUL I Starea si dinamica savirsirii infractiunii de contrabanda
1.Particularitati ale situatiei operative politienesti pe linie de contrabanda.
2.Modalitati practice de savirsire a infractiunii de contrabanda
CAPITOLUL II Cauzalitatea
1.Conceptul general de cauzalitate
2.Clasificarea factorilor criminogeni
3.Cauzele care genereaza,imprejurarile care favorizeaza,conditiile care inlesnesc savirsirea infractiunii de contrabanda
CAPITOLUL III Prevenirea savirsirii infractiunii de contrabanda
1.Conceptul de prevenire si combatere a criminalitatii.
2.Organizarea prevenirii criminalitatii
3.Posibilitati de preveniresi combatere a fenomenului de contrabanda.
NOTE
BIBLIOGRAFIE

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

TITLUL I

ASPECTE JURIDICO–PENALE PRIVIND INFRACTIUNEA DE CONTRABAND?

CAPITOLUL I

CONSIDERATII GENERALE

1. ACTIVITATEA VAMAL? ÎN ROMÂNIA

Înca din cele mai vechi timpuri statele au prelevat impozite pentru marfurile care treceau frontiera.

Primele atestari documentare in legatura cu modul de functionare a vamilor pe teritoriul de azi al Romaniei apartin perioadei Evului Mediu Timpuriu. Cele dintai puncte vamale cunoscute au fost Caineni, Bran, Vama Buzaului, Cernauti.

Organizarea vamilor in Tarile Romane a inceput in secolul al XIV-lea si functiona ca un venit domnesc.

În perioada Regulamentelor Organice, pe fondul dezvoltarii schimburilor comerciale s-a pus problema organizarii in mai bune conditii a sistemului vamal. Odata cu intrarea in vigoare a Regulamentului Organic, in ambele principate sunt infiintate impozitele indirecte si taxele vamale care devin venituri ale statului[i].

In perioada moderna a Romaniei apare “Proiectul pentru administrarea vamilor Principatelor Unite ale Moldovei si Tarii Romanesti ”, sub influenta legislatiei franceze.

Dupa ce Romania a devenit stat constitutional, in 1875 a fost aprobata “Legea generala a vamilor ”,reglementand intr-un mod precis ansamblul de probleme referitoare la statutul de vama.

Dupa 1875 legislatia vamala a suferit o serie de modificari, realizandu-se o imbunatatire a acesteia.

În perioada primului razboi mondial s-a constatat o scadere considerabila a operatiunilor de import-export, aplicandu-se prevederile tarifului vamal din 1904.

În conditiile economice existente dupa razboi s-a adoptat un nou tarif vamal in 1920, tarif vamal care a majorat taxele vamale cu 5%.

Dupa 23 august 1944, evenimentele politice care au avut loc au condus la limitarea actiunilor de import-export private. Aceste operatiuni au fost preluate de stat, aspect consacrat de Legea vamala din 1949.

În 1978 a fost adoptata Legea nr. 30 prin care s-a aprobat Codul Vamal al Romaniei si Decretul nr.337 / 1981 reprezentand Regulamentul vamal, acte normative care cu unele modificari au fost in vigoare si in perioada cuprinsa intre 22 decembrie 1989 – septembrie 1997.

Intrarea in vigoare a noului Cod vamal al Romaniei la 01.09.1997 si a Regulamentului vamal, a fost impusa de schimbarile ce au avut loc in activitate economica si sociala din Romania.

Dupa noua reglementare in domeniul vamal s-a incercat sa se tina cont de realitatile economico-sociale din Romania, crearea unui mecanism eficient protectionist, realizarea transpunerii in viata a tratatelor la care Romania este parte, compatibilizarea legislatiei vamale nationale cu cea a tarilor din Uniunea Europeana.

În conformitate cu textul art.1 al.2 prevederile acestui cod se aplica tuturor bunurilor introduse sau scoase din tara de catre persoane fizice sau juridice.

Codul vamal cuprinde o serie de dispozitii cu referire la lamurirea unor termeni (reglementare vamala, autoritate vamala, statut vamal, marfuri romanesti, marfuri straine, datorie vamala ).

Capitolul II reglementeaza aspecte referitoare la sistemul institutional al autoritatii vamale.

Codul vamal cuprinde dispozitii referitoare la principiile de baza pentru aplicarea reglementarilor vamale, obtinerea de relatii si informatii de la autoritatile vamale, etapele operatiunii de vamuire, regimurile vamale.

Capitolul XI (art.175 – art.183 ) stabileste faptele care constituie infractiuni la regimul vamal, acestea fiind infractiunea de contrabanda, de contrabanda calificata, infractiunea de folosire de acte nereale, infractiunea de folosire a actelor falsificate.

În partea finala se precizeaza ca faptele care constituie contraventii, procedura de constatare si sanctionare a acestora se stabilesc prin Regulamentul vamal (cap. XV, art.384 – art.389).

Odata cu intrarea in vigoare a acestor legi se abroga legea nr. 30 din 22.12.1978 cu modificarile ulterioare, art.2,3,4,8-36 si pct. I din Anexa nr.2 la O.G. nr.26 / 1993 privind tariful vamal de import al Romaniei, aprobata si modificata prin Legea nr.102 / 1994, precum si alte prevederi contrare acestui cod.

Intrarea in vigoare a Regulamentului Vamal a dus la abrogarea H.G. nr. 685 / 1990 privind regimul vamal aplicabil persoanelor fizice, H.G. nr. 1274 / 1990, H.G. nr. 580 / 1994, H.G. nr. 149 / 1996, H.G. nr. 150 / 1996.

Noul Regulament Vamal aduce o serie de schimbari, introducand o noua terminologie si proceduri vamale noi, o noua categorie de intermediari in vama, restrangand responsabilitatea comisionarilor in vama.

2. CONTRABANDA – INFRACTIUNE DE FRAUD?

SI COMPONENT? A CRIMEI ORGANIZATE

În cadrul politicii vamale, regimul juridic vamal al unui stat reprezinta totalitatea dispozitiilor legale care privesc intrarea si iesirea bunurilor din tara si, in special, controlul cu ocazia trecerii frontierei de stat, indeplinirea formalitatilor vamale si plata drepturilor (taxelor) vamale [ii].

Introducerea sau scoaterea din tara a marfurilor, a mijloacelor de transport si a oricaror altor bunuri este permisa numai prin punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, fiind supuse vamuirii (art.2, al.1,2 Cod Vamal).Deasemenea, importul-exportul de marfuri se realizeaza in conformitate cu prevederile legale din domeniul comertului exterior pe baza unor aprobari, autorizari sau licente, cu respectarea normelor privind operatiunile de vamuire.

Nerespectarea reglementarilor vamale atrage potrivit legii, dupa caz raspunderea disciplinara, contraventionala, penala sau materiala.

Existenta regimului juridic vamal constituie un dat pentru interventia dreptului penal si sfera raporturilor juridice vamale.

Legea nr.141 / 1997 – noul Cod Vamal al Romaniei – incrimineaza actiunea de contrabanda si contrabanda calificata, infractiunea de folosire de acte nereale sau infractiunea de folosire a actelor falsificate.

Din momentul incriminarii unor fapte care contravin reglementarilor vamale existente, intre stat, prin autoritatilor publice competente si orice destinatar al legii penale iau nastere raporturi juridice penale in domeniul vamal, care in general sunt raporturi juridice de conformare. În momentul savarsirii vreunei infractiuni vamale se naste insa un raport juridic penal de conflict.

Contrabanda este una dintre cele mai grave susceptibile a fi savarsite in sfera raporturilor juridice vamale, pentru ca prin comiterea infractiunii de contrabanda se ameninta sau lezeaza efectiv valori sociale importante pentru ordinea publica, pentru interesele legitime si legale ale statului roman.

Definind in termeni generali infractiunea de contrabanda, aceasta consta in trecerea peste frontiera a bunurilor astfel incat sa eludeze grav regimul juridic vamal, prin scoaterea acestor bunuri de sub puterea de dispozitie a autoritatilor vamale[iii]. Circumstantele in care trebuie realizata trecerea prin frontiera a bunurilor pentru a se realiza continutul constitutiv al infractiunii de contrabanda sunt expres si limitativ prezentate de lege.

Potrivit codului vamal anterior (Legea nr.30 / 1978) constituia infractiunea de contrabanda urmatoarele fapte savarsite in scopul sustragerii bunurilor de la regimul vamal si se sanctionau cu inchisoare de la 2 la 7 ani si confiscarea partiala a averii :

a) trecerea peste frontiera a bunurilor prin alte locuri decat cele stabilite pentru controlul vamal sau prin folosirea de documente vamale false ori a unor documente vamale privind alte bunuri, daca valoarea bunurilor depaseste 3000 lei;